Any 1700 AC-1000 AC-Naveta de Ses Sínies (Galatzó)

Algunes copes àtiques i ebusitanes del puig de sa Morisca, presenten una cronologia de principis del segle IV aC.

Any 375 Ac (+-). Enfonsament d'un vaixell a l'illot del Sec (Calvià)

Grafits púnics de l'Illa del Sec (Calvià).

Factoria costanera indígena del turó de ses Abelles (Calvià).

Restes púniques de l'illot d'en Sales (Portals)

Any 225 AC- Troballes de ceràmica púnica-ebusitana de l'Illot d'en Sales (Portals Nous)

Jaciment de Son Boronat en el Penyal des Corbs (Calvià).Troballa de restes humanes en taüts de fusta fets amb troncs d'arbres buidats , i en llits de fusta i inhumacions infantils dins urnes de marès i urnes ceràmiques.

10 de setembre de 1229-Part de la flota catalana arriba a Sa Porrassa. Les naus de Jaume I arriben a Sa Caleta. L'expedició està formada per 1500 cavallers i 15000 soldats.

12 de setembre de 1229-Guillem II de Bearn i Montcada, amb un grup de cavallers intenta prendre el Puig de sa Batalla.Guillem de Montcada dirigia l’exèrcit amb tots els seus homes, acompanyat de la cavalleria dels Templers. El rei Jaume i Nunó Sanç eren a la reraguarda amb tots els altres barons. Davant d'ells hi ha un coll, i al darrere l'exèrcit almohade. Aleshores avancen cap al coll i quan hi arriben topen amb l'exèrcit almohade i els ataquen. En Guillem de Montcada té un puig davant seu que domina tota la serra i decideix fer-se amb el control del mateix, perquè pensa que és imprescindible per a vèncer. Aleshores es separa del gruix dels seus homes i amb un grup de cavallers ataca els almohades dirigits per Abu-l-Ala Idris al Mamun i els venç.

Els almohades decideixen conquerir el puig i pujen on hi havia Guillem de Montcada, que davant la superioritat numèrica dels adversaris no pot mantenir la posició, i mor defensant-la. Ramon de Montcada també cau mort en combat.

Aleshores la reraguarda, dirigida per al propi rei entra en combat per tal de recuperar el cim. Desembarquen altres tropes que s'uneixen a la batalla i a la fi aconsegueixen controlar el puig. Els defensors almohades fugen a la cerca de millor refugi en el bosc i les muntanyes. En el combat moren altres cavallers com Hug des Far, Guerau de Cabrera, posseïdor del comtat d'Urgell i Hug V de Mataplana.

25 de novembre de 1285-Síndics de Calvià reten homenatge al rei Alfons: P. Pons,G. Porcell, G.Esteve, P.Santjoan.

23 de maig de 1343-Desembarc a Peguera de les tropes del rei Pere.

13 de juny de 1398 -Que neguna persona gos d' assi avant cassar, ni tallar llenyes, ni tenir en terra cans, grossos ni pochs, ni tocar bestiars neguns, en l' alquería de 'n Pascual Martí ciutadá, la qual es en los termens de la Porrassa. ( Fol. 26. del Llibre III dels Llibres de Pregons...)

13 de febrer de 1527 -
.....com per causa de la contensio que es entre la jurisdictio del pariatge, ço es entre lo Senyor rey e lo bisbe de barselona, sobre los de andraig, calvia y altres lochs de dita jurisdictio, los desmendats y agermanats resten inpunits
e no son castigats ni punits de tan grans delictas hi ofensas que han fetas, com sien stats en dits lochs dels pijors que poguessen esser y perqué es gran afronta y vergonya de la justitia y molt perjuy a la vniuersitat que no sien condempnats y composats per pagar los dans y despesas, que plasia a sa M.' proveir de vna manera o altre, perqué los delictas e mals factors no resten impunits.

3 de novembre de 1546 -Judici contra Amet, esclau den Garriga; Alí esclau d'en Joan Avellà; Amet, esclau de Gregori Fortesa; Amet, esclau de Bernat Lloret;; i Mansor, esclau del virrei. Fugits amb la intenció d'arribar a Barbària són descoberts a la platja de Peguera per un pastor, així que tots junts el maten i li prenen la roba. Per aquests fets són trets de la presó reial, condemnats a córrer la vila i quatre moren penjats del coll a les forques properes a la porta de sant Antoni. En canvi, Amet d'en Garriga és sentenciat a ser apedregat fins a la mort després de ser lligat a un pal.