Can Bac (Sóller 1899)

Pere Bac, conseller (1401)

Bacatix, Petra (1247)


Francesc Badia Carulla , socialista, assasinat per la dreta franquista (1936)

Balaguer

Antoni Balaguer Bunyola, de Lloret, assassinat per la dreta franquista (1936)
Galceran Balaguer (1519)
Jordi Balaguer (1737)
Ramon Balaguer, habitant de Manresa (Lloret) (1331)

Balle

Joan Balle, sabater (1586)

Ballester

Aina Ballester,enterrada a sant Domènec (1612).Vivia en el carrer dels Forats.
Antoni Ballester, jurat i conseller (1479)
Antoni Ballester, agermanat de Muro, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Bartomeu Ballester ha comprat uns orgues de l'església de sant Miquel que ha donat a l'Hospital (1517)
Francesc Ballester, jurat (1486)
Francesc Ballester és nomenat lloctinent del procurador reial per a Manacor.(1518)
Gabriel Ballester, agermanat de Campos, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Guillem Ballester (vora Hospital de sant Andreu/Cort,1260)
Jaume Ballester, doctor en lleis (1501)
Jaime Ignacio Ballester de Oleza, regidor de Ciutat, enterrat a sant Domènec (1803)
Joan Ballester, agermanat de Muro , mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Joan Ballester de Campos "Matamoros" (1543)
Juan Ballester (1700),
Joan Ballester Zafra, mariscal de camp, enterrat a sant Domènec (1766)
Lluc Ballester, agermanat de Manacor, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Miquel Ballester, sepulcre a sant Francesc (1482)
Miquel Ballester, sabater (1586)
Pere Ballester, agermanat de Catalunya, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Pere Ballester Rigo, agermanat, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Salvador Ballester de Oleza Dezcallar (1778)
Simó Ballester (1457)


Simó Bancfort,enterrat a sant Francesc (1348)
Joan de Banyeres (1407)

Barberà

Jaume Barberà, cap d'ofici de ferrer (1522)
Juan Barbarà Puig, falangista, medalla d'or de l'Ajuntament franquista de Palma per haver-se alçat contra la democràcia (1942)
Miquel Barbarà, ferrer (1543)

Barcaix  (1352)

Barceló

Andreu Barceló Bestard (1891)
Antoni Barceló, batle reial (1605)
Antoni Barceló, agermanat mort en combat  en el Rafal Garcès contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Antoni Barceló Pont de la Terra, "Capità Toni" corsari (1717) (1756) (1770)
Antoni Barceló, cap de policia d'Inca (1916)
Cosme Barceló, "Romaguera" ,bandejat de Felanitx (1595)
Cristòfol Barceló, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Gaspar Barceló, sabater (1586)
Joan Barceló, sabater (1586)
Mateu Barceló, agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Pere Barceló, sabater (1586)
Jaume Barceló de Porreres arregla la coberta de l'església de Montuïri (1515)
Nadal Barceló, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Rafel Barceló, molí fariner a Vall nou (1603)
Sebastià Barceló, agermanat mort en combat  en el Rafal Garcès contra les tropes invasores de Carlos I (1522)

Barcelona, Bunyola (1635) (1747)


Joan Baró de Vinromà (Muro)

La Baronia, de Gabriel Berga Safortesa (1754)

Francisco Barrado Zorrilla, repressor falangista, cap superior de la policía franquista de Balears (1936)


Antoni Bartina, fuster, capella a Sant Francesc (1560)

Bartomeu

Carles Bartomeu, fill bastard de Mn. Bartomeu (mascarat), executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Ramon Bartomeu, pergaminer (el jueu Mosse Rimos, devers la Porta de la Calatrava,1391)
Ramon Bartomeu,conseller (1401)


Huguet Barxa ( Arnau Sala 1449) ; (1454)
Bartomeu de Bases, jurat (1401)

Magdalena Bassa ,assassinada per la dreta franquista a Son Carrió (1936)

