Textos dels clàssics de l'esquerra.

 

Secció Catalana de l'Arxiu Virtual dels Marxistes.

 

El Manifest Comunista. Marx i Engels.Any 1848.

Socialisme i nacionalisme.James Connolly. Any 1897

Antipatriòtic? . James Connolly. Any 1903

El proletariat i la revolució (1904) (.doc) (.pdf)

1906: Resultats i perspectives (.doc) (.pdf)

El Consell dels Diputats Obrers i la revolució (Neue Zeit, 1907) (.doc) (.pdf)

El partit del proletariat i els partits burgesos en la revolució (Discurs en el Congrés de Londres del Partit Obrer Socialdemòcrata de Russia, 12.5.1907) (.doc) (.pdf)

 

El proletariat i la revolució russa (Neue Zeit, 1908) (.doc) (.pdf)

La revolució turca i les tasques del proletariat (Pravda, 17.12.1908) (.doc)

La nova Turquia (Kievskaja M'sl, 3.1.1908) (.doc)

La fallida del terrorisme (Przeglad Socyal-demokratyczny, extracte, 1909)

Les nostres diferències (Przeglad Socyal-demokratyczny, 6.1909) (.doc) (.pdf)

1910: Els intel·lectuals i el socialisme (.doc) (.pdf)

1910: El socialisme en els Balcans (.doc) (.pdf)

Els Balcans, l'Europa capitalista i el tsarisme (Proletari, 1.11.1910) (.doc) (.pdf)

La posició marxista sobre el terrorisme individual (Der Kampf, 11.1911)

 

El Dia de la Dona. Alexandra Kollontai. Any1913.

1914: La guerra i la Internacional (.rtf) (.pdf) Trotsky

La lluita pel poder (Naše Slovo, 17.10.1915) (.doc) (.pdf)

Sobre els esdeveniments de Dublín (Naše Slovo, 4.7.1916) (.doc) (.pdf)

1917: El pacifisme, servidor de l'imperialisme (.doc)

1917: El dret de les nacions a l'autodeterminació (.doc)

 

1917: El programa de la pau (IV. Els Estats Units d'Europa) (.doc) (.pdf) Trotsky

El jurament socialista (aprovat el 22.4.1918) (.doc) (.pdf)

 

1919: Doctrina militar o doctrinarisme pseudomilitar? (.doc) (.pdf) Trotsky

La nostra política en allò relacionat amb l'exèrcit (tesis adoptades pel VIII Congrés del PCR, 3.1919) (.doc) (.pdf)

Les nostres tasques (entrevista concedida al corresponsal de Rosta, 29.3.1919) (.doc) (.pdf)

 

En camí: consideracions sobre l’avanç de la revolució proletària (Izvestia, 29.4-1.5.1919) (.doc) (.pdf)

Guerrilla i exèrcit regular (Vojennoje Delo’, 24.7.1919) (.doc) (.pdf)

Vers un sistema de milícia (Vojennoje Delo’, 5.8.1919) (.doc) (.pdf)

Tesis sobre la transició vers un sistema de milícies (28.2.1920) (.doc) (.pdf)

Les lliçons de la comuna (Zlatoouste, 4.2.1921) (.doc)

Fluxos i refluxos: la conjuntura econòmica i el moviment obrer mundial (Pravda, 25.12.1921) (.doc) (.pdf)

1922: Escrits militars. Trotsky.

El camí de l’Exèrcit Roig, introducció a Escrits militars (5.1922) (.doc) (.pdf)

És apropiat el moment per a la consigna dels Estats Units d’Europa? (Pravda, 30.6.1923) (.doc) (.pdf)

1924: Les lliçons d'octubre (.doc) (.pdf). Trotsky

1924: Literatura i revolució (capítols 4-8) (.doc) (.pdf) Trotsky.

