Any 1795

   
7 de gener de 1795-Josep Cànaves,prevere i Bartomeu Marimon emprenen la construcció de l'oratori del Calvari de Pollença.

29 de gener de 1795- Arriben a Palma les naus "Arrogante" i "San Agustín" amb els soldats molt malalts.
   
1 de febrer de 1795 - Arriba a Palma per a prendre possessió del bisbat de Mallorca Bernat Nadal Crespí.
   
3 de febrer de 1795-Complot de Joan Picornell i Gomila, professor de la Universitat de Salamanca. És condemnat a mort però després li conmuten la pena per la de cadena perpètua a les colònies.

10 de febrer de 1795 - Orde per la qual el contramestre Pablo Torres ha d'anat a Mallorca per a la construcció de dos xabecs per al rei de Tunis. (Doc.421, Fol.452 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

   
27 de febrer de 1795- Divendres. Miquel Ferrer Bauçà és ordenat sacerdot trinitari pel bisbe Bernat Nadal Crespí.
   
Dia 22 d'abril de 1795 el rei ordena una lleva de 165 homes de Mallorca per a l'Armada.

9 de maig de 1795 - " quasi todos los vecinos de las casas situadas en la calle que desde el quartel de San Martin baxa por la calle del Vino hasta la casa del Señor D. Fernando Chacón, tienen sus conductos ó latrinas que desaguan en la sequía que pasa por dicha calle, por cuyo motivo se causa mucho perjuicio, asi á dicha sequía como á la vecindad de la misma....Y en su vista se acordó: que todos los dueños de las casas situadas en dicha calle hagan en sus respectivas casas oyos ó letrinas para reunir ó depositar todas las aguas sucias y demás inmundicias, lo que executarán dentro el término de dos meses" (Llibre d'Ajuntaments de 1793 , tom. I, fol. 269.).

19 de juny del 1795 - Inici de  l'allistament dels xuetes dels 12 als 15 anys i dels 15 als 48 a l'Argenteria, parròquia de Santa Eulàlia.(ADM, MSL 382)
   
28 de juny de 1795 ( 26 de Juny segons el BSAL de 1918, pagina 200) -Mor Jeroni Boix de  Berard Solà, geògraf.
   
Juny de 1795

Segons el cens, en el barri de l'Argenteria a l'esquerra de santa Eulàlia hi havia 72 cases habitades per xuetes. A la zona de la Peixateria , carrer de Bunyols hi havia 63 cases habitades per xuetes. Els xuetes habitaven 5 cases a l'illeta del carrer dels Paners , altres cinc a l'illeta enfront de la casa de Trobat, dues a la Sabateria, 10 a la Vidreria des de la Carnisseria, 18 a Sant Cristòfol, Bosseria i Casola. A la parròquia de sant Nicolau hi havia 62 cases habitades per xuetes.
   
4 de juliol de 1795 -Un ban ordena ajustar els pesos i mesures a les castellanes.

6 de setembre de 1795 - Mor Joana Aina Pont-i-Vic, viuda del geògraf  Jeronimo Boix de Berard i hereva de Son Baró (Petra/sant Joan), Son Fornés (Montuïri ) i Son Vic (Selva).
   
23 de setembre de 1795-Pius VI crea el bisbat de Menorca.
   
5 d'octubre de 1795-El Regiment de Milícies i Dragons de Numància torna de la guerra amb 500 baixes provocades per les malalties.

any 1790 a Mallorca ixent