Any 1710

   
Any 1710-Ibrahim II governa Algèria.

Any 1710-Rellotge de sol de Bonany.

Any 1710- Només es cullen 241.000 quarteres de blat a Mallorca. El gra foraster en venda a 16 sous la barcella.
   
Any 1710- Miquel Tur d´Eivissa, en cors, captura la galiota Sant Crist del Grau, valorada en 601 lliures.

   
30 de gener de 1710-  S'autoritza la fundació de la confraria de la Immaculada a Lloseta i el seu protector és el comte d'Aiamans.

   
5 de febrer de 1710 -Miquel d'Esmandia és nomenat regent de la Reial Audiència en substitució de Francesc de Solà-Guàrdia i de Pineda que s'ha jubilat.

   
5 de febrer de 1710-Juan Francisco Aragonès, pintor, està en desacord amb allò que vol pagar la priora de les Tereses després d'haver pintat un quadre i el vicari genarl decideix que siguin els sobreposats dels pintors els que estimin el valor de l'obra.

   
24 d'abril de 1710- Mor a conseqüència de dues punyalades l'escultor Cristòfol Oms Arbona,autor del retaule dels dominics a mans del sabater Martí Ballester, i és enterrat en el vas del Oms a sant Domingo.

   
30 d'abril de 1710-Fundació de la confraria de sant Dimes a l'església de la Soledat de santa Maria.

6 de maig de 1710 - Mor Bartomeu Fornari Trobat, jurista i després capellà, autor de la mort l'any 1688 del jurat Antoni Serra Comelles d'un cop de tinter al cap.
   
13 de maig de 1710-Felipe V arriba a Lleida i agafa la direcció de l'exèrcit borbònic.

   
24 de juliol de 1710-Benedicció de la capella dels carnissers.

29 de juliol de 1710 - Jaume Vicens, torrer de la Calobra, manifesta que es van fer dos tirs d'espingarda contra una fragata.
   
30 de juliol de 1710 - El rei Carlos III concedeix l'arrendament de les Salines d'Eivissa al capità genovès Juan Bautista Visconti Beretta contra el sentir dels jurats i els privilegis. El rei Carlos es justifica diguent que la decisió va ser obra dels anteriors jurats. Visconti va ser austriacista quan aquests guanyaven la guerra i després amb el curs dels aconteixements va passar a ser botifler.

   
7 de setembre de 1710- Boda de Jorge Dameto Vallespir amb Magdalena Gual Garriga.

   
14 de setembre de 1710- Boda d'Antonio Doms Dezcallar amb Ana de Berard Net.

   
28 de setembre de 1710-Madrid és ocupada per l'exèrcit austriacista.

   
15 de desembre de 1710 - L'oïdor Pitillas comunica als jurats que els supervivents del vaixell corsari borbònic naufragat a cala En Togores es troben presos amb bona salut. (AMP LN 2009/33).


  
Any 1711


   
Any 1711-Construcció de la capella del Roser de l'església de Binissalem.
                                              
                                              joan salvador riera

Any 1711-El naturalista Joan Salvador Riera estudia la flora de Mallorca.
   
Any 1711-Col·locació d'un rellotge al campanar del convent agustí d'Ítria en el camí de Sóller.

   
Any 1711-Joan Sastre de Son Lluc i l'amo de la Mola acorden la construcció d'una casa de neu.

   
Any 1711-El mercader botifler Gaspar Pinya Fuster, soci del marquès de Vivot és empresonat.

   
25 de gener de 1711-L'exèrcit francès ocupa Girona.

   
8 d'abril de 1711-Dos bandolers assalten el carro de Sebastià Ribas en el terme de Sencelles, li roben blat, arroç, llençols, i el feren.

   
16 d'abril de 1711-Un llamp enderroca una torre de la Seu i provoca un incendi a la capella de Sant Sebastià.

   
17 d'abril de 1711 - Mor l'emperador Josep i l'accés de l'arxiduc com emperador Carlos VI suposa la fi de les esperances per als combatents contra els Borbons.