Joan Basset, conseller (1401)
Martí Basset, (1490)
Jaume Bassó, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Ramon Bassó ( el jueu Issach Tenhill) (1391)

Baster, (any 1271)

Sa Bastida m sant Joan (1242)

Bastió de sant Antoni, Ciutat de Mallorca (1553)
Bastió de santa Creu (1578)

Batle

Francesc Batle, notari (1339)
Jaume Bayle, conseller  de Puigpunyent (1401)
Joana Batle.(1615). Viu en el Born de Santa Clara.
Nadal Batle Bestard, escultor,(1817)

Bauçà, Bausà, Bauzà

Antoni Bauçà Martí, jornaler, assassinat per la dreta franquista a Son Coletes (1936)
Bernadí Bauzà Ferrando, oïdor de l'Audiència, botifler, enterrat a sant Domènec (1716)
Cosme Bauçà Adrover,(1959)
Gabriel Bauçà, mariner agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Guillem Bausà, escrivà reial (1605)
Joan Bauçà, agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Josep Bauzà, algutzir (assassinat i enterrat a santa Eulàlia 1658)
Miquel Bauzà, ferrer (1543)
Nicolau Bauçà, sepulcre a sant Francesc (1424)


Bellpuig (1411) (1425)

Bellver, de Joana Nadal (1504) ;de Llorenç Sureda (1578)

Lluís Bellviure (1392)
Beltran, Bertran

Bernat Bertran (1315)
Jaume Bertran, cartògraf (1490), té hort proper a la Porta Pintada.
 Joan Bertran, agermanat de Selva, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Pere Beltran, sepulcre a sant Francesc (1457)
Violant Bertran, sepulcre a sant Francesc (1468)


Abrahim Ben Ahuac, pintor en el castell de Bellver (1320)

Bendinat (1580) (1647) (1715) (1785) (1860) (1876) (2006)

Ben Hatiz (Sineu) (1230)

Beniamir, (1230)

Benicalfon, Sant Joan,  (1257)

Beni Deni, Sineu, (1230)

Beni Gaful, Sineu, (1230)

Benet

Antoni Benet, sabater (1586)
Guillem Benet, mercader (1398)

Benigalip (1231) (1244)

Benigomila (Capdepera) (1291)
Benilacham (Montblanc-Maria)
Beni Mabex Algarba (1230)
Benirecodi (1287)
Beni Taref (1230)

Benitiamor (Andratx) (1232)

Joan Benajam, conseller (1401)

Trinidad Benjumeda del Rey,comandant militar franquista (1936)

Bennàsser

Antoni Bennàsser (1860), batle de Felanitx
Antonina Bennàssar (1578)
Bartomeu Bennàsser, bandejat (1595)
Bartomeu Bennàsser de Gabellí (1754)
Bernat Bennàsser, conseller de Campanet (1401)
Isabel Bennàsser, esposa del corraler Tomàs Valleriola vivia a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau.(1517).Reconciliada pel sant Ofici.
Jaume Bennasser, conseller (1401)
Jaume Bennasser de Monnàber, (1578)
Joan Bennàssar "Cranc" (1578)
Joan Bennàsser de Massana (1578)
Miquel Bennàsser (1578)
Pere Bennàssar de Gabellí (1578)
Ben Nazar (Sineu 1230)

Bentefexin (carretera de Valldemossa) (1642)

Benu Zarbez (Sineu), (1230)

