Rafel Cabanelles, conseller forà de Pollença (1479)
Joan Cabaspre,conseller (1401)

Cabot

Bernat Cabot, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Catalina Cabot Homar (1918)
Jordi Cabot, (Bunyola)  en quarentena a causa de la pesta (1652)
Miquel Cabot, comissari - bandoler dels Canavall (1606)
Miquel Cabot (Bunyola) (1652)
Miquel Cabot Dolç (1937)
Sebastià Cabot, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.

Benigno Cabrero Lozano (1967)


Catalina "Cabrida" (1490)
Ramon Cadines,enterrat a sant Francesc (1390)


Fra Ramon Calaf, guardià del monestir de Sant Francesc (1543)

Calafat

Felio Calafat Rotger , Consejero Provincial del Movimiento (1971) , conseller d'Emaya (2007) (Valldemossa)
Jaume Calafat (1398)
Joan Calafat, corredor agermanat, a casa de Mn. Caulelles (1522)
Joan Calafat, propietari de La Baduia (Valldemossa) (1578)
Nicolau Calafat (1487) (1490)
Pere Joan Calafat, frare franciscà (1560)

Calafell

Calafell (Sebastià, Gabriel, Joan ,Arnau), homes d'armes d'Andratx (1528)
Gabriel Calafell (1520)
Guillem Calafell,síndic de Sineu (1388)
Guillem Calafell (1411)
Jaume Calafell Roca (1936), detingut per la dreta dictatorial alçada contra la República

 Mateu Calami (1586), sabater

Caldentey

Bartomeu Caldentey (1487) (1490) (1492)
Miguel Caldentey Salaverri, franquista (Vieja Guardia) (1933) (1971)

Caldes

Antoni Caldes, sabater (1586)
Jaume de Caldes i esposa venen la meitat del dret i domini de Porreres, l'alqueria Alcàsser i els rafals Toseta i Mafumet.(1308)
Simó de Caldes (1303)


Isabel Calvó, priora de santa Magdalena (1564)
Pasqual Cama (Bernat d'Olesa 1449)
Miguel Camacho Pérez,
condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Mateu Camaró, sepulcre a sant Francesc (1452)
Camp d'en Francolí (1491) en el Pla de Catí
Joan Campamar, notari (enterrat a Santa Eulàlia 1664)
Jaume Campfullós,enterrat a sant Francesc (1355)
Arnau de Camprodón (1339)
Bernat Camut (el jueu Aaron Massot).devers el Temple (1391)

Canals

Gabriel Canals, conseller forà de Llucmajor (1479)
Jaume Canals, corsari, alcaid de Capdepera, sepulcre a sant Domènec (1679)
Magdalena Canals Martorell, filla de Jaume Canals, corsari, enterrada a sant Domènec (1672)
Margarida Canals (Bunyola). En quarentena per la pesta (1652)
Margalida Canals Bisbal, enterrada a sant Domènec (1755)
Pere Canals, terres a Binitzar (1300)


Francesc Candell, conseller (1401)

Canet

Canet (1522)

Aina Canet, assassinada a la guerra de bàndols i enterrada a sant Domènec (1647)
Jaume Canet, cirurgià (Illa de la Sala 1449),
Pere Joan Canet, (1621)

Esteve Canoves, conseller (1401)
Pere Cantí (1490)

Canyelles

Antoni Canyelles, notari (Bernat d'Olesa 1449);
Antoni Canyelles, espaser agermanat. Mor en combat contra Gurrea, virrei de Carlos I a la platja de Talamanca (1522)
Joan Canyelles, conseller (1401)
Marcial Cañellas Mulet,falangista (1936)
Martí Canyelles, sabater (1586)
Pere Canyelles, notari, bandoler dels Canamunt (1606)

 Jaume Capdebou, (1543) ferrer

Capellà

Miquel Capellà (1490)
Rafel Capella, corredor de coll (1486)

Capó

Cristóbal Capó Gual , franquista, Consejero Provincial del Movimiento (1971)
Juan Capó Porcel , dirigent del SEU franquista,  (1952) (1967)
Juan Capó Valldepadrinas (1938) (1967)


