Any 1410-Domini del partit dels mallorquins.

                                                                      

                                   Taula de sant Jordi

                                                        Taula de "Sant Jordi" obra de Francesc Comes, ca. 1410.
               

Any 1410-Martí Coloma fa donació del forn de vidre del carrer dels Oms a Jaume Miralles.
               
Any 1410-Extrauen sosa de les barrelles de l'illa Major davant Sa Porrassa, per a la fabricació del vidre.

Any 1410 (+o-) - Tríptic del Baró de Dolors. Sala Capitular de santa Clara.
               
20 de gener de 1410-Jaume Andreu, ciutadà de Catània, ven a Pere Mercader, ciutadà de  Mallorca, l'esclau sarraí blanc Yucef aben Cibit, de Djerba, per 40 lliures.
               
               
El 23 de gener de 1410 Pelai Unís llegeix la carta del rei Martí que convoca una junta de juristes que defineixi la qüestió successòria.
               
21 de febrer de 1410-Elecció del Consell secret o dels trenta, format per Pau i Ramon de Santmartí (cavallers, partit aragonès), Arnau des Mur, Joan Berard, Joan ses Eres (partit aragonès) i P. Serra (ciutadans), Lleonard Huc, Guillem Oliver, Bartomeu de Basers i Jordi Pont (mercaders), Llorenç Mercer, Francesc Vives, Guerau Torrella, Guillem Ferran (menestrals). Síndics forans: Llorenç de Robines (partit aragonès), Gabriel Real de Sineu, Guerau Ferrer d'Inca, Joan Ramoneda de Pollença, Joan Renovard d'Alcúdia, Guillem Monge de Santa Margalida, Jaume Parets d'Alaró, Bernat Garriga de Puigpunyent i P. Sacanal de Sóller.

29 de març de 1410- Capitulació de sant Martí. El jutjat d'Arborea (Sardenya) es divideix en dues parts. Nicolo Turrigiti és recompensat amb les Curatorie de Bitti i Dore. Antonio Cubello d'Arborea és compensat amb la ciutat d'Oristany , els tres Campidani de Milis, Cabras i Simaxis , i amb el comtat de Goceano , Parte Barigadu, Parte Ocier, Marghine, Marmilla, Parte Valenza, Costavall i Barbagia de Belvì, a canvi de la renúncia al jutjat d'Arborea.


               
Dia 3 d'abril de 1410 el Consell General debat la forma de pagar el tall de 10.000 florins per al maridatge reial sense arribar a un acord en la decisió de fer-ho sobre un tall directe o mitjançant una imposició sobre la molitja. No hi ha la majoria de 2/3 que exigeix la institució.

19 d'abril de 1410 - Antoni Vives Despuig  compra a Guillem Oliver, marit d' Elisenda de Pardines, les alqueries de la Torre d'En Pardines i la Blanquera.

21 d'abril de 1410 - Un atac genovès fa perdre la coca de Pere Ortolà.


17 de maig de 1410 -Martí I revoca el nomenament com a lloctinent general d'Aragó i governador general de la Corona que havia atorgat al seu nebot Jaume II d'Urgell.

               
30 de maig de 1410- Mor sense successió directa ,Marti l' Humà darrer monarca del Casal de Barcelona, al monestir de Santa Maria de Valldonzella.

               
4 de juny de 1410 -Es reuneix el Consell de Mallorca a conseqüència de la mort del rei.

4 de juny de 1410- Mateu de Lloscos imposa el dol  "...que d aquí avant no gosen portar vestedures de color sino negres o scures, e les dones no gosen portar vestedures de color sino mantells verts e cotes scures sens sobreposits; e que negun no gos ballar, ne cantar, ne sonar alcuns sturmens de alegría, sots pena de xxv lliures: e aço, fins que hagen altre manament en contrari, e les obsequies les quals se han affer per honor del molt alt e victorios senyor En Marti, per la gracia de Deu rey d Arago e nostre, qui es passat d aquesta vida"
               
6 de juny de 1410 Es reuneix el Consell Menor en el porxo de la Casa de la Juraria de Ciutat en ocasió de la mort del rei Martí i juren lleialtat a un successor que desconeixen.
               
10 de juny de 1410 Pelai Unis ofereix 100 florins per a la detenció dels qui cremaren el rafal del mostassaf.
               
9 de juliol de 1410- Pelai Unis revoca les llicències d’armes per tal de frenar la violència.
               
15 de juliol de 1410- Pelai Unís prohibeix l’exportació de bescuit.
               
23 d’agost de 1410- Els sobreposats dels paraires Pere Calafell i Bernat Gual, i els dels teixidors Guillem Fuyet i Bartomeu Gontard presenten unes noves ordenances gremials. Estableixen que les llanes gentils han de ser de més de 20 lligadures i que amb els estams importats de Barbària les teles han de ser almenys de 16 lligadures.
               
5 de setembre de 1410 -Arnau Desmur no vol ser emissari del Regne de Mallorca per a la successió i es debat la seva renúncia al Gran i General Consell.
               
17 de setembre de 1410 -Un ban del lloctinent ordena anar amb els peus descalços a la processó rogativa a Santa Pràxedis que s’ha de celebrar el dia 19 contra la pesta.
               
8 d'octubre de 1410- Pelai Unis, lloctinent del governador Roger de Montcada fixa l'itinerari de la processó del divendres 10 d'octubre contra la pesta a requeriment dels jurats. Pelai ordena que els obradors tanquin durant la celebració sota pena de 10 lliures de multa. La processó sortirà de la Seu cap a Santa Clara i d'aquí al cantó del Call, i passarà per l'església nova i el carrer del notari Antoni Ferrer i passarà pel carrer de Mateu de Lloscos cap a Sant Francesc on entrarà per un portal i sortirà per l'altre cap al cantó d'en Caules davant l'alberg de mossèn Pelai. després anirà cap a l'Argenteria  i la Bosseria cap a Cort i a la Seu on s'escoltarà un sermó solemne. Tothom que pugui ha de dejunar i seguir la processó amb devoció i vestits obscurs. Aniran amb els peus descalços i invocaran a crits la misericòrdia divina. A canvi obtindran 40 dies d'indulgència.
               
4 de novembre de 1410- Testament de Bartomeu Curso que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc baix les columnes al costat del carner dels Rosselló.

                  
                  
any 1415 a Mallorca ixent