Any 450 AC-Necròpolis de l'Illot dels Porros (Badia d'Alcúdia). Sepultures col·lectives.

Any 960-Datació aproximada de les troballes de ceràmica andalusina en el Figueral de Son Real (Santa Margalida).

Any 1029-  Neix Abdal·la Muhammad al-Mohaidi, literat, a Bulaida (Santa Margalida).

25 de novembre de 1285-Bernat Roig, Ramon Torre i Bernat Trobat sindics vilers reten homenatge a Alfons el Liberal.

6 de setembre de 1301-Arnau d'Illa obté en herència la cavalleria de Santa Margalida.

Any 1341- Els saigs reials capturen 8 esclaus fugitíus de Santa Margalida.

18 d'abril de 1341-Arcís Gassó estableix a Guillem Roig (del Comtat d'Empúries, a la diòcesi de Girona) ara habitant a Muro, un tros de garriga perquè l'arrabassi, a la seva alqueria Saboleda, situada a la parròquia de Santa Margalida, per temps de cinc anys. (Alomar-Rosselló, 1989:262).

                                                           santa Margarida

Any 1701 - Joan Serra era propietari de Son Serra de Marina amb 213 quarterades.

2 de desembre de 2007 - La biblioteca de Son Serra de Marina, que s' inaugurà el març d'enguany, es desmuntà pocs mesos després per manca de bibliotecari.