   
7 de juny de 1711- Mor a Barcelona el bisbe botifler de Mallorca Francisco Antonio de La Portilla, extradit per mandat del comte de Zavellà. És enterrat a sant Francesc ben acollit pels franciscans, majoritàriament botiflers.

   
24 de juny de 1711-Conspiració borbònica frustrada.

   
9 de juliol de 1711-S'autoritza la fundació de la confraria de sant Josep a sant Bonaventura de Llucmajor.

   
18 de juliol de 1711-  Enterrament a sant Francesc de Francisco Antonio De la Portilla, bisbe de Mallorca, mort el 7 de juny a Pedralbes.

8 d'agost de 1711 - Andreu Roger d’Erill, Comte d’Erill, pren possessió del càrrec de virrei de Sardenya

13 d'agost de 1711-Tres bandolers assalten el carro d'Antoni Mas de santa Margalida a Son Rossinyol i el feren d'arcabús.
   
15 d'agost de 1711-Benedicció de la primera meitat de l'església de sant Bartomeu de Sóller.

   
18 de setembre de 1711- Detencions de l'enginyer Martín Gil de Gainza i Echagüe per conspiració a favor dels Borbons , Diego García Pieras, doctor en teologia,  Juan Ballester Zafra, Juan Odón Garcia Amer, notari i el seu germà Nicolás Garcia Amer, beneficiat de la Seu. (Cronicón Mayoricense p.491)

   
27 de setembre de 1711 - Joan-Antoni Boixadors, comte de Zavellà surt de Barcelona amb el rei Carlos III cap a Frankfurt per a la coronació imperial.

   
12 d'octubre de 1711- Carlos III és proclamat emperador del Sacre Imperi Romà Germànic

   
22 de desembre de 1711- Carlos III és coronat emperador amb el nom de Carles VI.

   
23 de desembre de 1711- Mor Beatriu Dameto Rosiñol.


   
Any 1712-Contractació de preveres en alça.


   
Any 1712- Es posen barreres al fossar de Selva i es sembren moreres.

   
Gener de 1712 - Els jurats de la Ciutat i Regne inicien l'obra del nou retaule de la capella de sant Sebastià de la Seu segons el projecte de Francisco de Herrera.

   
2 de gener de 1712 - Juan Sureda Villalonga cap dels botiflers mallorquins rep l'ordre d'expulsió cap a Barcelona per mandat del virrei Zavellà de mans de Miquel Fullana Rabassa, de la Reial Audiència.

   
4 de gener de 1712-Gabriel Fuster es compromet al pagament de 20 lliures anuals al clergue Joan Gelabert per tal que celebri els diumenges i festes i expliqui la doctrina a Son Creus.

   
5 de gener de 1712-Els habitants de Caimari es comprometen a pagar 20 lliures anuals a Bernat Domingo per a la celebració de diumenges i festes i predicació de la doctrina.

   
7 de gener de 1712- Els habitants dels llocs propers a Son Cànaves (Llombards), propietat d'Antoni Verí es comprometen a donar a Joan Baptista Noguera 13 quarteres de blat a canvi de la celebració religiosa de diuemenges i festius a Son Cànaves.

   
8 de gener de 1712-Llorenç Vidal, propietari de Son Vidal (Orient) aporta 20 lliures anuals per tal que Pere Homar, clergue, es pugui ordenar i celebrar actes religiosos a l'oratori.

   
11 de gener de 1712- Nicolau Truyols Dameto, propietari de Son Albertí (Llucmajor) aporta amb 24 terratinents més 13 quarteres, 1 barcella i 3 almuds de blat anual a Miquel Agustí per tal que pugui ordenar-se i celebrar les funcions religioses a Son Albertí.

   
13 de gener de 1712- Els residents a Ariany es comprometen a pagar a Joan Jordà 15 quarteres de blat anual amb la condició de residir al lloc, celebrar les funcions religioses a l'oratori i predicar la doctrina.

   
20 de gener de 1712- El cap dels botiflers mallorquins, Juan Sureda Villalonga surt del port de Sóller  expulsat cap a Barcelona on s'allotja en una casa seva del carrer de santa Anna.

