Any 1790

   
Any 1790-Inici de la reforma de l'església de Selva.
   
Any 1790 - Segregació de Salma (Artà).

5 de gener de 1790- El Comte de Floridablanca escriu a la Reial Societat Econòmica de Palma de Mallorca per tal que els exportadors de ví evitin posar el vi en bótes fets amb fusta de cirerer que el fan tornar desgradable.(Palma de Mallorca, any XII. num.9)

29 de gener de 1790 - Arriben al moll de Palma una nau i una fragata amb el regiment de suïssos de Reading que s'han de desplaçar a Barcelona en les fragates Asunción i Rosario.

1 de febrer de 1790 - Bàndol del conseller reial Joan Baptista Roca i Mora, Oïdos Degà de la'Audiència , que prohibeixels balls de màscares establint penes de 50 lliures i dos mesos de presó. Es prohibeix també  tirar aigua des de les finestres ateses les queixes presentades en el camí del Convent de Jesús. Les disfresses amb robes de sexe diferent són penades amb 3 lliures de multa i 10 dies de presó.

7 de febrer de 1790 - Arriba de Cullera el xabec del patró Agustí Gazà amb 280 sacs d'arròç.

18 de febrer de 1790 - Arriba a Palma procedent de Màlaga la balandra danesa Resolució que va amb mercederies cap a Liorna.

20 de febrer de 1790 - Arriba de Cullera el xabec de Joan Sastre amb 384 sacs d'arròç.

27 de febrer de 1790 - L'oli nou es ven des de 16 sous i 2 diners a 16 sous i 9 diners.La barcella de blat d'indi es ven a 17 sous i 10 diners.La barcella de blat foraster des de 17 sous i 4 diners fins a 19 sous.L'almud de faves es vendes de 2 sous, 4 diners a 2 sous 10 diners i els ciurons entre els 3 sous 3 diners i 3 sous 8 diners.El quintar de formatge es ven entre 126 i 150 sous, i el de llana entre 210 i 250. La lliura de seda es ven entre 81 i 92 sous.(Palma de Mallorca, any XII. num.9).

1 de març de 1790 - Arriba de Marsella la xàvega de Guillem Moner amb 4 caixes de licors.(Palma de Mallorca, any XII. num.10)

2 de març de 1790 - Arriba a Palma el bergantí anglès Buenunteto comandat per Robert Linden amb 100 sacs d'avellanes. El mateix dia arriben 1200 quarteres de blat de Sardenya amb el xabec del maonès Josep Bellot.


6 de març de 1790 - Edicte general impideix que les dones es seguin a l'església al costat dels homes o que ocupin llocs preferents aprop de l'altar. Es prohibeix resar alt, administrar la comunió en ocasió de la mida de la nit de Nadal, o celebrar la nit de Nadal després de la missa.(Palma de Mallorca, any XII. num.10).Es prohibeixen els balls davant les esglésies. Es prohibeix sota pena d'excomunió que els promesos parlin sols entre ells - Es prohibeix vestir amb sedes, mantells o altres draps les imatges de l'església (Palma de Mallorca, any XII. num.10)


8 d'abril de 1790 - Es prohibeix la presència de cans lliures en els carrers per causa de la ràbia.


14 d'abril de 1790 - Una xàvega llesta per posar a la mar prop del Baluard pateix un incendi que la deixa en cendres en la mateixa setmana que de les drassanes de la Porta del Moll s'han posat a la mar una xàvega i una goleta.(Palma de Mallorca, any XII. num.16)


17 d'abril de 1790 - Les avellanes es venen a 4 sous i 8 diners l'almud.

Maig de 1790 - Bartomeu Rullan és nomenat bisbe d'Esporles.
   
1 de maig de 1790 - Mor Miquel Bonaventura Berenguer de Vallès, Orlandis, de Berga i Orlandis, Reus de Solleric, Ballester, Canals, Fuster, Oliver i Sanglada, marquès de Solleric i regidor perpetu, senyor de la Galera.

7 de maig de 1790 - Es permet als cans anar lliures amb limitacions una vegada passada l'etapa de suspensió d'aquest dret causada per la ràbia.

