any1231Any 1230: Repartiment i lluita contra la resistència musulmana. Fundació dels Hospitals de sant Andreu, del sant Esperit i de sant Antoni de Viana. Reconeixement papal del Orde de la Mercè. Carta de població de Mallorca.


Any 1230- Abu-Zakariyya Yahya (I) ibn Abd-al-Wàhid, governador almohade d'Ifriquiya (Tunísia) conquesta Constantina i Bejaïa (Bugia)

Any 1230- Nunó Sanç funda l'Hospital de sant Andreu al lloc actual de Cort (Palma).

Sineu, repartiment:


Any 1230 Jaume Sanç obté 12 jovades del rafal Culuina (Sineu).Bernat Puculul obté 8 jovades del rafal Ben Hatiz de Sineu.Guillem Company obté 6 jovades de l´alqueria Ben Nazar de Sineu.Pere de Palau obté 4 jovades del rafal Aben Sanx Alpaizari i 7 de Corbera a Sineu.Jueus de l´Almudaina reben 5 jovades del rafal Borex Axabeec i 5 de Benu Zarbez-Sineu. Bernat Puculul obté 8 jovades de l´alqueria Beni Gaful,i 18 de Beni Deni i Abn Embran. Berenguer de Mogoda obté 20 jovades d´Alhoffra i Aliauffia.Pere de Murel obté 20 jovades d´Alhoffra i Aliauffia. Pere de Novelles obté 8 jovades del Rafal Montagut Azagan.

Jaume I atorga l'hort Riat Aboabdille Abnazac (actual església de santa Margalida de Palma) als frares menors.

Any 1230- També es funda l’Hospital del sant Esperit per a nins rossos que regenten els trinitaris i és destinat a l'alberg de nins expòsits.

Jaume I dóna 8 alqueries d'Artà a l'abadia de Santa Maria de Bellpuig.

El bisbe de Vic, Bernat Calvó , Ponç de Villamur d'Urgell i Espàreg de la Barca a Tarragona emprenen una creuada de 10 anys contra els heretges valdesos.

Any 1230- El papa Gregori IX reconeix l'Orde de la Mercè.

Any 1230- Mor Ibrahim abd al-Rahman al Garnati, jurista granadi, a Ciutat.

Any 1230-
E romaseren be 11 mília sarrains en les muntanyes, que no es volgren retre a nostra merce... E havien tan gran força los sarrains en les muntanyes que no els podien gran mal fer en les persones; mes d'aitant los feien mal: que no podien collir pa sino, en alguns llocs catius, e aquells no els podien bastar; si que vengueren a tan gran destret, que peixien les herbes per les muntanyes en manera de besties.


Any 1230- Probable ús per part de la resistència musulmana de les coves des Moro (Manacor),  dels Amagatalls (Manacor) i de Sa Diners (Son Carrió), cova des Rovell (Escorca) o cova del Puig Caragoler de Femenia (Escorca) on es trobà un lot de claus grosses amagades.

1 de gener de 1230-Xuaip, cap de la resistència musulmana a Mallorca.

1 de gener de 1230-Lliure comerç dels catalans a Mallorca.

Febrer de 1230-Mor Guillem de Claramunt, que havia participat a la conquesta amb les tropes de Guillem II de Bearn i Montcada, a conseqüència de la pesta. També moren de pesta els cavallers Ramon Alemany Cervelló de Querol , el seu nebot Guerau VI de Cervelló, i Hug IV d'Empúries.

Febrer de 1230-Fi de la pesta a Ciutat.

10 de febrer de 1230 - Desbordament del mar a Frísia
 
El 13 de febrer de 1230 Abú Yahia mor a la presó.

Va ser sotmès a diferents tipus de tortura, de dia i de nit......(“Kitab Tarih Mayûrqa” d’ Ibn ‘Amira al-Mahzumi)

1 de març de 1230- Carta de Població de Mallorca. Llibre del Repartiment de Ponç Descoll.E
l rei Jaume I atorga la Carta de Franquesa als pobladors de Mallorca, i entre altres coses s'estableix que la Corona no pot establir impostos sense el consentiment dels seus habitants.


9 de març de 1230 - Batalla de Klokotnitsa: el tsar búlgar Ivan Asen II derrota a Teodor d'Epir

El 19 de març de 1230, dimarts, cristians armats surten de Ciutat cap a Artà a la cerca dels musulmans resistents.