Berard

Beatriu de Berard (1491)
Bernat Miquel Berard (carrer de la Portella, 1490)
Elionor Berard Dameto (1615)
Elionor Berard Cotoner, enterrada a sant Domènec (1699)
Elionor (Gual) Berard Villalonga (Portella 1648)
Francesc Berard (doctor en lleis, alberg en el carrer de la Portella 1504)
Francina Berard Dameto, enterrada a sant Francesc (1614). Vivia en el carrer del Sol.
Hug Berard, enterrat a sant Francesc (1593)
Hug Berard, enterrat a sant Francesc (1609).Vivia en el carrer del Sol.
Hug Lluís Berard, enterrat a sant Francesc (1594)
Jerònia Berard Berard, enterrada a sant Francesc (1638)
Joan Berard, jurista, conseller (1401)
Joan Berard,enterrat a sant Francesc (1403)
Joan Berard (Bernat d'Olesa 1449);
Joan Lluís (Boix) de Berard Berard. Enterrat a sant Francesc (1594)
Joana Berard, enterrada a sant Francesc (1633)
Jordi Berard,enterrat a sant Francesc (1308)
Lluís Berard ( Arnau Sala 1449)
Lluís Berard, mestre de la Seca (1604), enterrat a sant Francesc.
Margarida Berard Villalonga, enterrada a sant Francesc (1640).Vivia a la Portella.
Miquel Berard (Bernat d'Olesa 1449);
Nicolau (Boix ) de Berard Fuster, enterrat a sant Francesc (1643)
Onòfria Berard Armadans, enterrada a sant Francesc (1628)
Rafel Berard, jueu convers (1490)Ramon Berenguer (1231), casa en la partió oríginària de sant Domènec.
Sanxo Berenguer (1493)

Berga

Beatriu Berga Santacília (1680)
Beatriz Berga Zaforteza (1797)
Bernat Berga, castellà de Santueri (1398)
Gabriel Berga, enterrat a sant Domènec (1672)
Gabriel Berga, botifler, mort en la revolta anti-borbònica, enterrat a sant Domènec (1706).Vivia en el Mercat.
Gabriel Berga del Mercat, enterrat a sant Domènec (1756).Va ser el darrer Berga del Mercat.
Gabriel Berga Safortesa, enterrat a sant Domènec (1731) (1754)
Gabriel de Berga Sanglada i Valentí (1659)
Gabriel Berga Santacília, botifler,(1706)
Jaume Berga, (1565 )
Miquel Berga, picapedrer(1522)
Miquel Berga, (1600)
Nicolau Berga, conseller (1401)
Nicolau Berga i Caulelles (1518)
Ramon Berga.(1625)

Pau Bernard, jueu convers (1490)

Bernat

Josep Bernat Pericàs,  de Caimari , assassinat per la dreta franquista (1936)
Josep Bernat Pujol, (1936)

Andreu Bernardet,conseller (1401)
Joan Bertranet, bandejat (1595)

Bestard


Andreu Bestard (1652)
Antoni Bestard de Binissalem (1521)
Antoni Bestard (1522)
Antoni Bestard Pons. (1936), picapedrer, assasinat per la dreta franquista.
Baltasar Bestard, agermanat de Binissalem, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Bartomeu Bestard (1890)
Benet Bestard, agermanat de Binissalem, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Blai Bestard de Rubines.(1503)
Gabriel Bestard Mestre (1909)
Isabel Bestard, esposa de l'escultor Oms, enterrada a sant Domènec (1665)
Isabel Bestard Bestard, falangista d'Estellencs (1936)
Jaume Bestard (1919)
Jaume Bestard (Binissalem), socialista (1941)
Joan Bestard. (1477)
Juan Bestard Serra, falangista (1936)
Miquel Bestard, pintor (1615)(1618) (1625) (Born de santa Clara)
Pau Bestard (1621)
Pere Bestard, sabater (1586)
Sebastià Bestard, mestre d'obres (Esporles) (1737)

Juan Francisco de Bette (1725)


Bibiloni/Babiloni

Guillem Babiloni, síndic (1285)
Melsion Babiloni , sabater (1586)
Miquel Babiloni, sabater (1586)
Rafel Bibiloni, barreter agermanat , executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)

Binialmare (1503)
Biniaraix  (1312) (1318) (1402) (1880)
Biniarroi  (1230) (1331) (1337) (1365) (1721)
Biniatria (1524)
Biniatró, de Pere Bennàssar (1578)
Biniforani (1360) (1605)

Binimelis

Jaume Binimelis, sabater (1586)
Joan Baptista Binimelis Garcia (1595)