Pere Carbó, frare franciscà (1543) (1560)

Carbonell


Andreu Carbonell, bandejat (1595)
Gabriel Carbonell, prohom fuster, capella a Sant Francesc  (1560)
Guillem Carbonell, blanquer, (carrer del Fornet, Torre de l'Amor, 1520)
Joan Carbonell, agermanat de Muro, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Melcior Carbonell, frare franciscà (1560)
 Miquel Carbonell, agermanat de Muro, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I (1522)
Pereta "Carbonella", (1490)


Cecília Quint-Burgues-Safortesa
 Ferrando de la Cárcel, algutzir- bandoler dels Canavall (1606)


Cardell

Antonio Cardell Noguera , franquista, membre del Consejo Provincial del Movimiento (1971)
Julià Cardell.(1916)
Miquel Cardell, sabater (1586)
Pere Cardell, esclau turc, forma part del bàndol dels Alemany d'Andratx (1515), home d'armes d'Andratx (1528)

Cardils

Joan Cardils, mostra general a Bunyola (1515). Té rodella..
Pere Cardils, mostra general. Bunyola (1515) Aporta cavall, dues ballestes  i té cuirassa..

Cardona

Alonso de Cardona, virrei (1640)
Jaume Cardona, agermanat, pren  la casa de Terrers (1522)


Pere Carlet,conseller (1401)

Aquest és el seu imperi
La millor imatge de Carlos I


Andreu Carras, batle de sant Joan  (1344)
Bernat Carreres, prevere (1603)Juan Carretero Pérez, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)


Gerald Carrió (
1291) compra Benigomila

Jaume Casadevall, prior de sant Domènec (1369)
Bartomeu de Casasaia, jueu convers, abans dit Bonjuha Issach Bellell (1392)
Guillem Casselles,dominic de Felanitx, inquisidor i antilul·lista, mor (1516)

Cases

Joan Cases, frare (1515). Forma part del bàndol dels Alemany d'Andratx (1515)
Mateu Cases, mascarat (1522)
Pau Cases, executat (1455)

Casesnoves

Pau Casesnoves (1522)
Vidal de Casesnoves, conseller (1401)


Castanyer

Bartomeu Castanyer, sabater (1586)
Gabriel Castanyer, sepulcre a sant Francesc (1453)
Joan Castanyer, sepulcre a sant Francesc (1462)
Joan Castanyer, fuster, capella a sant Francesc (1560)
Joan Castanyer, "Matarafels",  bandejat (1595)
Miquel Castanyer, capità , enterrat a sant Francesc (1644)
Pere Castanyer, (1363)
Pere Castanyer, sepulcre a sant Francesc (1589)Castell

Castell, cirurgià ( Jaume Sala 1449),
Antoni Castell (1424)
Antoni Castell ( Castell 1449);
Guillem Castell, home d'armes d'Andratx (1528)
Maria Aina Castell, enterrada a sant Francesc (1646)

Castelar,Castellar,Castlar

Berenguer Castelar (1424)
Jaume Castellar (1490)
Pere Castlar,de Selva , conseller del sindicat forà (1388)

Castelló

Arnau Castelló (devers Santa Clara, 1292)
Jaume Castelló, mort a sant Domènec pels agermanats (1522)
Nicolau Castelló, bandoler dels Canamunt (1606)

Català

Bernadí Català (1516), Inca.
Isabel Català (1652)
Joan Català ( Bunyola) en quarentena per la pesta (1652)


Catany

Pere Catany, frare predicador, a les execucions d'agermanats (1523)
Pere Catany de Felanitx (1651)


Bernat de Calbet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.

Joan Capella, corredor de coll (1486)

Remigia Caubet González  (1975)

Joan Caulelles, sepulcre a sant Francesc (1499)
Francesc Cavaller pinta els envans de la capella de l'Almudaina.(1309)

Cavalleria

Ferran Cavalleria, enterrat a sant Francesc (1620)
Francina de la Cavalleria, enterrada a sant Francesc (1598)
Joana Cavalleria, enterrada a sant Francesc (1638).Vivia en el Sitjar.