   
28 de febrer de 1712 - Detenció i empresonament del botifler mallorquí Juan Sureda Villalonga a Barcelona.

   
13 de març de 1712-Mor l'armador i capità corsari Joan Ballester Soler, que és enterrat en el convent del Carme.

   
24 de març de 1712-Troben mort amb una ferida de bala al ventre al jove de 17 anys, Antoni Noguera, Barbarrossa en el carreró davant el portal negre de la rectoria de Llucmajor , i és col·locat el cadàver en un llençol de bri i estopa en el llit de la Mare de Déu. Vesteix camisa de bri i estopa i un gipó vermell de cordella molt usat. Va descalç de cames i peus. Tal com és costum se l'ha cridat tres vegades en nom del rei per tal de veure si era mort.

   
22 d'abril de 1712 -  Mor Mateu Moragues Estadé, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat en el sepulcre familiar a sant Domingo.

   
23 d'abril de 1712 - Arribada a Mallorca del nou bisbe Atanasio de Esterripa Trana-jáuregui.

   
24 de maig de 1712- Fundació de la Congregació de l'Oratori a Palma. El seu primer prepósit  va ser el  Gabriel Tellades, de Campos, i l'acompanyaren Antoni Barceló, oncle del cèlebre capità Antoni i Jaume Canyelles. El primer Oratori va ubicar-se a la part de llevant de l'actual plaça major.

   
2 de juny de 1712 - Arriben al Port de Sóller els teatins Vicente Pablo Sobrecasas i Juan Espinosa per tal de fer-se càrrec de l'herència de Joan Puigdorfila en el carrer del Sitjar que permeti instal·lar els teatins a Mallorca.

   
8 de juny de 1712-Els teatins s'estableixen al carrer del Sitjar, però per motius de competència entre religiosos troben oposició al seu exercici.

   
22 de juliol de 1712- Meteu Joan cobra 300 lliures a compte del total de 1700 que suma l'import del retaule de sant Sebastià que ha de fer a la Seu.                                                               

   
18 de setembre de 1712- Jo debaix firmat Jaume Blanquer he rebut del senyor Miguel Matali pre. y capiller de Nostra Senyora del Confalo de la parroquial de Sta. Eulàlia  desèt lliures, sis sous, dich 17 ll. 6 s., y son a compliment per haver pintat St. Lloatxim y Sta. Anna a las portes del quadro de dita capella per
preu de 11 lliures y lo restant per la bandera. (Llibre del baci de N.ª Sra. del Confalo 1712-1713 f.° 22 v.°)
   
28 d'octubre de 1712-Benedicció de l'altar major i sis capelles de Sant Nicolau.


   
Any 1713


   
Any 1713-A Lloseta hi ha 102 focs.

   
Any 1713- Els dominics fan la impressió de les Ordenacions de Càller (Cagliari) en català.

Any 1713 - Coll de la cisterna de l'ermita de la Trinitat (Valldemossa)
   
gener de 1713 - L'antic magistrat de l'Audiència Foral de Mallorca , l'alacantí i botifler Dionisio Roger és assassinat a València.

   
21 de gener de 1713-Jaume Blanquer cobra 50 lliures per haver pintat quatre quadres del retaule de sant Sebastià de la Seu.

   
El 25 de febrer de 1713 arriba a Ciutat el virrei Josep Antoni Rubí i Boixadors.

   
28 de febrer de 1713 - Darrer dia de Carnestoltes- Mor Joan de Torrella Rossiñol Ballester.

   
10 de març de 1713 - Jerònia Safortesa de Tagamanent Santjoan és sepultada a la capella de santa Agnès del convent de sant Domingo.

   
13 de març de 1713 - Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel abandona Barcelona en secret.

   
15 de març de 1713 - Es convoca a la població a treballar en la construcció d'una estrada encoberta a la murada de Ciutat començant per la Porta de Jesús. En aquesta construcció hi participeren 400 voluntaris.

   
26 de març de 1713 - Arriba al port de Mallorca el nou virrei Antoni Josep de Rubí, general d'artilleria.