Introducció de l’autor a Els cinc primers anys de la Internacional Comunista (20.5.1924) (.doc, .pdf)

Allò que tot revolucionari ha de saber sobre la repressió. Victor Serge. Any 1926

1926: Tesis sobre revolució i contrarevolució (.rtf) (.pdf)

1928: Crítica del programa de la Internacional Comunista (.rtf) (.pdf)

Pot reemplaçar la democràcia parlamentària als soviets? (Jto i Kak Proizoslo, 25.2.1929) (.doc) (.pdf)

1929: El desarmament i els Estats Units d'Europa (.doc) (.pdf)

Un document menyspreable (B'ulleten Opositzi, n.3-4, 9.1929) (.doc) (.pdf)

La crisi austríaca i el comunisme (B'ulleten Opositzi, n.7, 11-12.1929) (.doc) (.pdf)

1929: La revolució desfigurada (pròleg, .doc, .pdf)

1929: Defensa de la República Soviètica i de l'Oposició (.rtf) (.pdf)

1929: La revolució permanent (.doc) (.pdf)

El tercer període dels errors de la Internacional Comunista (The Militant, 25.1-22.2.1930) (.doc) (.pdf)

La unificació de l'Oposició d'Esquerra (B'ulleten Opositzi, 8.2.1930) (.doc) (.pdf)

Vers el capitalisme o vers el socialisme (B'ulleten Opositzi, 25.4.1930) (.doc) (.pdf)

Què és el centrisme? (La Verité, 27.6.1930) (.doc) (.pdf)

La consigna d'assemblea nacional a Xina (The Militant, 14.6.1930) (.doc) (.pdf)

Tasques i perills de la revolució índia (The Militant, 12.7.1930) (.doc) (.pdf)

Stalin com a teòric (The Militant, 15.9/11.12.1930) (.doc) (.pdf)

Qui triomfarà? (The Militant, 1.12.1930) (.doc) (.pdf)

1930: Manifest sobre Xina de l'Oposició d'Esquerra (.doc) (.pdf)

Sobre el termidor i el bonapartisme (International Bulletin, 1.3.1931) (.doc) (.pdf)

Termidor i bonapartisme (The Militant, 15.1.1931) (.doc) (.pdf)

1931: La revolució espanyola i els perills que l'amenacen

1931: Lletra a un amic de Madrid

Partit Comunista Alemany o partit nou (III) (butlletí intern de la Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 19.4.1931) (.doc) (.pdf)

Sobre la plataforma del Bloc Obrer i Camperol de Catalunya (Comunismo, 8.1931) (.doc) (.pdf)

Algunes idees sobre l’etapa i les tasques de l’Oposició d’Esquerra (butlletí de la Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 28.7.1931) (.doc) (.pdf).

Tasques de l’Oposició d’Esquerra en Gran Bretanya i a l’Índia (The Militant, 12.12.1931) (.doc) (.pdf)

Què és una situació revolucionària? (The Militant, 19.12.1931) (.doc) (.pdf)

Preveig la guerra amb Alemanya (The Forum, 4.1932) (.doc) (.pdf)

El problema del partit laborista als Estats Units (The Militant, 13.6.1932) (.doc) (.pdf)

Declaració al Congrés contra la Guerra d’Amsterdam (25.7.1932) (.doc) (.pdf)

Fora mans de Rosa Luxemburg! (The Militant, 6/13.8.1932) (.doc) (.pdf)

Pròleg a l’edició polonesa de «L’esquerranisme, malaltia infantil del comunisme», de Lenin (6.10.1932) (.doc) (.pdf)

Sobre els estudiants i els intel·lectuals (entrevista concedida a Intercontinental Press, 11.1932) (.doc) (.pdf)

1932: L’economia soviètica en perill (.doc) (.pdf)

1932: Tasques i mètodes de l’Oposició d’Esquerra Internacional (.doc) (.pdf)

El perill del Termidor (La Verité, 26.1.1933) (.doc) (.pdf)

La victòria de Hitler (Manchester Guardian, 10.3.1933) (.doc) (.pdf)

Senyal d'alarma (The Militant, 18/25.3.1933) (.doc) (.pdf)

Els sindicats davant l’envestida econòmica de la contrarevolució (Declaració de l’Oposició d'Esquerra al Congrés contra el Feixisme, 30.3.1933)

Declaració davant del Congrés contra el Feixisme (4.1933)

L’obediència cega, la disciplina revolucionària i la joventut (Declaració de l’Oposició d'Esquerra a la Conferència de la Joventut, 10.4.1933) (.doc) (.pdf)

 

Ara li toca el torn a Àustria (The Militant, 15/29.4.1933) (.doc) (.pdf)

Un gran èxit (Biulleten Opozitsi, març de 1933) (.doc) (.pdf)

