castell


28 d'agost de 1229-Nunyo Sanš acorda la propietat del castell de Santueri en cas de prosperar la conquesta de Mallorca.

Any 1285-Ramon Guillem Tornbalbaiz Ús castellÓ de Santueri.

3 de juny de 1343 El rei Pere exigeix a Guillem Dufort l'entrega del castell de Santueri.

12 de juny de 1343-Guillem Durfort, alcaid,  i Berenguer de Tornamira, tinent, rendeixen el castell de Santueri a Felip Boil que l'obtÚ per al rei Pere.

11 d'octubre de 1344 - Bernat Valls Ús nomenat castellÓ de Santueri (Bover, NotÝcias Histˇricas de Mallorca).

Any 1346-Per donaciˇ del rei Sanš les pastures del castell de Santueri sˇn explotades per Guillem de sant Just.

12 d'abril de 1359-En Gilabert de Sentelles, lochtinent del senyor Rey e reformador en lo Regne de Mallorques...Al honrat en Jacme Negre procurador reyal en Mallorques. Saluts e dilectio. Com lo castell de Santohiri hage mester de reparaciˇ e adob axi en lo molins com en les cubertes de les cases...vos dehim e us rnanam que de present fašats lo dit castell o les coses en aquell necessÓries adobar e fer reparar en tot so que necessari ni mester sia" (AHM- Lletres Comunes t. 22. sens foliar).

1 de setembre de 1359- El ballester Joan Genestar cobra les 25 ballestes que va fer per al castell de Santueri. JacomÝ Taier cobra els adobs fets als torns de ballesta del castell de Bellver. Miquel Rausell cobra lĺaportaciˇ de viratons pel castell de Bellver.

1 de juny de 1362 Pere UnÝs, nou castellÓ de Santueri

5 d'octubre de 1395 Arimany de Camporrells, castellÓ de Santueri, es queixa de les ingerŔncies del batle de Felanitx.

20 d'agost de 1406 - Joan de Bonastre emprŔn l'ampliaciˇ de la fortificaciˇ de Santueri.

16 d'abril de 1475 - Gregori Burgues Ús nomenat castellÓ de Santueri.

Agost de 1521

A principi dĺAgost els agermanats felanitxers estableixen el setge contra el castell de Santueri que era sota el govern de Francesc Burgues, ajudats per agermanats de Ciutat. El capitÓ agermanat de Felanitx era Antoni Colom i Pere Rossellˇ, germÓ de Pasqual, un dels detinguts del febrer, era el capitÓ de guardes. Entre els mascarats reclosos a Santueri hi eren, Bartomeu Serra, SebastiÓ Abrines,Onofre Pujals,Gabriel i Guillem Barcelˇ de Felanitx.

                            

                                                   
Manteniren el setge de Santueri: Bernat Sagrera, paraire de Sant Jaume, Joan Darder, paraire, Joan Esplugues, sabater, Joan Carreres, calceter, de Ciutat, Gregori Albert de Santanyi, Bartomeu Caldentei, sergent, Miquel Artigues, Nadal GarÝ, Esteva Bordoi, Bernat Bordoi, Bartomeu Bordoi, Guillem Gat, Pere Adrover, Joan Freixa, Miquel Mercer, Bartomeu Antic, Miquel Estapoll, Gabriel Oliver, Guillem Vicens, Bartomeu Cifre, Rafel Ferrer, Rafel Obrador, Joan GuÓrdia, Antoni i Pere Abrines de Felanitx. Faltar a la guÓrdia del castell es castigava amb un dia de presˇ.


Maig  de 1552 - Es fan les troneres de la murada nova del castell de Santueri.

8 de marš de 1567 - Ramon Cos pren possessiˇ provisional del cÓrrec de castellÓ de Santueri pel qual va ser nomenat oficialment el 13 de maig.

25 de marš de 1590 - Pere Net, castellÓ de Santueri, obtÚ el tÝtol de cavaller.