Biniorella (1522)

Bisbal

Llorenc Bisbal, conseller (1401)
Pere Bisbal, ferrer, fa tapadora de la font de sant Domènec (1462)

Pere Biscaí, picapedrer de Valldemossa (1517)


Gabriel Bisellach Martorell, franquista, gestor de la Diputació (1936)

Bisquerra

Andreu Bisquerra de Gabellí (1578)
Joan Bisquerra (1578), Búger

Blanc

Francesc Blanc, botiguer agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Joan Blanc, ferrer (1543)
Fra Miquel Blanch, (1543)

Eugenio Blando, repressor franquista, depurador de mestres (1936)

Blanes

Eduardo Blanes Nouvilas (1975) ANEPA
Miquel Blanes, frare franciscà (1560)
Rafael Blanes Nouvilas (Vieja Guardia de Franco) (1971)

Blanquer

Francesc Blanquer, cap de bàndol d'Artà (1361)
Jaume Blanquer, escultor d'un sepulcre a sant Francesc (1631)


Bartomeu Blasco, frare franciscà (1560)
Guillem Boadella ,enterrat a sant Francesc (1310)
Antoni Bofill, jueu convers (1392)
Francesca Boga, esposa del paraire Cristòfol Pasqual, habitant de la Casa de Paraires a la parròquia de Sant Nicolau (1517), reconciliada pel Sant Ofici.

Jerónimo Boix de Berard Solà de la Cavalleria (1767) (1795)
Joan Lluís Boix de Berard (1583)

Bolitxer

Gabriel Bolitxer, sastre, jurat de la Universitat i Regne de Mallorca (1621)
Miquel Bolitxer, sastre, (1621)

Canuto Boloqui Álvarez , falangista  ( Vieja Guardia) -Consejero Provincial del Movimiento (1936) (1942) (1971)


Francisco de Bousseau Chateaufort, mariscal botifler, enterrat a sant Domènec (1758)
Baptista Bonapart, mort a sant Domènec pels agermanats (1522)
Antonina Bondia, priora beguina (1480)

Bonet

Antoni Bonet,(1936)
Antoni Bonet Barceló, condemnat a cadena perpètua per la dreta franquista (1943)
Berenguer Bonet, home d'armes d'Andratx (1528)
Blai Bonet, agermanat, mort en combat  en el Rafal Garcès contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Cosme Bonet (1516), del bàndol dels Alemany d'Andratx; mariner agermanat (1522), executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Gabriel Bonet, corredor d'orella, executat (1490)
Guillem Bonet, conseller (1401)
Jeroni Bonet Barceló, condemnat a cadena perpètua per la dreta franquista (1943)
Joan Bonet, home d'armes d'Andratx (1528)
Marc Bonet Escales,condemnat a cadena perpètua per la dreta franquista (1943)

 

Bonnín

Andreu Bonnín,  llaurador (1490)
Isabel Bonnín , acte de fe a sant Domènec, executada i cremada (1691)
Joan Bonnín vivia a l'illeta de Valentí (1519)
Pau Bonnín, sastre que vivia a l'illeta de Macià Costa de Santa Eulàlia, executat en efígie (1517)

Bordils

Antoni Bordils (1516). Inca
Joan Bordils (Guillem Sant Joan 1449);
Joan Bordils Truyols (enterrat a Santa Clara 1750)
Joana Bordils Berga, enterrada a sant Francesc (1639).Vivia en el carrer de Don Sunyer.
Juan Bautista Bordils (1700)

Bordoy

Bernat Bordoy,conseller de Felanitx (1401)
Cosme Bordoy Tugores, felanitxer , assassinat per la dreta franquista (1936)
Gabriel Bordoy, bandejat (1595)
Jaume Bordoi (1500)
Joan Bordoy, bandejat (1595)
Mateu Bordoy Mascaró, assassinat per la dreta franquista a Son Coletes (1936)
Pere Bordoi  (1578)

