Bernat Dacçat , jura fidelitat a Pere el Cerimoniós   (1343)


Dalmau

Dalmau II de Rocabertí (1229)
Dalmau tender, ( Berenguer Servià 1449),
Berenguer Dalmau ,(1285)
Bernat Dalmau,  mascarat de Porreres (1522)
Ferrer Dalmau.(1440)
Francina Dalmau (1717)
Joan Dalmau, mercader de Mallorca, (1415)
Pere Dalmau (1335)
Pere Dalmau, barber,era el capità agermanat de les torres de Sant Antoni (1521)


Dameto

Albertí Dameto, detingut (1528)
Albertí Dameto, marquès de Bellpuig, enterrat a sant Domènec (1661)
Antènor Dameto (1491) del Camp d'en Francolí
Antoni Dameto, detingut (1528)
Antoni Dameto, enterrat a sant Domènec (1611)
Antoni Dameto Berga, enterrat a sant Domènec (1752)
Antoni Dameto Togores, enterrat a sant Domènec (1750)
Elisabet Dameto Brull, enterrada a sant Domènec (1606)
Guillem Dameto, assessor del virrei (1465)
Joan Dameto, conseller (1401)
Maria Dameto (1723)
Miquel Dameto, jueu convers (1490)
Nicolau Dameto, detingut (1528), enterrat a sant Domènec (1553)
Pere Dameto Espanyol, marquès de Bellpuig, enterrat a sant Domènec (1684)
Pere Joan Dameto Simonet, mort a la guerra de bàndols i enterrat a sant Domènec (1642)

Joan Danús, agermanat de Manacor, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)

Darder

Baltasar Darder (1975)
Bartomeu Darder Pericàs, (1916) (1930)
Caterina Darder, felanitxera,casada a Càller (1600)
Emili Darder Cànaves (1932) (1933) (1936) (1937)
Esteva Darder (1271)
Francisco Darder Riera, falangista (1934)
Gabriel Darder Matas (1987)
Jacme Darder(1332)
Jaume Darder, instador agermanat de Porreres, esquarterat (1523) per les tropes de Carlos I
Miquel Darder, instador agermanat del bé comú d'Inca,(1521)
Tomás Darder,(1909)

Daviu

Antonio Davíu Estarás (1936).
Guillermo Daviu Estarás (1936).
Melcior Daviu (1908)
Nicolau Daviu (1406) (1412)
Ramón Darder (1972)
Salomó Daviu (1391) passa a ser Pere Zaforteza


Mateu de Déu , Frare inquisidor (1392)Tomàs Delabau, frare franciscà (1560)

Desbac

Carles Desbach, enterrat a sant Francesc (1595)
Joan Desbach ,sepulcre a sant Francesc, del partit mallorquí, cunyat de Gregori Burguès  (1398) (1424)
Joan Desbac, mort pels agermanats (1522)
Tomàs Desbach, vicealmirall, enterrat a sant Francesc (1351) (1398)

Desbrull

Bartomeu Desbrull, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)
Joan Desbrull, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)
Francesc Desbrull, mort a la guerra de bàndols i enterrat a sant Domènec (1647)
Berenguer Descamps, jurat (1392)

Joan Descós (1581) del carrer Morei , actual Can Olesa

Dezcallar, Catlar, Descatlar

Jordi Catlar Dameto, enterrat en el vas dels Dameto, sant Domènec (1667)
Miguel Juan Dezcallar Zemudio, enterrat a sant Domènec (1758)
Nicolau Catlar Dameto, enterrat a sant Domènec (1723)
Pere Descatlar Dameto (1528)
Guillermo Dezcallar Montis, gestor de la Diputació franquista. (1936)
Jorge Dezcallar Montis,censor franquista (1936)
Pedro Dezcallar Tacón, franquista, repressor de la maçoneria (1936)
Pere (Abri) Dezcallar Pont, enterrat a sant Francesc (1651)
Pere Joan Descatlar, dels Canamunt (enterrat a Sta.Eulàlia 1608)


Desclapés

Francesc Desclapés, propietari de Montblanc, Valldemossa (1519)
Maria Isabel Desclapés Boixadors, enterrada a sant Domènec (1793)

Pere Descors ,sepulcre a sant Francesc (1414)
Ramon Descós, enterrat a sant Francesc (1605)
Joan Descortey, conseller (1401)
Miquel Desdé, jurat (1401)

Desí

Joan Desí, porter (1490)
Joan Desí, pintor (1486) (1492)
Joan Desí, brodador, agermanat, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)

