10 de març de 1596 - Col·locació de la primera pedra de la nova església de sant Francesc de Paula a la costa de la Seu.

24 d'agost de 1612- Arnau de Santacília, i Pere Joan Quint del bàndol dels Canamunt , pensen haver matat Rafel Verí i es refugien a l'església de Sant Francesc de Paula.

19 de juny de 1682- El provincial dels mínims de sant Francesc de Paula, Francesc Mieres es queixa de la ubicació del convent de La Soledat davant la porta de sant Antoni perquè 17 anys d'experiència han demostrat la insalubritat del lloc amb morts i malalties. Per això sol·licita el trasllat a santa Maria del Camí i l'enderrocament del convent on es troben.17 de desembre de 1760 - Fra Andreu Obrador,exprovincial dels Mínims de sant Francesc de Paula fa sol·licitud per a la posada en marxa de dues escoles, una de gramàtica i l'altra de retòrica en el convent de Palma.
(AMP -Lligall d'oficis de 1760 a 1769).

L'any 1786 el convent de sant Francesc de Paula disposava de 38 religiosos,9 llecs, 4 germans, 4 novicis, 6 nins i un criat.