Any 1730

   
A Campanet hi havia 265 jornalers, 113 conradors i 42 pobres.

   
Any 1730-Inici de la construcció del claustre del convent dels frares predicadors d'Inca.

   
Any 1730-Es refà el portal menor de sant Francesc.

30 de maig de 1730 - Arriben 142 captius rescatats en un gànguil que va haver de parar a Mallorca ,per mercedaris castellans i andalusos. Passen una quarentena de 8 dies i fetes les celebracions es fan de nou a la mar.

   
5 de juliol de 1730- Mor Magdalena Sureda, Vivot, Dameto, Santacília, Rocaberti, senyora d'Ariany que és enterrada a sant Domingo.

   
18 de setembre de 1730 - Mor Jaume Font Amorós, agustí, exprior del convent de santa María d'Itria.

8 d'octubre de 1730 - Gaspar Oms contracta l'obra del retaule de sant Josep de Petra  per preu de 325 lliures.
   
27 d'octubre de 1730 - Mor Manuel Picaza Suaso, tresorer de l'exèrcit i Regne de Mallorca, natural de Bilbao.

15 de desembre de 1730 - Es comunica a l'Ajuntament de Palma  la necessitat d'acabar amb la major urgència les obres de la Torre de la Pòlvora a l'Hornabec de la Porta de Jesús perquè el lloc on s'ubica la pòlvora vora el convent de santa Margalida pot ser causa d'alguna desgràcia. L'Ajuntament  fa les gestions perquè s'acceleri l'obra (AMP Llibre de Resolucions de 1729 a 1730, fol. 188).
   
19 de desembre de 1730 - Col·locació de la primera pedra del clàustre de sant Domingo d'Inca.


     
        


segueix