Any 1491

Itern pagui 1 11. 17 s. Per la execucio de un home apellat Bartomeu Linas lo qual de la sua propia bocha ha confessat el esser entrat en la Esglesia de Formaluig, e ab una asta haver dats tres o quatre colps la cara de la gloriosa Mare de Deu. Per co en punuicio e castich de tal nefandissim cas fonch manat li fos levat lo puny dret, e apres fou penjat per lo coll.

Any 1685 - Segons els estims realitzats aquest any, les possessions més preuades de Fornalutx són: Bŕlitx d'Avall (10.800 lliures) de Pere Lluc Ripoll; Moncaire (9.100 lliures) de Joan Baptista Mayol ; Monnŕber (6.300 lliures) d'Antoni Penya,; La Cabana (2.720 lliures) dels hereus de Vicenç Arbona.