Odone Caxina, vivia devers la Llotja dels Genovesos (1300)
Gauterio Caxisso, genovès,  ciutadà de Mallorca, (1303)
Bernat Celià, jurat (1479)

Centelles

Gilabert de Centelles (1359)
Pere de Centelles, donant de cases per al convent de dominics (1236) (1240)


Cerdà

Gabriel Cerdà "Magoi", tintorer agermanat (1522)
Jaume Cerdà, té cases en mal estat en el carrer del Sitjar (1468)
Jaume Cerdà, conseller forà de Pollença (1479)
Joan Cerdà , mascarat de Porreres (1522)
Joan Antoni Cerdà Capó,condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Macià Cerdà Torres, (
1937)
Miquel Cerdà, clergue de Pollença (1490)
Ramon Cerdà (1424)

Cerdó

Arnau Cerdó (1392)
Luís Cerdó Pons, franquista, Consejero Provincial del Movimiento (1971)


Antoni Cerolla d'Alcúdia (1491)
Andreu Cestalla, conseller (1401)

Juan Ceva Alonso , franquista, Consejero Provincial del Movimiento (1971)

Bàrbara Chacón Cotoner, enterrada a sant Domènec (1794)

Francisco Cibran Martínez (1967)

Cifre (Veure)

Antoni Cifre, (1621)
Antonina Cifre Vilasclar de Felanitx (1492)
Cifre, frare dominic, ferit a la guerra de bàndols (1643)
Bàrbara Cifre (1535), habitant de Manacor.
Bartomeu Cifre de Felanitx ,absolt de la mort de Pere Cabrer.
Bartomeu Cifre (Rausell 1449), sepulcre a sant Francesc (1446)
Bartomeu Cifre, picapedrer de Felanitx (1468), arregla Sa Portella.
Bartomeu Cifre, agermanat que assetjava el castell de Santueri mor de pesta (1523)
Bartomeu Cifre, batle reial de Pollença, assassinat (1619)
Bernat Cifre, viu a l’illeta del Mur, Parròquia de Sant Miquel de Ciutat de Mallorca, davant Santa Margalida (1390)
Bernat Cifre, ferrer de Sineu, agermanat, mor de pesta en la defensa de Ciutat.(1523)
Daniel Cifre (1520) d’Assarell,  Pollença
Isabel Cifre, monja  fundadora de La Criança (1493) (1510)
Joan Cifre, viu a l’illeta del Mur, Parròquia de Sant Miquel de Ciutat de Mallorca, davant Santa Margalida (1390)
Joan Cifre , sepulcre a sant Francesc (1461)
Joan Cifre, conrador de l’illeta de Joan Domènec a Santa Eulàlia (1478)
Joan Cifre, era espaser de Sa Verdera, Parròquia de Santa Eulàlia de Palma (1478)
Joan Cifre , teixidor de lli de l’illeta de Déu lo Vol a Santa Eulàlia (1512)
Joan Cifre, aprenent de paraire (1518)
Marc Cifre, agermanat de Felanitx (1522), apunyalat.
Martí Cifre, de la Marina de Manacor (1513)
Mateu Cifre de Biniarroi (1625)
Miquel Cifre, d'Assarell (Pollença) (1516)
Miquel Cifre de Santanyi, agermanat, mor en combat davant la Porta de Jesús de Ciutat.(1523)
Pere Cifre, espaser de l’illeta de Pere Albert a Santa Eulàlia (1478)
Pere Cifre  picapedrer del Call (1478)
Romeu Cifre (1344)
Romeu Cifre (1388) a l'avalot contra els jueus  (1391)


Pere de Cima ,bisbe, enterrat a sant Francesc
Bartomeu Cinc-claus, mestre d'aixa. té un alberg en el carrer d'en Coa, prop de la Porta de santa Catalina (1457)

Bartomeu Cirer Oliver,
condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)


Cirera

Aparici Cirera, conseller (1401)
Pasqual Cirera, conseller (1401)

Cirerol, Cererols

Jaume Cererols (jurat), (1621)


Rafel Cladera Ramis (1967)