Dia 30 de març de 1230 el paborde de Tarragona Ferrer de Pallarès, o de Sant Martí obté de Jaume I, Mancor, Selva, Biniamar, Moscari, Biniarroi i Massanella.


Dia 31 de març de 1230 Ferrer de Santmartí, o de Pallarès, paborde de Tarragona obté Solanda (Sant Joan).


Dia 31 de març de 1230, diumenge del Ram, es rendeixen els darrers musulmans resistents a Artà.


17 d'abril de 1230-El rei entrega la fortalesa de Gumara a l'Orde del Temple.

13 de maig de 1230 - Mor Casimir I, duc d'Opole

1 de juny de 1230 - Jaume I concedeix a Berenguer Arnau d'Illa la meitat de l'alqueria Abenxuacara, i també Hero i Baxaxaxa (Muro-santa Margalida) amb jurisdicció civil i criminal.

1 de juny de 1230

Ponç de Vic obté de Jaume I l'alqueria Dalhag Alznari a Montuïri.

8 de juny de 1230

Berenguer Carbou obté unes cases dels Templers que confronten amb el castell del Temple de Ciutat de Mallorca

11 de juny de 1230 -Cessió als premonstratencs de les alqueries d´Acdaia, Albainmeria, Alfadet, Almahadó, Beniamir.

13 de juny de 1230 - El cavaller Arnau Garcia obté del rei Randa i Mostacar a Montuïri.

28 de juny de 1230 -Jaume I, Rei d'Aragó i Mallorca, comte de Barcelona,i Andrea Caffaro, ambaixador del Municipi de Gènova, confirmant els acords, concessions i privilegis acordats entre els seus respectius predecessors , prometen mútuament l'un a l'altre la pau la seguretat i la llibertat de comerç, una exempció d'impostos al seu territori, la plena satisfacció en el cas d'ofenses o danys causats per un dels seus súbditss, i a la recerca d'ajuda contra els pirates que havien aconseguit entrar en el seu propi districte.

12 de juliol de 1230-Thomasio Coopertano, genovès, rep en alou l'alqueria Ama Sora de Petra.


30 de juliol de 1230 - Jaume I concedeix a Tomàs Genovès l'alqueria Amasora de Petra.

El 13 de setembre de 1230, Jaume I fa una donació a Pere de Teça per a fundar l'hospital de Sant Antoni de Viana contra l’ergotisme a l’actual carrer de Sant Miquel (abans carrer de la Síquia), i també l'alqueria de Naga a Inca.22 de setembre de 1230- El Rei Jaume fa donació d'un carrer en la Ciutat de Mallorca, al costat de la Porta de Bab al Khal , als homes de Lleida, la qual limita per una part amb el camí públic que va directe al Portal del Barranc, i per l'altra amb el camí dels horts. Les cases d'aquest carrer limiten per la part posterior amb cases de la porció dels homes de Barcelona.


Octubre de 1230- Campanya de Bernat de Santa Eugènia i Pere Maça contra la resistència musulmana a Artà.


10 d'octubre de 1230 -Pere Joan Escrivà és batle de Sineu.


23 d'octubre de 1230-Els homes de Lleida obtenen el carrer de Lleida (Oms).


24 d'octubre de 1230 Bertran d'Arlet, preceptor del Temple compra un forn a Ramon d'Aspes per 120 besants de plata (Corpus Documental Balear (I), Fontes Rerum Balearium, I, 1977, 45: Doc. 34.)


El 28 d'octubre de 1230, Jaume I torna a la península.

28 de novembre de 1230-Els frares del Sepulcre obtenen les alqueries de Xelor, Alfiça, Jardelas i Santarxeri a Pollença.

13 de desembre de 1230  -Guillem de Torrella, procurador del bisbe de Girona, dóna a mestre Pere i a mestre Joan de Verí una casa en el carrer de Sant Jaume.-


30 de desembre de 1230 - El Comú de la ciutat de Gènova nomena ambaixadors, jutges àrbitres i delegats a Ottobone Giuddice i a Andrea Caffaro per posar fi a les controvèrsies entre els genovesos i aragonesos, en virtut dels acords existents entre Gènova i el rei d'Aragó, i els seus agents per al tractament de i la conclusió de negocis amb el rei abans esmentat.