Desmàs

Desmàs, obtenen cessió capella sant Blai a sant Domènec (1463)
Bartomeu Desmàs, senyor de l'Albufera (1360)
Elionor Desmàs, sepulcre dels Desportell  a sant Francesc (1522)
Galcerán Desmàs, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Guillem Desmàs, conseller per l'estament ciutadà (1479) (1490)
Guillem Desmàs.de Son Mas (Andratx) (1528)
Jaume Desmàs, conseller (1401)
Joan Desmàs,enterrat a sant Francesc  (1394)
Joan Desmàs (1490)

Arnau Desmur (1424)

Nicolau Despi, conseller (1401)

Desportell

Bernat Desportell, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)
Francesc Desportell,enterrat a sant Francesc (1338)
Bernat Desportell (1343) jura fidelitat al rei Pere el Cerimoniós.
Jaume Desportell, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)
Joan Desportell, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)
Joan Desportell (1392)
Maria Desportell (1351).Del carrer de sant Francesc-Boda

Despuig

Carles Despuig, Biniorella (1522)
Felip Despuig, enterrat a sant Francesc (1597)
Joan Despuig Dameto (1651)
Joan Despuig Dameto Cotoner, comte de Montenegro i Montoro (1735)
Jordi Despuig Marxell, conseller reial, enterrat a sant Domènec (1789)
Josep Despuig Despuig (1800)
Josep Despuig Fortuny (1835)
Josep Despuig González de Valbuena (1913) de Son Espanyol
Llorenç Despuig (1706)
Magdalena Despuig Martínez de Marcilla (1680)
Margalida Despuig Despuig (1651)
Ramon Despuig Cotoner (1723)
Ramon Despuig Safortesa, comte de Montenegro i Montoro (1768)
Tomàs Despuig Despuig, comte de Montenegro (1876)

Ignacio Despujol Trenor,comandant militar franquista de Manacor (1936)

Bartomeu Desvaler, ret homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1334)Llorenç Deulofeu (cases en el Pes de la Palla, 1489) Bernat Espanyol (1285).Sepulcre a sant Francesc.

Aurelio Díaz Freijóo, militar franquista (1936)

Esteva de Dino, tintorer agermanat (1522)

Orosia Doblado Vallecas, esposa de l'oïdor Ballesteros, enterrada a sant Domènec.(1757)
Llorenç Dolcet, jurat  (1392)

Dolç

Jaume Dolç Sureda, socialista de Consell, és assassinat pels franquistes.(1936)
Pere Dolç, síndic de Muro per a retre homenatge al rei Pere el Cerimoniós (1343)

Domènec

Antoni Domènec (1516). Inca
Bartomeu Domènec (1516), Inca
Bartomeu Domenec, conseller (1401)
Berenguer Domènec, conseller (1401)
Rigoberto Domenech Valls, bisbe (1919)

Miquel Domenge (1621)

Domingo

Gabriel Domingo,calceter agermanat , habitava la casa de misser Fortesa (1522)
Jaume Domingo, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Mateu Domingo, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.

Antonio Domínguez Fornés de Capdepera, detingut pels franquistes.(1936)


Alexandrí Doret (1490)
Ugolí Draper,  té un forn devers la Llotja dels Genovesos (1300)
Dulcert Angelí, cartògraf (1339)

Duran

Francesc Duran,
Pere Duran
Pere Duran, conseller

Bernat Duran (1456)
Francesc Duran, jurat de Ciutat, enterrat a sant Francesc (1331)
Garson Duran,jueu,(1337)
Jaume Duran, (1885)
Jaume Duran, (1344)
Mateu Duràn Sitges, (1936), soldat afusellat per la dreta franquista
Miguel Duran Ordiñana,(1977)
Miquel Duran Rosselló (1935)
Miquel Duran Saurina (1910) (1915)
Pedro Durán, (1934) Falangista de Manacor
Pere Duran (1361)
Pere Duran, dirigent paraire (1391)
Pere Duran, (1401) batle de Sóller
Ramon Duran,(1329)
Tomàs Duran, (1329)


Dureta

Antoni Dureta, mesurador d’oli agermanat, mor en combat contra el virrei de Carlos I a la Platja de Talamanca (1522)
Bernadí Dureta, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Jordi Dureta, xarquès de nació (1460)

Guillem Durfort, alcaid del castell de Santueri (1343)

Joan Duçai , virrei de Sardenya, assessor del governador (1491)

índex