Clar

Gabriel Clar, conseller forà de Pollença (1479)
Pere Clar, ferrer (Rausell 1449)

Gertrudis Claramunt Suelves, enterrada a la sepultura dels Gual (1792) a sant Domènec.
Antoni de Clara, conseller (1401)
Pere de Claran, conseller (1401)
Pere de Claret, conseller (1401)

Antoni Climent, sabater (1586)


Closos de Can Gaià (a)
Coanegra (1457)

Joana Coch, de Selva (1682)

Colell

Antoni de Colell, bisbe (1361)
Ramon Colell (terra vora portal de santa Fe 1404)

Coll

Antoni Coll (Rausell 1449),
Antoni Coll, sabater (1586)
Bartomeu Coll, paraire, executat en efígie pel sant Ofici (1517) Vivia.a l'illeta de Palou a Sant Miquel
Gabriel Coll, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Guillem Coll, tender, ( Berenguer Servià 1449),
Joan Coll, sabater (1586)
Joana Coll d'Algaida (1552)
Joana Aina Coll Gamundi , del carrer de Catany (1891)
Lluís Coll (1490)
Mateu Coll, doctor, penjat a la forca (enterrat a Santa Eulàlia 1663)
Nicolau Coll, frare franciscà (1560)
Pau Coll, vivia a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau (1519)
Pere Coll de Sóller, bandejat (1595)
Sebastià Coll, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.

Colom

Antoni Colom, conseller  de Sóller (1401)
Antoni Colom (Bernat d'Olesa 1449)
Antoni Colom , sabater (1586)
Bartomeu Colom (Bernat d'Olesa 1449);
Bartomeu Colom, bandejat  (1595)
Francesc Colom, dirigent agermanat (1522)
Joan Colom, bandejat (1595)
Joan Colom, (Bunyola) (1652)
Julià Colom, sabater, executat en efígie pel tribunal del Sant Ofici (1517)
Pere Colom, conseller (1401)
Pere Colom (1490)

Nicolau Coloma (1398)
Abraham Coma, frare franciscà (1560)


Bernat Comafreda, originari de Vic (1339)

Comallonga

Antoni Comallonga, conseller de Calvià (1585)
Nicolau Comallonga, (1388)  conseller de Calvià; (1401)
Pere Comallonga , conseller de Calvià (1585)

Comelles


Bernat Comelles, sepulcre a sant Francesc (1413)
Caterina Comelles Castanyer, enterrada a sant Francesc (1628).Vivia en el carrer de sant Miquel.
Gabriel Comelles, enterrat a sant Francesc (1606). Vivia devers sant Miquel.
Francesc de Comelles, ciutadà militar (1621)

Comes

Francesc Comes,vitraller, fa rosassa de sant Francesc (1349)
Francesc Comes, pintor, treballa a Sineu (1392), a sant Domènec (1415)
Joan Comes, sobreposat fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Miquel Comes, conseller forà de Muro (1479)

Pere Companyó, membre del Gran i General Consell (1486)

Ramon Comte , rector de Sineu (1346)

Company

Antoni Company, sabater (1586)
Antoni Company Capó, condemnat a 30 anys per la dreta franquista (1936)
Damià Company Mir, condemnat a 30 anys per la dreta franquista
(1936)
Francisco Company Bauzá, franquista, Consejero Provincial del Movimiento (Sant Joan) (1971)
Guillem Company de Ben Nazar (Sineu 1230)
Jacme Compayn,de Llucmajor, conseller del sindicat forà (1388)

Conilleres

Joan Conilleres (1490)
Joan de Conilleres, sepulcre a sant Francesc (1471)
Pere de Conilleres, teixidor, alberg en el Pes de la Palla (1450)

Ramon de Conilles, devers la Portella (Hualbelet)(1230)

Constança (1361)

Contestí, Constanti

Baltasar Contestí, enterrat a sant Francesc (1613). Del carrer del Segell (Jaume II)
Bartomeu Contestí, sabater (1586)
Clara Constantí (Contestí), sepulcre a sant Francesc (1505)
Damián Contestí Sastre (1967)
Isabel Constantí (Contestí), sepulcre a sant Francesc (1506)

Convent de santa Magdalena (1491)

Rafel Corredor, sabater (1586)

Corso

Antoni Corso, home d'armes d'Andratx (1528)
Rafel Corso, home d'armes d'Andratx (1528)

Esbert Sa Cortada (1308) amb cavall armat.