Borràs

Bartomeu Borràs (1578)
Bernadi Borras, sabater (1586)
Eliana Borràs,enterrada a sant Francesc (1363)
Huguet Borràs, síndic d'Artà (1344)
Jaume Borràs, escrivà de la reial Audiència, assassinat (1644)
Joan Borràs, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Joan Borràs, agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Josep Borràs Pons. Assassinat per la dreta franquista (1936)
Llorenç Borràs Llompart , sabater d'Inca Condemnat per la dreta franquista a 6 anys presó (1936
Macià Borràs (1578)
Mateu Borràs: mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Miquel Borràs Llompart , sabater dÌnca Condemnat per la dreta franquista a 6 anys presó (1936)   


Borrassà

Huguet Borrassà (illa del Palau del Bisbe 1449);
Lluc Borrassà (1392)
Lluís Borrassà (1392)
Pere Borrassà, conseller (1401)

Bosc, Bosch

Bartolomé Bosch Sancho, comissari franquista de l'ensenyament i catedràtic de l'Institut Ramon Llull (1936)
Cristòfol Bosc, propietari de Colònya (Pollença) (1500)
Jaume Bosc (1515). Forma part del bàndol del Vic de Santa Ponça.
Jaume Bosc, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Llorenç Bosc, conrador agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)
Miquel Bosc,(també Bosch). Mostra general. Bunyola (1515). Aporta pavès, cuirassa i ballesta.
Pere Bosch Sureda (1876)
Pere Josep Bosc, orguener (1754)

Onofre Boscà,  sabater (1586)

Gabriel Botana, agermanat de Binissalem, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)

Botelles

Bartomeu Botelles,( illeta de Bartomeu Fuster, 1449)
Joan Botelles, sepulcre a sant Francesc (1475)
Tomàs Botelles, agermanat de Petra, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)


Andreu Botonat té un alberg en el carrer de sant Domènec davant la Torre de les Hores (1469)
Pere Bou (1490)

Bramona

Guillem Bramona, conseller (1401)
Guillem Bramona, mercader (1516) viu al costat de la torre de
Guillem Bramona, frare franciscà (1560)

Branques

Benet Branques , enterrat a sant Francesc (1385)
Bernat Branques,enterrat a sant Francesc (1338)

Marc Brec, agermanat d'Artà, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)


Felip Bricas, conseller (1401)

Jeroni Briones, saig agermanat, executat per les forces d'ocupació de Carlos I (1523)

Brondo

Alexandre Brondo, notari, de la Torre de l'Amor (1522)
Baptista Brondo, de l'illeta de Felip Fuster a santa Eulàlia (1576)
Bartomeu Brondo, de l'illeta de Bernat Morey (1524)
Bartomeu Brondo (1612)
Fra Domènec Brondo (1593)
Francesc Brondo Morlà (1588)
Francesc Brondo (1642) de Son Morro de Valldemossa (1652)
Galceran Brondo, causídic, de la Torre de l'Amor (Calatrava)  (1474),  jueu convers (1490)
Gaspar Brondo , de la Torre de l'Amor (Calatrava)  (1474),  cremat en estàtua (1490) (1491)
Hipòlit Brondo de l'illeta de Morell (Parròquia de sant Jaume 1478),
Hipòlit Brondo de Son Brondo (1578)
Jacomí Brondo, viu a l'illeta de Pere d'Onís a santa Eulàlia (1336)
Jordi Brondro, cònsol de Gènova (1431)
Jordi Brondo, jurat  (1457) (1472)
Jordi Brondo (1511)
Miquel Brondo (1644)
Miquel Brondo, donzell, de Son Picornell (Montuïri) (1671)
Miquel Brondo Safortesa (1658)
Nicolás Brondo Rotten (1942)
Onofre Brondo, bandoler dels Canavall (1643)
Pasqual Brondo de la Torre de l'Amor (1516)
Pere Brondo, ciutadà, vivia a l’illeta de Vicenç Salzet (santa Eulàlia) (1478), (1491)
Pere Brondo, de l'illeta de Quint (sant Nicolau) (1519)
Pere Brondo (1624)
Rafel Brondo (1454)
Ramon Brondo, jurat de Ciutat de Mallorca (1686)
Violant Brondo (1511)