L’enfonsament del Partit Comunista d’Alemanya i les tasques de l’Oposició (The Militant, 6/13.5.1933) (.doc) (.pdf)

Hitler i el desarmament (Manchester Guardian, 21/22.6.1933) (.doc) (.pdf)

El quatre d’agost (The Militant, 8.7.1933) (.doc) (.pdf)

 

Japó s’encamina cap al desastre (Biulleten Opozitsi, 12.7.1933) (.doc) (.pdf)

Per uns nous partits comunistes i una nova Internacional (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, nº 13, 1933) (.doc) (.pdf)

Declaració de la delegació bolxevic leninista a la Conferència d’Organitzacions Comunistes i Socialistes d’Esquerra (17.8.1933) (.doc) (.pdf)

La Declaració dels Quatre (26.8.1933) (.doc) (.pdf)

 

Sobre la Conferència d’Organitzacions Socialistes i Comunistes d’Esquerra reunida a París el 27 i 28 d’agost de 1933 (Butlletí intern Lliga Comunista de Nord-Amèrica, nº 13-14, 27.9.1933) (.doc) (.pdf)

La Conferència de París: un nucli ferm per a una nova Internacional (The Militant, 23.9.1933) (.doc) (.pdf)

 

L’ILP i la nova Internacional (The Militant, 30.9.1933)

Èxit o fracàs? (The Militant, 30.9.1933) (.doc) (.pdf)

Sobre el front únic amb Grzezinsky (The Militant, 7.10.1933) (.doc) (.pdf)

L’URSS i la Comintern (The New Republic, 1.11.1933) (.doc) (.pdf)

Les nostres tasques actuals (The Militant, 9.12.1933) (.doc) (.pdf)

Hitler, el pacifista (The Militant, 30.12.1933) (.doc) (.pdf)

 

 

 

1934: La guerra i la IVª Internacional (.doc) (.pdf)

1934: Un programa d'acció per a França (.doc) (.pdf)

Contribució a una discussió sobre les concepcions teòriques fonamentals de la Lliga Comunista Internacional (Butlletí Internacional, nº2, 9.1934) (.doc) (.pdf)

Una conferència del Bloc dels Quatre (Biulleten Opozitsi, febrer del 1934) (.doc) (.pdf)

Problemes fonamentals de l’ILP (The Militant, 27.1.1934) (.doc) (.pdf)

En vigílies del XVII Congrés (The Militant, 10.2.1934) (.doc) (.pdf)

El centrisme i la IV Internacional (The Militant, 17.3.1934) (.doc) (.pdf)

França és ara la clau de la situació (Declaració del Secretariat Internacional de la Lliga Comunista) (3.1934) (.doc) (.pdf)

 

 

Una altra vegada sobre el centrisme (The Militant, 21.4.1934) (.doc) (.pdf)

A treure’s les benes dels ulls (La Verité, 27.4.1934) (.doc) (.pdf)

Arguments i refutacions (La Verité, 8.6.1934) (.doc) (.pdf)

Conversa amb un dissident de Saint-Denis (entrevista amb Jaques Doriot, 8.6.1934) (.doc) (.pdf)

 

La política exterior de la Unió Soviètica (The Militant, 16.6.1934) (.doc) (.pdf)

La Lliga davant un gir (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 6.1934) (.doc) (.pdf)

La Lliga davant un gir decisiu (Internal Butlletin Lliga Comunista de Nord-Amèrica, 10.1934) (.doc) (.pdf)

Bonapartisme i feixisme (The New International, 8.1934) (.doc) (.pdf)

Nuvolada a l’Orient Llunyà (Esquire, 8.1934) (.doc) (.pdf)

La sortida (La Verité, 9.1934) (.doc) (.pdf)

Sobre les tesis «La unitat i la joventut» (Internal Butlletin USA Workers’ Party, estiu del 1934) (.doc) (.pdf)

El nacionalisme i l'economia (Class Struggle, 10.1934) (.doc) (.pdf)

 

Sobre el bonapartisme (La superioritat del marxisme) (La Verité, 1.12.1934) (.doc) (.pdf)

On condueix l’URSS la burocràcia de Stalin? (The New International, 3.1935) (.doc) (.pdf)

«Democràcia soviètica» (New Militant, 30.3.1935) (.doc) (.pdf)

