Any 1232-Qanarusa (Binissalem) correspon al vescomte Gastó de Bearn.

9 de novembre de 1232-Ramon de Vall-llebrera obté en feu Robines, que era del sagristà de Girona.

15 d'octubre de 1240- Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, ven en alou a la vescomtessa de Bearn, per 2.500 morabetins d'or, els seus béns a Mallorca i a Menorca , entre ells, l'alqueria de Robines.

Any 1248- Construcció de l’ església de Santa Maria de Rubines (Binissalem), desapareguda.

 

El 13 de gener de 1250 el cavaller Pere Basà va obtenir Robines (Binissalem), de Ramon Vall-Llebrera.

20 de juliol de 1256 - El bisbe de Mallorca estableix a Pere Paloni i esposa una mesquita a l'alqueria de Binissalem.

25 de novembre de 1285- Ferrer de Palou, Jaume de Gèlida, Pere de Massanes i Pere Figuera síndics de Rubines, reten homenatge al rei Alfons.

L'any 1393 Arnau Gonella capta oli a Inca, Binissalem,Bunyola i Sóller a benefici de l'obra de la Seu i l'oli es ven a dos sous i 9 diners per quartà.

Dia 11 d'abril de 1451 el governador Berenguer d'Oms convoca als representants de les viles a Binissalem per fer lectura de la sentència reial condemnatòria

església 

Any 1477-Son Manet de la Torre (Binissalem) és dividida entre els tres germans Jaume, Vicenç i Joan Bestard.

El 3 d'octubre de 1524 es fan públiques les multes de 119 implicats en la Germania, de Binissalem (Lloseta inclosa).

16 de setembre de 1581 Joan Gaspar Roig, orguener, ven un orgue a l'església de Binissalem.

El 19 de maig de 1643 en un combat a Morneta, Binissalem, resulta mort Mateu Mas, i ferit Llorenç Coll "Barona". Jordi Grau va ser capturat.

27 de maig de 1652- Bernat Gelabert de Binissalem és condemnat a galeres per a tota la vida.

Any 1682- Pere Vallespir obra una escultura de la Mare de Déu per a la Capella del Roser de l'església de Binissalem.

Any 1704-Construcció de la capella major de l'església de Binissalem.

Any 1711-Construcció de la capella del Roser de l'església de Binissalem.

23 de juny de 1715-D'Asfeld es desplaça cap a Sa Pobla i Binissalem amb 1000 infants i 500 genets.

15 de març de 1748 - Mor el botifler de Binissalem, Gabriel Verd Torelló,que durant 19 anys va exercir d'assessor togat i jutge d'Eivissa.

8 d'octubre de 1762 - Mor el prevere Miquel Terrassa i és enterrat a l'església de Binissalem.

13 de maig de 1786 - Carta d'Antonio Valdés a José de Rojas sobre la possibilitat d'abastir el departament de Cartagena amb el llí i cànyom de Mallorca i amb el carbó de pedra de les mines de Bunyola i de Binissalem. (Doc 352 - Fol.359 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

31 de maig de 1810-Arriba refugiat l'arquebisbe de Tarragona que s'instal·la a Binissalem.

Any 1841- L'escultura de la Mare de Déu dels Remeis del convent de sant Esperit passa a la parròquia de Binissalem.

Any 1845-A Palma hi ha 8 fàbriques de sabó fort, 7 a Alaró, 2 a Artà i una a Binissalem, Pollença i Bunyola.

22 de novembre de 1852- El temporal enderroca part de l'església de Binissalem.

21 de març de 1864-Consignació de 18.000 reials per a les obres de l'església de Binissalem.

19 de juliol de 1910-Benedicció del campanar de Binissalem.

18 de març de 1937. Miquel Villalonga Nicolau, sabater socialista de Binissalem és fet desaparéixer pels falangistes que el treuen de Can Mir.

4 de juny de 1973-Plouen 71 litres per m2 a Son Manyes (Consell),80 a Es Pinaret (Binissalem).

14 de gener de 1978 - Plouen 230 litres d'aigua per m2 a Esporles,127 a Banyalbufar,70 a Binissalem,190 a Bunyola200 litres per m2 a Son Pacs.

21 d'abril de 1981 Plouen 175,5 litres m2 a S´Hort Nou (Alaró),88 a Sa Vinyota (Binissalem).

20 de novembre de 1987- La possessió de Bellveure (Binissalem) és inscrita a nom de Mariana Ferrer Llobera.

25 de gener de 1991- Plouen 63 litres per m2 a Sencelles,68 a Costitx,95 a Consell,104,6 a Binissalem.

Any 2003- El Ple del Consell de Mallorca declara com a Bé catalogat Cal General Morante de Binissalem.

2 de maig de 2006 L'Ajuntament de Binissalem (PSOE) aprova l'urbanització d'Es Raquell.

16 de juny de 2007 - Jeroni Salom (PP), batle en minoria a Binissalem