Francesc de Brossa, jurat (1401)

Antoni Brotat Barceló, jurat i apotecari (1706)

Bru

Son Bru

Bernat Bru, mercader (1426)
Jaume Bru, conseller (1401)
Joan Bru (1375)
Joan Bru, mercader  (1426)
Macià Bru (sepulcre a sant Francesc, 1308)
Miquel Bru (1489)

Brunet

Guillem Brunet (1388)
Francesc Brunet Gelabert (1915)
Joan Brunet, mestre d'aixa (1479)


Gabriel Bruyet, bandejat de Pollença (1595)
Ramon Buada, conseller (1401)

Buadella

Bernat de Buadella (1258)
Bernat de Buadella (1290)
Bernat de Buadella (1332)
Guillem de Buadella (1319)

Buades

Agustí Buades Frau, pintor (1822) (1832) (1871)
Agustí Buades Muntaner, pintor (1871) (1912)
Andrés Buades Ferrer, promotor del sindicalisme al servei dels patrons de la Unión de Derechas (1932)
Andrés Buades Fiol, postfranquista d'Alianza Popular (1977)
Gabriel Buades, blanquer agermanat (illeta de santa Clara, 1520). Mor en el camp d'Alcúdia.(1521)
Gabriel Buades Pons (1903) (1921)
Llorenç Buades Coves de Son Molines (1851)
Miguel Buades Salom, president del Sindicato de Actividades Diversas (Sindicat Vertical de la dictadura) (1933)
Pedro Buades Rousset (1921) de Son Molines (derecha Social)

Francisco de Paula Bucarelli Ursúa, governador i capità general (1761)

Paulino Buchens Adrover (1971)

Oscar de Paula Buenaventura        Causa 57/1937    30 anys de presó    Pollença.Condemnat pels franquistes    (1937)

Manuel Bueno Bertomeu (1975) (ANEPA)

Bujosa

Jaume Bujosa (1543), ferrer
Joan Bujosa, (1617)
Tomàs Bujosa de Campos,(1936)

Joan de Burgos (Joan Fuster/Antoni Morro 1449)

Berenguer Burguera (1428)

Miquel Burgueri, sabater (1586)

Burgues

Arnau Burgues Berga (1279)
Arnau Burgues,enterrat a sant Francesc (1386)
Bernat Burgues Safortesa, jurat (1479)
Elionor Burgues (del carrer del Call a la Portella 1560)
Francesc Burgués, procurador reial (1519)
Francesc Burgues (cases vora santa Clara, 1525)
Gregori Burgues Safortesa, Sallambé (1425 )
Juan Burgues Zaforteza i Sureda.(1789)
Lleonard Burgues Safortesa, enterrat a sant Domènec (1675)
Pere Burgues compra per 1000 lliures l'heretat de Santa Eulàlia. (1309)
Ramon Burgues Safortesa Pacs Fuster, (Canamunt), comte de Formiguera-comte Mal, procurador reial, enterrat a sant Domènec (1694)

Burguet

Arnau Burguet, prior de sant Domènec (1312)
Jordi Burguet, jurat de Palma (1479)
Marc Burguet, senyor de l'Albufera (1360)
Miquel Burguet, (1490)

Busquet, Busquets

Bartomeu Busquet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Bartomeu Busquets, sabater (1586)
Bernat Busquet, conseller (1401)
Melcior Busquet, conseller per l'estament dels mercaders (1479)
Pere Busquets (1605), propietari de So Na Jaume (Ciutat)
Pere Onofre Busquet, sabater (1586)
Perico Busquet (Jaume de Galiana 1449);
Guillem Busquets, conseller dels mercaders (1479)

Joan Busto, capità d'Alcúdia(1599)