Any 1247- Joan de Galiana diu que ha rebut certa quantitat del seu servent Bernat, batiat, i li lliura terra i un parell de bous en la seva alquería Mesquida de Campos.

Any 1248-Construcció de l'església de Sant Blai (Campos).

20 d’agost de 1273 -Bernat Abraham compra el dret reial sobre el

FPartP

Gabriel Mòger I-Mate de Déu de la  Mamella
Part central de la taula de la Mere de Déu de la Mamella
 de sant Julià de Campos, obra de Gabriel Mòger I