Més sobre el bonapartisme (Biulleten Opozitsi, març del 1935) (.doc) (.pdf)

Si Amèrica es fes comunista (Liberty, 23.3.1935)

La situació a França i les tasques del Grup Bolxevic-Leninista de la SFIO (Butlletí de la Secció Alemanya de la LCI, 2.6.1935) (.doc) (.pdf)

Rosa Luxemburg i la Quarta Internacional (La Verité, 26.7.1935) (.doc) (.pdf)

 

Estat obrer, Termidor i bonapartisme (The New International, 7.1935) (.doc) (.pdf)

La burocràcia es manté pel terror (Biulleten Opozitsi, 9.1935) (.doc) (.pdf)

 

Sobre les tesis sud-africanes (Butlletin International Communist League, 10.1935) (.doc) (.pdf)

Als joves comunistes i socialistes que volen pensar (Young Spartacus, 11-12.1935) (.doc) (.pdf)

El congrés de liquidació de la Tercera Internacional (Biulleten Opozitsi, 12.1935) (.doc) (.pdf)

L’ILP i la Quarta Internacional: a mig camí (New International, 12.1935) (.doc) (.pdf)

 

1936: On va França (.doc) (.pdf)

1936: La revolució traïda (.doc) (.pdf)

Sectarisme, centrisme i Quarta Internacional (New Militant, 4.1.1936) (.doc) (.pdf)

L’entrevista Stalin-Howard (New Militant, 4.4.1936) (.doc) (.pdf)

La nova constitució de l’URSS (New Militant, 9.5.1936) (.doc) (.pdf)

En les columnes de Pravda (New Militant, 16.5.1936) (.doc) (.pdf)

Entrevista concedida al News Chronicle (27.8.1936) (.doc) (.pdf)

 

Com han de combatre Hitler els obrers austríacs? (Unser Wort, 7/9.1936) (.doc) (.pdf)

Terror individual i terror de masses (Lutte Ouvrière, 5.9.1936) (.doc) (.pdf)

La Quarta Internacional i la Unió Soviètica (IVè Internationale, 10.1936) (.doc) (.pdf)

Episodi significatiu (Del diari personal, 30.12.1936) (.doc) (.pdf)

Zinoviev i Kamenev (Del diari personal, 31.12.1936) (.doc) (.pdf)

Noranta anys del manifest comunista (Prefaci a la primera edició afrikaans del Manifest Comunista, 1937) (.doc) (.pdf)

Per què han confessat crims que no havien comès (Del diari personal, 1.1.1937) (.doc) (.pdf)

La «set de poder» (Del diari personal, 3.1.1937) (.doc) (.pdf)

 

1937: Bolxevisme i estalinisme (.doc) (.pdf)

Lev Trotski conta la seua història (entrevista publicada al St Louis Post Dispatch, 17.1.1937) (.doc) (.pdf)

Els processos: la burocràcia i l’antisemitisme (entrevista concedida al Jewish Daily Forward, 18.1.1937) (.doc) (.pdf)

 

 

L’arrest de Sergei Sedov (New York Times, 28.1.1937) (.doc) (.pdf)

La fi? (Biulleten Opozitsi, 3.1937) (.doc) (.pdf)

En el llindar d’una nova guerra mundial (29.8.1937) (.doc) (.pdf)

Derrotisme contra defensisme (Lletra a James Burnham i Joseph Carter, 6.12.1937) (.doc) (.pdf)

Sobre el centralisme democràtic (Lletra als directors de Socialist Appeal, 8.12.1937) (.doc) (.pdf)

La «unitat» Moscou-Amsterdam (Socialist Appeal, 11.12.1937) (.doc) (.pdf)

 

1938: Programa de transició (.rtf) (.pdf)

1938: Llur moral i la nostra (.doc) (.pdf)

Revolució i guerra en Xina (Prefaci a «The Tragedy of the Chinese Revolution», d’H. R. Isaacs, 1938) (.doc) (.pdf)

 

Les lliçons d'Espanya: el darrer avís (Socialist Appeal, 8-15.1.1938)

Segueix encara el govern soviètic els principis adoptats fa ara vint anys? (Forward, 12/19.2.1938) (.doc) (.pdf)

 

Discussió amb James Cannon i Max Schachtman (I. Conferència Internacional) (20/25.3.1938) (.doc) (.pdf)