19 de maig de 1790 - Reial Cèdula que prohibeix l'exercici de càrrecs públics als condemnats per pràctiques de contraban.
   
24 de maig de 1790- Joan Burgues-Safortesa Sureda fa donació dels seus béns al seu germà Josep, que va reclamar de nou un any més tard, després de casar-se amb Cecília Borràs Feliu, filla d'un carnisser.
   
24 de maig de 1790 - Mor Francisco Petriz Manrique, governador del castell de Capdepera.
   
4 de juny de 1790-Reial cèdula: " prohibo que los cocheros, lacayos ni otro algún criado de librea, aunque sea con el nombre de cazador ó de otro, puedan usar ni traer á la cinta ni en otra forma sables, cuchillos, ni algún otro genero de arma, pena á los nobles de seis años de presidio y á los plebeyos los mismos de arsenales."
   
16 de juny de 1790-Mor el doctor Joaquim Fiol Estada de Montcaire, autor d'un dietari.
   
28 de juny de 1790- Mateo Lorenzo Domínguez, castellà, és nomenat governador del castell de Capdepera.

12 de juliol de 1790 - Reial Ordre per la qual els contrabandistes sentenciats a presó hauran de servir l'exèrcit a Puerto Rico.
   
5 d'agost de 1790 - El rei Carlos IV titula José Ignacio Ferrandell Gual-Moix, marquès de la Cueva, en relació a la "Cova" de Valldemossa.

16 d'octubre de 1790 - Execució de Salvador Bonnín, soldat de marina, sentenciat per homicidi.

18 d'octubre de 1790 - L'Ajuntament de Palma estableix els preus de venda de la carn:
el llom a 7 sous, les costelles a 5 sous i sis diners, el saïm blanc a 14 sous, les sobrassades fresques a 8 sous i les velles a 10 sous, les llonganisses fresques a 7 sous i les velles a 9 sous, i el pernil fresc a 6 sous. (setmanari Palma de Mallorca de 30/10/1790)

6 de novembre de 1790 - El Marquès de Bellpuig és elegit director de la Societat Econòmica

21 de novembre de 1790 - Cristòfol Arnaud, administrador de les Reials rendes de Sóller, Ramon Vallespir, Basili Canut i Nicolau Mugnerot, de caça en el bosc de la Galera són advertits de la presència d'un vell marí de set pams de llargària estès sobre l'alga al que maten de quatre trets i exposen després a Ciutat.Cristòfol Vilella s'encarrega d'embalsamar-lo.(setmanari Palma de Mallorca 4/12/1790).

26 de novembre de 1790 - Arriben de Cartagena la nau San Fulgencio i la fragata Santa Brígida per al transport del Regiment d'Espanya a la defensa d'Orà.(setmanari Palma de Mallorca 27/11/1790).

25 de novembre de 1790 - Reial Cèdula per la qual es prohibeixen els correbous i les corregudes de vedells. (setmanari Palma de Mallorca)

El llibreterJoan Berdelh situat a l'esquena del convent de sant Domènec posa a la venda un nou mapa general de mallorca amb quatre plecs al preu de 34 reials de velló.

4 de desembre de 1790 - Durant l'any s'han realitzat a Mallorca 17.933 trullades o molitges d'oliva.(setmanari Palma de Mallorca).

4 de desembre de 1790 - Les batates es venen a 3 sous i 3 maravedís per lliura. L'almud de ciurons es ven entre 3 sous i dos diners i 3 sous i 6 diners. El carbó es ven a 3 sous la rova.(setmanari Palma de Mallorca).

6 de desembre de 1790 - Arriba de Màlaga el xabec del patró Rafel palerm carregat amb 1400 roves de batata i 27 barrils de ví.(setmanari Palma de Mallorca 11/12/1790)


11 de desembre de 1790 - El sucre es ven a 3 sous la lliura i les castanyes a 3 sous l'almud.(setmanari Palma de Mallorca)

19 de desembre de 1790 - Arriba procedent de Marsella el bergantí francès Lantems amb una càrrega d'ordi.


   

any 1790 a Mallorca ixent