Santa María d'Ítria

Any 1480-El frare agustínià valencià Joan Exarch funda el primer convent d'Ítria a l'ermita de sant Magí o Nostra Senyora dels Orfes en el camí de Portopí, però el mateix any s'abandona per estar massa lluny de la ciutat. Poc després funda el segon convent en unes cases properes a la Porta Pintada en el camí de Sóller.

Any 1544-Enderrocament del convent dels agustins d'Ítria que estava situat en el camí de Sóller, extramurs a prop de la Porta Pintada, per tal d'assegurar la defensa de la ciutat davant l'amenaça turca. Els seus enderrocs s'aprofitaren per al nou bastió.

9 de juliol de 1607-Els agustins convenen la construcció d'un nou convent d'Ítria al lloc que tenien extramurs de la Porta Pintada  i enderrocat l'any 1544, en el camí de Sóller. (La benedicció es va fer l'any 1617).

24 de març de 1617-Benedicció de la nova església i convent dels agustins d'Ítria, situat en el camí de Sóller. L'església tenia vuit capelles.

6 de maig de 1661 - Els jurats atenent les conseqüències de la insalubritat dels tints prop del convent d'Itria constatada per les basses empantanades i fems a prop del Tirador i del camí de Jesús al costat dels tints de Rafel i Joan Pont de la Terra i la demanda d'instal·lació de nous tints per Pere Antoni Ripoll determinen que s'han de tapar els llocs on s'aboquen aquestes aigües (Llibre Extraord. dels Jurats de 1660 a 1661.)

Any 1711-Col·locació d'un rellotge al campanar del convent agustí d'Ítria en el camí de Sóller.

26 de juny de 1715-Enderrocament del convent dels agustins d'Ítria en el camí de Sóller per tal d'impossibilitar el seu ús per les tropes borbòniques.

18 de juny de 1716-Els beneficiats de l'església de santa Creu s'oposen a la instal·lació dels agustis d'Ítria dins els límits de la seva parròquia perquè ja disposa de cinc convents i ho troben excessiu. Els beneficiats demanen al Bisbe que els col·loqui en el convent del Socors intramurs, però el pacte fundacional d'Ítria estipulava que no tendrien dret al retorn al carrer del Socors.

18 de setembre de 1730 - Mor Jaume Font Amorós,frare agustí de Sineu, exprior del convent de santa María d'Itria.

Novembre de 1733 - Fra Antoni Frau és nomenat prior del convent de santa Maria d'Itria dels agustíns calçats.

21 de juny de 1737-El capità general de Mallorca, Patricio Laules, atorga als agustins de l'antic convent d'Ítria el dret a instal·larse de nou al lloc del camí de Sóller on havien fundat els dos convents anteriors amb la condició que per raons defensives podria enderrocar-se una vegada més. Del darrer en quedaven encara els murs.

3 de novembre de 1737- Inici de la tercera reconstrucció del convent agustí d'Ítria en el camí de Sóller a càrrec dels mestres picapedrers Pere Josep Mora  i Joan Canet.

6 de novembre de 1757-El capellà Pujals, tancat a la presó del Bisbe pega foc al forn amb la palla de la màrfega i fuig cap al convent d'Ítria.

8 de febrer de 1771-Davant el conflicte bèl·lic amb Anglaterra, per ordre reial s'enderroquen tots els convents situats fora del recinte emmurallat de Palma: el dels agustins de Santa María d'Ítria, dels Caputxins de l'Hort de les murteres, i el convent dels trinitaris de Santa Caterina.