Discussió amb James Cannon, Max Schachtman i Rose Karsner (II. Organització de defensa i actitud envers els intel·lectuals) (24.3.1938) (.doc) (.pdf)

Discussió amb James Cannon, Max Schachtman, Vincent Dunne i Rose Karsner (III. El problema rus) (25.3.1938) (.doc) (.pdf)

El judici dels vint-i-un (Socialist Appeal, 12.3.1938) (.doc) (.pdf)

Una clau als judicis de Moscou (Tidens Teg, 25.3.1938) (.doc) (.pdf)

Alarma per Kronstadt (New International, 4.1938) (.doc) (.pdf)

 

L’article de Stalin sobre la revolució mundial (Biulleten Opozitsi, 4.1938) (.doc) (.pdf)

Observacions sobre Txecoslovàquia (entrevista concedida al SWP Internal Bulletin, 2.6.1938) (.doc) (.pdf)

Mèxic i l’imperialisme britànic (Socialist Appeal, 25.6.1938) (.doc) (.pdf)

Aprenguen a pensar (New International, 7.1938) (.doc) (.pdf)

Un poc més sobre la repressió de Kronstadt (New International, 8.1938) (.doc) (.pdf)

La lluita antiimperialista és la clau de l’alliberament (entrevista amb Mateo Fossa, 23.9.1938) (.doc) (.pdf)

Un gran èxit (New International, 10.1938) (.doc) (.pdf)

Combatre l’imperialisme per a combatre el feixisme (Declaració a El País, 9.1938) (.doc) (.pdf)

Què significa la lluita contra el trotskisme (òrgan dels trotskistes mexicans, 10.1938) (.doc) (.pdf)

La llibertat de premsa i la classe obrera (Clave, 10.1938)

Les tasques del moviment sindical a Amèrica Llatina (esborrany de circular redactat per Trockij, 11.10.1938) (.doc) (.pdf)

 

Vers la formació d’una organització juvenil revolucionària (Debat amb Nathan Gould, secretari nacional de la YPSL) (18.11.1938) (.doc) (.pdf)

«Pau en la nostra època?» (Hoy, 19.11.1938) (.doc) (.pdf)

El terrorisme i els assassinats de Rasputín i Nicolau II (text inèdit en el seu moment, 14.11.1938)

Una lliçó recent (Després de la «pau» imperialista de Munic) (New International, 12.1938) (.doc) (.pdf)

 

Una contribució a la literatura centrista (Clave, 12.1938) (.doc) (.pdf)

Stalin versus Stalin (Hoy, 3.12.1938) (.doc) (.pdf)

 

Un nom revolucionari per a un grup juvenil revolucionari (Lletra a dirigents del SWP, 10.12.1938) (.doc) (.pdf)

El marxisme i la nostra època (Introducció a «El capital» d’Otto Rühle, 1939) (.doc) (.pdf)

1939: Les beceroles de la dialèctica materialista

1939: Sobre la qüestió de l'autodefensa obrera (.doc) (.pdf)

1939: A favor de Grynszpan: contra les bandes feixistes i la canalla stalinista

1939: Tres concepcions de la revolució russa (.doc) (.pdf)

Haya de la Torre i la democràcia (New International, 2.1939) (.doc) (.pdf)

Karl Kautsky (New International, 2.1939) (.doc) (.pdf)

La ignorància no és una eina revolucionària (Clave, 2.1939) (.doc) (.pdf)

Els intel·lectuals ja no són radicals i la reacció mundial (Socialist Appeal, 14.2.1939) (.doc) (.pdf)

Sobre el segon pla sexennal de Mèxic (notes, 14.3.1939) (.doc) (.pdf)

Què hi ha darrere de l’oferta de Stalin d’arribar a un acord amb Hitler (Socialist Appeal, 28.3.1939) (.doc) (.pdf)

El nostre treball al Partit Comunista (Debat amb Vaughan T. O’Brien, Sol Lankin, «Guy», Charles Cornell, «Gray») (20.3.1939) (.doc) (.pdf)

Lluitant contra el corrent (Debat amb CLR James) (4.1939) (.doc) (.pdf)

La capitulació de Stalin (Socialist Appeal, 7.4.1939) (.doc) (.pdf)

Una vegada més sobre la «crisi del marxisme» (New International, 5.1939) (.doc) (.pdf)

