EIXOS TEMÀTICS PER AL VI FÒRUM SOCIAL MUNDIAL POLICÈNTRIC i el II FÒRUM SOCIAL DE LES AMÈRIQUES.

Caracas, Veneçuela, gener de 2006.

tornar

1. Poder, política i lluites per l'emancipació social. Nous patrons de poder global: relacions entre moviments, organitzacions socials, partits i Estat. Balanç i perspectives de les lluites contra el capitalisme neoliberal en el continent americà i en el món. Relacions entre política i economia. El paper de l'Estat: el públic i el privat. Les lluites per construir democràcia. Pràctiques socials de resistència: noves cultures polítiques i noves formes d'organització. El Fòrum Social Mundial: processos i perspectives. Projectes polítics i propostes programàtiques. Solidaritat i nou internacionalisme. Feminisme, lluites contra el patriarcat i contra totes les formes de dominació i violència. La conjuntura continental i els nous reptes per a la construcció d'alternatives. Lluites i projectes polítics dels pobles i nacionalitats indígenes. Lluites juvenils. Horitzons de canvi i de transformació social: altres socialismes són possibles?

2. Estratègies imperials i resistències dels pobles. Neoliberalisme de guerra i ordre imperial. Militarització, criminalització de les lluites i la pobresa, terror, terrorisme i cultura de la por. Polítiques de “cooperació” militar: bases militars, ocupació i acords d'immunitat a Amèrica Llatina i El Carib. La “guerra de civilitzacions” com nova estratègia d'expansió imperial. Mercantilització de la vida i els seus instruments jurídic-institucionals: “lliure comerç”, deute extern, institucions financeres internacionals, OMC, ALCA i TLC’s, corporacions multinacionals. Model energètic i geopolítica de l'energia. La crisi de les institucions del sistema de Nacions Unides i del dret internacional. Les lluites pels drets humans i drets dels pobles. Sobirania i lluita contra el colonialisme. Relacions Sud-Sud. Nous rumbs per a la integració regional i la integració dels pobles. El desenvolupament en debat. Resistències, desobediència civil i lluites per la pau.

3. Recursos i drets per a la vida: alternatives al model civilitzatori depredador. Capitalisme i amenaces a la vida: escalfament global i catàstrofes “naturals”, pèrdua de la biodiversitat, desertització. Apropiació imperial i privatització dels recursos. Lluites per l'accés, redistribució i protecció de recursos: terra, biodiversitat, aigua, llavors i energies. Autonomies indígenes i territoris. Crisis i segregació urbana, exclusió social i violència. Les lluites per les noves relacions i espais urbans. Patrons de coneixement hegemònic i construcció de coneixements contrahegemònics. Diàlegs de sabers. Propietat intel·lectual i apropiació de sabers. Dret a la salut i pràctiques alternatives en salut. Drets sexuals, drets reproductius i despenalització de l'avortament.

4. Diversitats, identitats i cosmovisions en moviment.  Pluralitat i interculturalitat. Pobles i nacionalitats indígenes i pobles afrodescendents. El racisme i la permanència i reproducció de l'ordre colonial. Identitats llatinoamericanes i regionals. Identitats locals. Sabers, espiritualitats i diàleg interreligió. Identitats de gènere i diversitat sexual. Identitats i cultures juvenils. Espais i drets per a la discapacitat.

5. Treball, explotació i reproducció de la vida. Precarització, exclusió, desigualtat i pobresa en el Nord i en el Sud. Treball i desigualtats de gènere. Treball, sindicats i organitzacions socials. Migracions i noves formes d'explotació. Treball infantil. Tracta de persones. Resistències i noves sociabilitats en el treball. Formes no mercantils de reproducció de la vida: reciprocitat, comunitats indígenes, agricultura familiar, economia solidària, cooperatives i autogestió. Treball ‘invisible’ i economia de l'assistència.

6. Comunicació, cultures i educació: dinàmiques i alternatives democratitzadores Drets a la comunicació per enfortir la ciutadania i la democràcia participativa. Resistències a la mercantilització de la comunicació i a la concentració de la propietat dels mitjans. L'agenda social en comunicació i la construcció d'alternatives. Apropiació social de les tecnologies de la informació i la comunicació, i resistències en la Xarxa (internet i telefonia mòbil). Defensa d'allò que és públic en la comunicació, la cultura i l'educació. Mercat i indústries culturals. Diversitats lingüístiques i llenguatges crítics. Producció artística contrahegemònica. Moviments soci-culturals com resistències dels pobles. Dret a l'educació i lluites estudiantils. Models educatius contrahegemònics i experiències d'educació popular.