Segle I-Materials romans de Son Cresta i Auberellet (Campanet).


Juny de 1578 - Possessions de Campanet/Búger/Ullarķ amb més valor: Fangar de Perot Socies i Gabellí d'Andreu Bisquerra (9000 lliures,Búger), Gabellí de Pere Bennāssar (3000 lliures, Búger), Monnāber de la Canal, de Jaume Bennāssar, (7250 lliures, Búger), Biniatrķ de Pere Bennāssar, "Major" (7500 lliures, Búger), Biniatrķ de Pere Bennāssar "Jordi" (3300 lliures, Búger), Massana de Joan Bennāssar (3500 lliures, Búger), Caselles de Joan Amengual (2500 lliures, Búger), Caselles de Bernat Ferrer (2200 lliures, Búger), Santiani de Pere Bennāssar (2400 lliures, Búger), Santiani de Cristōfol Bennāssar (2200 lliures, Búger), Son Estrany de Pere Bennāssar (2300 lliures, Búger), Possessiķ de Joan Bisquerra (1600 lliures,Búger), Son Corrķ de Pere Serra (1550 lliures),Rafal de Na Mariķ de Jaume Bennāssar (1000 lliures, Búger), possessiķ de Bartomeu Borrās (800 lliures).
Terres i cases amb més valor a Campanet: rafal i hort de reguiu de de Llorenį Simo, "Pasqual", (800 lliures),rafal de Maciā Borrās (725 lliures);  cases i rafalet dels hereus de Pere Bordoi (650 lliures), 18 quarterades de Guillem Pasqual (650 lliures), prop de 20 quarterades de Pere Guiemet "Pasqual",(600 lliures); rafalet d'en Pere Siquier d'Ullarķ (500 lliures), cases i closet del prevere Pere Bennāsser (440 lliures), terres i montanya de Joan Bennāsser "Sion" (400 lliures,Búger), 6 quarterades d'olivar de Joana Bisquerra (300 lliures), 8 quarterades amb un olivar separat, de Joan Bennāssar "Cranc" (350 lliures), 8 quarterades de camp, cases amb dues quarterades de Rafel Bisquerra (325 lliures), rafal de Joan Borrās (325 lliures), vinya i casetes del ferrer Antoni Alzina (320 lliures), Rafalet Son Company i la Talaia de Jaume Pons (320 lliures), 10 quarterades de figueres i garrovers  i mitja quarterada de vinya de Joan Pons (320 lliures), Garroveral i figueral de Cristōfol Socies (350 lliures), Rafalet de Miquel Alzina (300 lliures),rafalet d'Antoni Martorell "Cabot", 300 lliures ;cases de Miquel Gil amb cairķ davant i dues quarterades (300 lliures), rafal de Mateu Massanet (280 lliures), cases i clos de Perot Socies del Fangar (270 lliures), cinc tanquetes de garroveral de Pere Pasqual (240 lliures), 5,5 quarterades amb figueres d'Antonina Bennāssar, viuda (240 lliures), cases i 3,5 quarterades de Miquel Alzina (230 lliures), 5 quarterades de vinya i garrovers de Pere Bennāssar (210 lliures), 10 quarterades d'Arnau Pons (200 lliures), tres tanques de Pere Pons de la vila (200 lliures), cases i clos del prevere Miquel Bennāsser (200 lliures), cases de Joan Bennāsser de Massana amb un clos i vinya (200 lliures) (Llibre segon d'estim generals -A.H. 2.059).


9 de febrer de 1936 Acte de Falange a Campanet- Hi parlen Sebastián Alcover Bennassar, cap local, Antonio Nicolau, Roig, cap local de Sa Pobla, Nestor Gallego i Alfonso de Zayas.