La qüestió ucraïnesa (Socialist Appeal, 9.5.1939) (.doc) (.pdf)

La filosofia bonapartista de l’estat (New International, 6.1939) (.doc) (.pdf)

Un pas vers el social-patriotisme (New International, 7.1939) (.doc) (.pdf)

A la vespra de la Segona Guerra Mundial (entrevista amb el Comitè de Relacions Culturals amb Amèrica Llatina, 23.7.1939) (.doc) (.pdf)

La dialèctica i la immutabilitat del sil·logisme (text inconclús, públicat pòstumament, 1939) (.doc) (.pdf)

 

1917-1939 (Biulleten Opositzi, maig-juliol 1939) (.doc) (.pdf)

Una carta oberta als treballadors de l’Índia (New International, 25.7.1939) (.doc) (.pdf)

 

Un diàleg polític (Workers Fight, 9.1939) (.doc) (.pdf)

Els Estats Units participaran en la guerra (Times, 4.10.1939) (.doc) (.pdf)

Testament (redactat el febrer del 1940) (.doc) (.pdf)

La situació mundial i les seues perspectives (entrevista concedida al St. Louis Post-Dispatch, 10/17.3.1940) (.doc) (.pdf)

Lletra als obrers de l’URSS (Socialist Appeal, 11.5.1940) (.doc) (.pdf)

 

Acta de la reunió del Secretariat de la Quarta Internacional (12-15.6.1940) (.doc) (.pdf)

1940: Manifest de la Quarta Internacional sobre la guerra imperialista i la revolució proletària (.rtf)

El memorial Tanaka (Fourth International, 1.6.1940) (.doc) (.pdf)

No canviem el nostre rumb (Socialist Appeal, 6.7.1940) (.doc) (.pdf)

Problemes nord-americans (qüestionari respost pel Butlleti de discussió del SWP, 7.8.1940) (.doc) (.pdf)

1940: Lletra al «Herald Tribune».

1940: Sobre el reclutament (Lletra a Albert Goldman) (.doc) (.pdf)

1940: Una altra reflexió sobre el reclutament (Lletra a Chris Andrews) (.doc) (.pdf)

 

1940: Com defensar realment la democràcia (.doc) (.pdf)

La Komintern i la GPU (text publicat pòstumament a Fourth International, 11.1940) (.doc) (.pdf)

 

Els sindicats en l’època de la decadència imperialista (The Militant, 2.1941, pòstumament) (.doc) (.pdf)

Stalin vol la meua mort (text inèdit publicat pòstumament a Fourth International, 8.1941) (.doc) (.pdf)

Lenin i la guerra imperialista (text inèdit publicat pòstumament a Fourth International, 1.1942) (.doc) (.pdf).

El Kremlin en la política mundial (text inèdit publicat a New International, 10.1942) (.doc) (.pdf)

La indústria nacionalitzada i l’administració obrera (text inèdit públicat pòstumament a Fourth International, 8.1946) (.doc) (.pdf)

 

L’enigma de l’URSS (text inèdit publicat a International Socialist Review, 6.1971) (.doc) (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Rosa Luxemburg i la Quarta Internacional (La Verité, 26.7.1935) (.doc) (.pdf)

Als joves comunistes i socialistes que volen pensar (Young Spartacus, 11-12.1935) (.doc) (.pdf)

El congrés de liquidació de la Tercera Internacional (Biulleten Opozitsi, 12.1935) (.doc) (.pdf)

La burocràcia es manté pel terror (Biulleten Opozitsi, 9.1935) (.doc) (.pdf)

L’ILP i la Quarta Internacional: a mig camí (New International, 12.1935) (.doc) (.pdf)

 

 

En defensa del marxisme (.doc) (.pdf)

Tasques de l’Oposició d’Esquerra en Gran Bretanya i a l’Índia (The Militant, 12.12.1931) (.doc) (.pdf)

Què és una situació revolucionària? (The Militant, 19.12.1931) (.doc) (.pdf)

Preveig la guerra amb Alemanya (The Forum, 4.1932) (.doc) (.pdf)

El problema del partit laborista als Estats Units (The Militant, 13.6.1932) (.doc) (.pdf)

Fora mans de Rosa Luxemburg! (The Militant, 6/13.8.1932) (.doc) (.pdf)