Joan Cortal (1490)

Cortès

Clara Cortès, (1706)
Francesca Cortès, acte de fe a sant Domènec, executada i cremada (1691)
Generoso Hernán Cortés Enseñat, falangista (1967)
Isabel Cortès, Moianeta, acte de fe a sant Domènec, executada i cremada (1691)
Jaume Cortès, corredor d'orella, executat (1490)
Joan Cortès Cànaves, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Josep Cortès Cànaves, condemnat a 30 anys per la dreta franquista
(1936)
Nofre Cortès, acte de fe a sant Domènec, executat i cremat (1691)
Pere Nofre Cortès, acte de fe a sant Domènec, executat i cremat (1691)
Rafel Josep Cortès, acte de fe a sant Domènec, executat i cremat (1691)

Cortey

Gabriel Cortey, sabater (1586)
Pere Cortey,sabater (1586)

Cos

Jeroni Cos, sepulcre a sant Francesc (1560)
Joana Cos Torrella, enterrada a sant Francesc (1598). Vivia prop de la Gabella de la Sal.

Costa

Bernat Costa, corredor de coll  (1486)
Margarida Costa, priora del monestir de Sant Jeroni (1519)
Vicenç Costa, fuster, capella a Sant Francesc (1560)

Costa d'en Sintes (Costa d'en Bennàssar- 1517)Ramon de Costeja (vora Hospital de sant Andreu/Cort, 1256)

Cotoner

Antoni Cotoner Salas, comenador, enterrat a sant Domènec (1756)
Bernat Cotoner Tomàs (1530)
Caterina Cotoner vidua de Pere de Sant Joan ordena l'inventari de béns (1515)
Francesc Cotoner Salas, enterrat a sant Domènec (1807)
Bernat Cotoner Cavalleria, enterrat a sant Domènec (1686)
Francesc Cotoner Olesa, enterrat a sant Domènec (1687)
Miquel Cotoner Salas, enterrat a sant Domènec (1747)
Miguel Cotoner Sureda, (1718)  enterrat a sant Domènec (1737)
Nicolau Cotoner Garcia, enterrat a sant Domènec (1604)
Nicolau Cotoner Santmartí, enterrat a sant Domènec (1624)
Marc Antoni Cotoner Santmartí, (1597) enterrat a sant Domènec (1616)
Pere Onofre Cotoner, (1621)


Cova dels Amagatalls (Manacor)(1230)
Cova des Moro (Manacor)(1230)
Cova de Sa Diners (Son Carrió)(1230)

Pere Covera , home d'armes d'Andratx (1528)

Coves

Guillem Coves, (1515). Forma part del bàndol del Alemany d'Andratx.(Covens) home d'armes d'Andratx (1528)
Mateu Coves (1515). Forma part del bàndol dels Vic de Santa Ponça.(Covens) home d'armes d'Andratx (1528)
Mateu Coves, (1522). Agermanat andritxol.Defensor del Castell de Bellver contra les tropes invasores de Carlos I

Crespí

Joan Crespí, paraire, vol ser enterrat a Santa Creu (1515)
Joan Crespí, bandejat (1595)
Miquel Crespí, bandejat (1595)
Rafel Crespí Cortès. Acte de Fe a sant Domènec (1691). Executat i cremat.

Creus

Antoni Creus Pons, dominic, inquisidor interí (1554)
Joan Creus, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta.

Joan Cristià, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Joan Cugullada, sobreposat dels carnissers, mort a la guerra de bàndols i enterrat a sant Domènec (1649)
Culuina (Sineu) (1230)
Guillem Cursac, conseller (1401)
Bartomeu Curso,sepulcre a sant Francesc (1410)
Bàrbara Custurer Garriga, enterrada en el sepulcre dels Moragues, a sant Domènec (1690)
Mateu Custurer (enterrat a Monti-sion, 1643)

índex