CRONOLOGIA BREU DE l'ANY 1800 A MALLORCA

    
   
Any 1800-S'armen 2000 milicians ciutadans i 5000 forans per fer front a una possible agressió d'anglesos i russos.

   
Any 1800: Calvià disposa de 6 telers,4 teixidors de llí i cànem, 4 fusters, 4  sabaters i 3 ferrers.

   
Any 1800- Boda de Magdalena Socies de Fangar i Serra de Gaieta amb Baltasar Muntaner Bordoi de Son Bordoi, Campanet.

   
Any 1800 - Finalització del claustre de sant Domingo d'Inca.

Any 1800 -Lleva de fadrins de Felanitx dels 16 als 40 anys per a les milícies urbanes

Gener- El batle de Felanitx és Miquel Obrador i el rector és Antoni Roig (Llibres de Consells dels antic jurats i Consellers, Regidors- Arxiu Municipal de Felanitx i llibre de Determinacions del Molt.Rd. Comú de Preveres- Arxiu Parroquial)
   
22 de gener de 1800- El rei disposa que els beneficis dels balls de màscares se dediquin a l'enllumenat de la ciutat.

   
13 de febrer de 1800- Primers balls de màscares a la Llonja.

6 d'abril de 1800 -  Subhasta de 69 anyells de sant Salvador obtinguts per Joan Bordoi per preu de 1 lliuram 15 sous i 4 diners per cap.
(Llibres de Consells dels antic jurats i Consellers, Regidors- Arxiu Municipal de Felanitx).

6 d'abril de 1800 - Neix Josep Despuig Despuig, cavaller de Montesa.

6 de maig de 1800 - Neix Melcior Oliver, ebenista i constructor de pianos.
   
20 de maig de 1800- Per reial decret se disposa l'establiment d'un consolat de mar i terra a Palma que se regeixesqui amb els mateixos criteris que el de Màlaga.

21 de maig de 1800 - Amb motiu de la lleva obligatòria dels fadrins entre els 16 i els 40 anys per a les milícies urbanes, 415 joves de Felanitx són armats amb fusells i van a fer pràctiques a S'Espinagar de Manacor juntament amb altres que sumaven entre tots 1800 provinents de Manacor, Santa Margalida i Sineu. Aquestes pràctiques dirigides per oficials pagesos es fan fins a primer de juny.
Aquesta lleva fa encarir la campanya de la sega en la qual es paguen 20 sous per dia.(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà  i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena)

14 de juny de 1800

En la Batalla de Marengo, Napoleó Bonaparte derrota a l'exèrcit austríac.

Mor Jean Baptiste Kléber, general francès.
  
Mor Louis Charles Antoine Desaix, general francès.
   
7 d'agost de 1800 - Fundació de l'escola de nàutica de Palma.

17 d'agost de 1800 - Maria Teresa de Berard Pont-i-Vic es casa amb Josep Elies de Courten, oficial de granaders del Regiment de Suïssos, natural del cantó del Valais.

Setembre de 1800 - El preu de plaça de la verema és de 4 lliures per somada a Felanitx
(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà  i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena)
   
12 de setembre de 1800- Els expòsits autoritzats a accedir a ofici sense examinar-se.

13 de setembre de 1800 - Mor Jeroni Galmés, felanitxer, rector de Petra.

21 de setembre de 1800 - Jaume Suau "Moreta", nou rector de Petra.

Octubre - La carn d'anyell es paga a 9 sous i mig la lliura; la cabra i ovella a 5 sous i la freixura a 4 sous i mig.(Llibres de Consells...i Actes de l'Ajuntament de Felanitx)

9 de novembre de 1800 - Un document de Gerónimo de Guzmán "Guarda Almacén Provincial de Artilleria del Reyno de Mallorca" referit als jornals i compres fetes per a les obres en les mines d'Es Fortí (Hornabeque) sabem que els jornals es pagaven entre 6 sous (576 jornals) i 7 sous, 6 diners (2286 jornals). Els soldats (1751 ,5 jornals) cobraven 3 sous per jornal i els presos (245 jornals) a 1 sou i 6 diners per jornal.Els mestres picapedrers cobraven 12 sous i 36 diners per jornal (121 jornals) i els manobres entre 7 i 9 sous per jornal.
Les senalles d'espart (300) comprades a Miquel Clar costaren 37 lliures i 10 sous.(BSAL de 1918,pàgina 215).

Novembre de 1800 - Cada dia 15 felanitxers i un lloctinent que es relleven després de 24 hores fan guarda a la costa felanitxera per tal d'impedir l'arribada de la pesta que pateixen murcians i andalusos. Aquesta situació és manté fins al 20 de gener de 1801.
(Manuscrit d'Antoni Ramon de Turtitx-Arxiu de Joan Cerdà  i Setmanari Felanitx entre el 7 de maig de 1960 i 12 de gener del 1963, Pere Xamena)
   
30 de novembre de 1800- Rogatives per evitar la pesta.

   
31 de desembre de 1800-Durant l'any se recolliren  a Palma 23.005 quarteres de blat, 11.563 d'ordi, 3.011 de civada i 9.191 de llegum. Hi havia 1.875 xots i ovelles, 1.370 cabres, 190 vaques i 290 porcs. El consum a la Ciutat va ser de 75.615 quarteres de blat, 15.220 d'ordi, 1.580 de civada i 10.580 de llegum. Se consumiren 14.441 ovelles, 8.545 cabres, 1.203 vaques, 4.500 porcs, 3.314 quintars amb tres arroves de formatge i 1.000 quarteres d'ametles.


   


   
cap a l'any 1445 a Mallorca ixent