 

)

Una paràlisi progressiva (Fourth International, maig de 1940) (.doc) (.pdf)

La independència d’Ucraïna i el confusionisme sectari (Socialist Appeal, 15/18.9.1939) (.doc) (.pdf)

Els feudalistes democràtics i la independència d’Ucraïna (Socialist Appeal, 31.10.1939) (.doc) (.pdf)

1939: L'URSS en guerra

Stalin, el comissari de Hitler (Socialist Appeal, 11.9.1939) (.doc) (.pdf)

Reports, discursos i conferències:

L'organització de l'Exèrcit Roig (Discurs a la Casa del Poble Alexeiev, 22.3.1918) (.doc) (.pdf)

Resposta al camarada Gorter (Discurs al CE de la IC, 24.11.1920) (.doc) (.pdf)

Formació de les forces armades roges (Intervenció en el debat de la Comissió per a l’Estudi
i Utilització de l’Experiència de la Guerra Mundial de 1914-1918, 28.11.1920) (
.doc) (.pdf)

La situació mundial (Report al Partit Comunista Bolxevic Rus, 6.1921) (.doc) (.pdf)

Informe sobre la nova política econòmica soviètica i les perspectives de la revolució mundial (al IV Congrés de la IC, 14.11.1922) (.doc) (.pdf)

Producció i revolució (Discurs al XIIè Congrés del Partit Comunista Bolxevic Rus, 10.4.1923) (.doc) (.pdf)

Tesis sobre la indústria (Discurs al XIIè Congrés del Partit Comunista Bolxevic Rus, 4.1923) (.doc) (.pdf)

Sobre la qüestió de l’«estabilització» de l’economia mundial (25.5.1925) (.doc) (.pdf)

El materialisme dialèctic i la ciència (Discurs al Congrés de Mendeleiev, 17.9.1925) (.doc) (.pdf)

Sobre la qüestió de les tendències en el desenvolupament de l’economia mundial (Discurs al Club de Negocis, 18.1.1926) (.doc) (.pdf)

Discurs a la XV Conferència (1.11.1926) (.doc) (.pdf)

Discurs al VIIè Plenari (Ampliat) del Comitè Executiu de la Internacional Comunista (9.12.1926) (.doc) (.pdf)

1932: Què fou la revolució russa? (.doc) (.pdf)

El terrorisme i el règim stalinista en la Unió Soviètica (Intervenció en la «Comissió Internacional d’Investigació dels Càrrecs pronunciats contra Lleó Trotsky al judici de Moscou», 17.4.1937)

La fundació de la Quarta Internacional (Al·locució gravada amb motiu del 10è aniversari del SWP nord-americà, 5.11.1938) (.doc) (.pdf)

Lletres:

Científicament o de qualsevol manera? (a un amic) (10.1.1919) (.doc) (.pdf)

A Gramsci sobre el futurisme italià (8.9.1922)

A Ivan P. Pavlov sobre el lligam entre els reflexos condicionats i la noció freudiana de subconscient (27.9.1923) (.doc) (.pdf)

Agrupaments en l'Oposició Comunista (a l’Oposició Comunista, 31.3.1929) (.doc) (.pdf)

Les tasques de l'Oposició Comunista (a l’Oposició Comunista, 3.1929) (.doc) (.pdf)

Entrevista concedida a Osaka Mainichi (24.4.1929) (.doc) (.pdf)

 

Diplomàcia o política revolucionària (a Alois Neurath, 1.7.1929) (.doc) (.pdf)

Com es formen els revolucionaris (a Maurice Paz, 11.7.1929) (.doc) (.pdf)

Sobre la política de l'Oposició d'Esquerra a Alemanya (a un militant de la Lliga Leninista) (.doc) (.pdf)

Les tres fraccions de la Internacional Comunista (fragment; receptor desconegut) (.rtf) (.pdf)

Problemes de la revolució italiana (a la Nova Oposició Italiana, 14.5.1930) (.doc) (.pdf)

Al Consell de Redacció de Prometeo (19.6.1930) (.doc) (.pdf)

Circular número 1 (a l'Oposició d'Esquerra Internacional) (21.6.1930) (.doc) (.pdf)

Circular número 2 (a l'Oposició d'Esquerra Internacional) (.doc) (.pdf)

