Hernández

Adela Hernández López, empresonada per la dreta franquista, mor a la presó gestionada per les monges (1942)
Diego Hernández López, assassinat per la dreta franquista  (1936)
Ginés Hernández Raja, assassinat per la dreta franquista (1936)
Melcior Hernández Moll, assassinat per la dreta franquista (1937)

Alberto Herrán Navasa, notari, exsecretari general del PP, imputat en causa de  frau i blanqueig (2007)

Francisco Herrera, portal de sant Francesc (1697) (1707) (1733)

Homar

Son Homar (Petra) (1568)
Bartomeu Homar
(1681)
Jaime Homar Servera, militar franquista (1936)
Mateu Homar (1860)
Pedro Homar, franquista
(1936)
Ramon Homar (1645)

Honor (Bunyola),
de Gabriel Berga Safortesa (1754)


Hortolŕ


Francesc Hortolŕ, enterrat a sant Francesc (1637).Vivia aprop de l'Hospital.
Francesc Hortolŕ, militar, enterrat a sant Francesc (1642).Vivia aprop de l'Hospital
Joanot Hortolŕ, enterrat en el vas dels hortolans a sant Francesc (1599).Vivia en el carrer Bonaire.

Hospital General (1493)
Hospital de sant Andreu (1230)

Huguet, Uguet

Antoni Uguet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta..
Antoni Uguet fa donació d'unes cases als trinitaris situades al carrer d'en Camaró.(1518)
Bartomeu Uguet, botiguer (born de santa Clara aprox 1587)
Bernat Uguet, mostra general a Bunyola (1515). Aporta rodella, té cuirassa i aporta quatre ballestes.
Francesc Huguet  (1584)
Joan Huguet  (1584)
Sebastiŕ Huguet (1555)


Humbert, Umbert

Arnau Umbert, conseller (1401)
Bernat Umbert, mercader (1315)
Felip Umbert (1392)
Francesc Umbert, conseller (1401)
Joanet Umbert,conseller (1401)
Miquel Umbert (1424)