Any 1735

   
Any 1735- Miquel Oliver Torelló, propietari de Son Pisà de Bunyola elegeix sepultura davant la capella de Santa Bàrbara de l'església parroquial.

   
21 d'abril de 1735-Mor Baltasar Calafat Danús, erudit.

   
Agost de 1735- Josep Martorell pinta escenes de la vida de Maria en el temple de santa Maria del Camí.

   
2 d'agost de 1735-Mor Gabriel Rafel Aguiló Cortès, del carrer del Segell,  propietari de Son Vic ( valorat en unes 11.000 lliures), Son Pisà (unes 8.000 lliures) i Son Moix Blanc (7.800 lliures) entre altres terres. Era importador de blat i exportador d'oli.

   
24 de desembre de 1735-Neix Joan Despuig Dameto Cotoner, comte de Montenegro i de Montoro.

   
30 de desembre de 1735- Neix Nadal Balle Bestard, escultor, a Santa Maria.     


segueix