Gacies

Antoni Gacies, prior de sant Domènec (1668)
Cristòfol Gacies de Sineu (1652)
Joan Gacies de Joan, de Sineu (1652)
Miquel Gacies de Sineu (1652)
Rafeló Gacies de Sineu, assassinat (1651)

Galdent, de Gabriel Berga Safortesa (1754)

Galiana

Galiana (el jueu Jucef Beniadde) Vivia a la Calatrava (1391)
Antoni de Galiana (Jaume de Galiana 1449);
Jaume de Galiana (el jueu Ahim Magaluff, 1391)
Jaume de Galiana (illeta de Jaume de Galiana 1449)
Margalida Galiana Despí (1549)
Violant Galiana, enterrada a sant Francesc (1611)

Gallard

Arnau Gallard (1285)
Bartomeu Gallard és el propietari del rafal de Miramar al costat de l'ermita de la Trinitat de Valldemossa (1517)
Jaume Gallard (1726)
Marquesina Gallard Rul·lan, mare de sor Catalina Tomàs (1519)
Mateu Gallard, vidrier (1540)
Mateu Gallard, pintor (1570)


Joan Gallur, Inca (1516)

Galmés

Antoni Galmés, picapedrer de Ciutat (1448)
Antoni Galmés Nadal, de la Unió Obrera Balear (1893)
Gabriel Galmés (1813)
Gregori Galmés, picapedrer (1476)
Guillem Galmés Martí, picapedrer, assassinat per la dreta franquista (1936)
Juan Galmés, regidor franquista (1937)
Llorenç Galmés Sansó, republicà federal (1913) (1917)
Magí Galmés Salvà (1860), de Sa Comuna de sant Joan
Miquel Galmés, agermanat (1522)
Miquel Galmés (1640)
Pere Galmés (1915)
Salvador Galmés (1909)
Tomàs Galmés (1645), bandoler

Garau

Antoni Garau, picapedrer, ( illeta de santa Clara 1520)
Antoni Garau d'Axartell, enterrat  a sant Francesc (1611)
Baptista Garau, picapedrer  fa una font a la placeta de santa Creu (1519)
Guillem Garau, frare franciscà (1560)
Jaume Garau, moliner de panys (alberg carrer Torre de l'Amor 1504)
Jeroni Garau (1598)
Mateu Garau Bennàsser de Monnàber, conseller reial i oïdor de l'Audiència, enterrat a sant Domènec (1782)
Miquel Garau, frare franciscà (1560)
Quitèria Garau, enterrada a sant Francesc, vas dels Oms (1592).Del carrer d'en Morei.
Rafel Garau (Bunyola) (1652)

Garcia

Antoni Garcia (illa del Palau del Bisbe 1449),
Arnau Garcia, mort a sant Domènec pels agermanats (1522)
Francesc Garcia, enterrat a sant Francesc (1609)..Vivia en el carrer dels Forats.
Gabriel Garcia (illa del Palau del Bisbe 1449),
Jaume Garcia, sepulcre a sant Francesc (1591).Vivia en el carrer dels Forats.
Joanot Garcia, ciutadà,Obrer de santa Eulàlia (1545)
Rafel Garcia (illa del Palau del Bisbe 1449);

Garriga

Dalmau de Garriga, cabiscol i paborde de Juny de Sant Feliu (Girona),  és nomenat lloctinent de Mallorca. (1302)
Joana Garriga, enterrada a sant Francesc, (1609).Vivia en el carrer de sant Cristòfol de la Bosseria
Ramon Garriga (1490)

Gelabert

Baptista Gelabert, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Bernat Gelabert, sepulcre a sant Francesc (1458)
Bernat Gelabert de Binissalem (1652)

Joan Genestar, ballester (1359)

Genovard

Caterina Genovard, priora de santa Magdalena (1559)
Gabriel Genovard, bandoler (1645)
Gaspar Genovard , sepulcre a sant Francesc (1443)
Gaspar Genovard, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Joan Genovard de Muro, bandejat (1595)
Joana Genovard Sala (1462) , sepulcre a sant Domènec.


Jaume Gerard, frare franciscà (1560)
Simó Geubert, fuster,treballa a sant Francesc (1435)
Guillem Gexat, conseller (1401)

Pere Antoni Gia Cabos, patró (1640)

Gibert

Antoni Gibert (1361)
Bartomeu Gibert, conseller (1401)

Gil

Esteve Gil o Stefano Egidi obté la cavalleria de Canet amb la jurisdicció civil i criminal sobre la vall. (1302)
Martín Gil de Gaínza (1701)

Gilabert

Joana Gilabert Barceló de Sineu (1652)
Lluc Gilabert. conseller forà de Sineu (1479)
Pere Guibert, conseller (1401)

Gili

Bernat Gili, enterrat a sant Francesc (1385)
Joan Gili, empresonat (1645)
Pere Gili, conseller de Sineu (1401)

Joan Ginard "Rupià", bandejat d'Artà (1595)
Daniel Giner (1490), jueu i apòstata
Matteo di Giovanni, fa els vitralls del presbiteri de sant Domènec (1328)
Pere Glaçat, conseller (1401)
Gabriel Gomella, mostra general a Bunyola (1515). Aporta dues llances.
Galceran Gomila, mercader, enterrat a sant Francesc (1427)
Bernat Gomis, picapedrer (1490)
Arnau Gonella (1393)
Ferrer Gonyalons (el jueu Moxi ben Abrafim.Santa Fe 1391)
Pedro González Vallejo, bisbe (1820)
Mateu Gorcs, conseller (1401)
Miquel Gotmar de Calvià (1398)
Bartomeu Goutard (1339)
Pere Agost, conseller, (1401)
Miquel Gràcis (el jueu Bonsenyor Gràcia,devers Porta de Calatrava-1391)
Nicolás de Gracia (1361)
Nicolau Gracias, mercader, enterrat a sant Francesc (1367)
Joan Gradolí, notari (illa del Palau del Bisbe 1449);
Guillem Granalosa, saboner  (1490) (1493)
Simó Grasset, conseller dels mercaders (1479)
Francisco Xavier de Gravina, mariscal, enterrat a sant Domènec (1747)

Gual

Agustí Gual i Sunyer (1700)
Gregori Gual Desmur Pueyo, mariscal, enterrat a sant Domènec (1746)
Jaume Gual d'Inca (1516)
Joan Gual Sanglada, enterrat a sant Francesc (1637)
Joanot Gual, procurador dels creditors censalistes (1519)
Magdalena Gual del Barco, marquesa de Solleric , enterrada en el sepulcre dels marquesos a sant Domènec (1806)
Mateu Gual i Pueyo, (1700),
Pere Gual, conseller (1401)
Ramon Gual, conseller (1401)
Violant Gual Zaforteza (1700)


Ponç de Gualba, educat a Mallorca, és el nou bisbe de Barcelona (1303)

Guardiola

Antoni Guardiola, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Joan Guardiola, Alaró (1652)
Julià Guardiola, conseller (1401)

Güells

Magí Güells, sastre, enterrat a Monti-sion (1641)
Nicolau Güells Jaume, enterrat a sant Domènec (1668)

Guillem

Miquel Guillem, botiguer (1479)
Simó Guillem, mestre de gramàtica de la Seu (1427)

Guitard

Guillem Guitard, jurat de Sineu (1359)
Jaume Guitart, jueu convers, (Jafuda Salves), conseller (1392) (1401)

índex