Any 1905- Palma té 65.303 habitants.

Jaume Font i Monteros, batle de Ciutat

Jaume Font Monteros


Any 1905-Vaga general. Els socialistes contra les despeses militars.

Any 1905- Constituïda la Unió dels Pobres de Santa Margalida.
   
Any 1905- Urbanització de l'actual Plaça d'Espanya per Gaspar Bennàsar Moner.

Gener de 1905 - Govern conservador espanyol presidit per Villaverde.

3 de gener de 1905 - Neva a Felanitx.

7 de gener de 1905 - Enderrocament de cases a Felanitx per unir el carrer d'Es
Frare amb el d'Es Call.

28 de gener de 1905 - Insuguració d'un casino liberal a Felanitx.
   
5 de febrer de 1905-Santiago Jalón Campelo, governador civil.

Març de 1905 - Es venen solars al nou eixampla del Cementeri de Felanitx a 5 ptes. el
metre quadrat.

5 de març de 1905 - Diumenge de carnestoltes.

18 de març de 1905 - Arriben a Palma les despulles del rei Jaume III de Mallorca.
   
5 d'abril de 1905-Mor  María de las Mercedes de Cotoner y Allendesalazar.

5 d'abril de 1905 - Assassinat Joan Pou Barceló, de 24 anys, a s'Hort de Son Ramonet (Felanitx) d'un tret d'escopeta.

7 de juny de 1905


El Parlament del Regne Unit de Suècia i Noruega vota la seva separació

El riu Paraná inunda i destrueix la ciutat de Santa Fe (Argentina) des de la matinada

Mor Francisco Molinelli, escultor espanyol.


1 de juliol de 1905 - Francesc Gomila Vadell, batle accidental de Manacor.
   
13 de juliol de 1905- Benito del Campo Otero, governador civil.

   
20 de juliol de 1905- Vaga "general" i míting socialista a la plaça de toros contra l'encariment de les subsistències. Intervenen Francesc Roca, Llorenç Bisbal, Jaume Marí, Sebastià Crespí i Miquel Porcel. S'incideix en la necessitat de retallar el pressupost de la marina, la reducció dels generals de l'exèrcit i del pressupost de la magistratura, per a dedicar-los a l'atenció de reivindicacions obreres. Llorenç Bisbal critica la manca de participació en la vaga, i als republicans de l'Ajuntament que permeten jornades superiors a les 8 hores en la desfeta de les muralles.

   
Agost de 1905-  La Societat d'Obrers del moll, La Marítimo Terrestre arriba als 350 afiliats.

16 d'agost de 1905 - Antoni Rosselló Ferrer, batle de Manacor.
   
30 d'agost de 1905-Eclipsi total de sol visible des de Mallorca.

   
5 d'octubre de 1905-Primera reunió per a la constitució del Foment de Turisme a Mallorca.

14 d'octubre de 1905 - Neix a Madrid, José de Cotoner y de las Casas Verí y Ortiz de la Riva, Marqués de la Cénia y de Anglesola
                                         

                                                        

any 1830 a Mallorca ixent