Fa 170 milions d'anys- Roques margocalcÓries (argiloses) de color gris-ocre clar, amb filaments (petits bivalvs de closca fina) i radiolaris (microorganismes amb closca silÝcica) al puig de Bonany (sant Joan i Petra).

Fa 150 milions d'anys- CalcÓries ocres amb radiolaris i n˛duls de sÝlex, alternant amb calcÓries resedimentades amb fauna de la plataforma a Bonany.(sant  Joan i Petra)