Davant la convocatòria d'una conferència europea (a totes les seccions de l'Oposició Internacional) (10.1930) (.doc) (.pdf)

Problemes pràctics i de principis que ha d’enfrontar l’Oposició d’Esquerra (5.6.1931) (.doc) (.pdf)

Les eleccions en Gran Bretanya i els comunistes (Lletra a Reg Groves) (10.11.1931) (.doc) (.pdf)

Què és el feixisme? (fragments d’«una lletra a un camarada britànic») (15.11.1931) (.doc) (.pdf)

Qui ha de concórrer a la Conferència Internacional? (Al Secretariat Administratiu de l’Oposició d’Esquerra) (22.5.1932) (.doc) (.pdf)

Apropar-nos als proletaris de les races de ‘color’! (Al Secretariat Internacional de l’Oposició d'Esquerra) (13.6.1932) (.doc) (.pdf)

El pròxim Congrés contra la Guerra (A l’Oposició d’Esquerra) (13.6.1932) (.doc) (.pdf)

La guerra camperola a la Xina i el proletariat (A l’Oposició d'Esquerra) (22.9.1932) (.doc) (.pdf)

Una prova per a tres fraccions (Al consell de redacció de Die Sozialistische Arbeiter Zeitung) (26.1.1933) (.doc) (.pdf)

Partit Comunista Alemany o partit nou (I) (Al Secretariat Internacional) (12.3.1933)

Partit Comunista Alemany o partit nou (II) (extracte d'una lletra al Secretariat Internacional) (3.1933) (.doc) (.pdf)

Consideracions de principi sobre l’entrisme (A la Secció Britànica dels Bolxevics-Leninistes) (16.9.1933) (.doc) (.pdf)

Una falsa interpretació de la nova orientació (Al Secretariat Internacional) (8.10.1933) (.doc) (.pdf)

Revisionisme i planificació (A la Secció Belga de la Lliga Comunista) (9.1.1934) (.doc) (.pdf)

Del Pla de la CGT a la conquesta del poder (discurs redactat secretament per Trockij, i pronunciat el 18/19.3.1935 per Alexis Bardis en el Comitè Nacional de la CGT) (.doc) (.pdf)

 

Vers una nova Internacional de la joventut (Al Secretariat Internacional) (primavera del 1935) (.doc) (.pdf)

Lletra oberta per la creació de la Quarta Internacional (5.1935) (.doc) (.pdf)

Cal un nou gir (Al Secretariat Internacional) (10.6.1935) (.doc) (.pdf)

El SAP i la lletra oberta (Al Secretariat Internacional) (2.7.1935) (.doc) (.pdf)

Partit Mundial de la Revolució Social (Al Secretariat Internacional) (14.7.1935) (.doc) (.pdf)

L’antifeixisme no és res: caracterització de la política de Colijn (Lletra a Henk Sneevliet, 13.1.1936) (.doc) (.pdf)

Una crisi en el Workers Party (fragment de lletra a O. Fisher, 6.2.1936) (.doc) (.pdf)

Com treballar al Partit Socialista dels Estats Units (Lletra a James P. Cannon, 9.3.1936) (.doc) (.pdf)

Com guanyar la Joventut Socialista en Holanda (Lletra a Bep Spanjer, 27.4.1936) (.doc) (.pdf)

Repressió política a l’URSS (declaració a l’Associated Press, 22.5.1936) (.doc) (.pdf)

 

A l’opinió pública dels obrers del món (Text presentat al Primer Congrés Internacional pro Quarta Internacional, Ginebra, 4.7.1936) (.doc) (.pdf)

El nou ascens revolucionari i les tasques de la Quarta Internacional (Tesis, resolucions i manifestos del Primer Congrés Internacional pro Quarta Internacional, 7.1936) (.doc) (.pdf)

 

Observacions addicionals sobre el règim partidari (Lletra a James P. Cannon, 3.10.1937) (.doc) (.pdf)

«Pro»-Quarta Internacional? No! La Quarta Internacional! (Lletra a un camarada belga, 31.5.1938) (.doc) (.pdf)

El feixisme i el món colonial (text d’orientació als delegats trotskistes del Congrés contra la Guerra i el Feixisme, 8.1938) (.doc) (.pdf)

La corba de desenvolupament capitalista (.doc) (.pdf)