   
29 de març de 1713 - Deixa Mallorca el marquès de Rafal fins ara virrei.

   
16 d'abril de 1713-Onada de fred i neu a la muntanya i al pla en la setmana de Pasqua.

   
29 d'abril de 1713-Tractat d'Utrecht entre Gran Bretanya i França.

   
2 de maig de 1713- Enfrontaments a arcabussades al porxo de la plaça de santa Margalida, després que un grup d'homes es negués a un control de la ronda de nit. Aquests prengueren les armes al membre de la ronda Antoni Morei de la Torre.

   
6 de juny de 1713-Els jurats de Palma acorden no anar a cap tipus de funció religiosa dels dominics perquè aquests s'han negat a predicar en la festivitat del Beat Ramon Llull.

   
17 de juny de 1713-Boda de Francesc Sureda de Santmartí i Safortesa, marquès de Vilafranca de Sant Martí amb Violant Gual-Desmur Togores Cotoner.

21 de juny de 1713 - Acord d'Hospitalet entre el borbònic Ceba Grimaldi i el comte de Königsegg que concreta la retirada de les tropes imperials de Catalunya, Mallorca i Eivissa i l'entrada de les tropes borbòniques franco-espanyoles.
   
9 de juliol de 1713- El virrei Rubi recomana al Consell l'ajuda a Barcelona, i s'aprova destinar-hi 3000 quarteres de farina.

   
10 de juliol de 1713 - El germà de l'antic jurat en cap botifler, Fra Nicolás Cotoner Sureda, cavaller de l'Orde de Malta, i també felipista, és enviat a Barcelona per tal de trobar-se amb el comte austriacista Starhenberg i amb el botifler Juan Sureda Villalonga per tal d'acordar les capitulacions, però aquests ja no es trobaven a Barcelona. Joan Sureda Villalonga es trobava a Menorca una setmana després.
Vista la impossibilitat de negociació que persegueix el manteniment de les institucions i privilegis, els jurats del Regne de Mallorca, el Gran i General Consell, el Consell de Cent i els consellers de la ciutat de Barcelona acorden la col·laboració per a la defensa.
   
Agost de 1713 - Jaime Rossell, marquès de Rafal i virrei de Mallorca passa a Barcelona a servir l'emperadriu.

   
3 d'agost de 1713- El borbònic duc de Populi, comandant general de Catalunya ordena al marquès d'Ordoño amb 500 soldats a Mallorca amb orde de rendició de l'illa en aplicació dels acord de l'Hospitalet.

Comunicació del virrei Marquès de Rubí al Gran i general Consell:

"A 3 Agost 1713 al matí vingueren cinc galeras de Felip quint perquè nos entregàsem y ningú fonch de parar de que mas entregàsem. Felip, que comtava amb forces navals escassíssimes. que consisteix ab sis galeras, dos vaxellets y altres embarcacions de poca monta.'' (ARM. AGC7 3 . microfilm 113 , fol. 259 - 259 v)
   
5 d'agost de 1713- El Marquès de Rubí s'oposa a la rendició de Mallorca i no permet que el conseller en cap Fortuny la pacti amb el general borbònic José De los Rios.

   
16 d'agost de 1713-Pere Sancho de la Jordana Sureda i Francisca Aina Reure Custurer es casen a l'església de sant Jaume.

   
30 d'agost de 1713- Jaume Cànaves March és el nou bisbe de Malta.

   
2 de setembre de 1713- El general botifler José de los Ríos es dirigeix de nou al marquès de Rubí exigint que les tropes imperials abandonin Mallorca, però el virrei decideix una vegada més no fer-ho.(F.Castellví, Notícias, IV 546)

   
6 d'octubre de 1713-Mor el botifler Fra Nicolau Cotoner Sureda enviat de la Universitat a Barcelona  per tal de pactar amb els Borbons al caure d'un balcó després de cedir la barana de fusta. Amb ell mor també Jaume Circuns que es dedicava al canvi de presos i que l'havia acollit.

   
25 d’octubre de 1713- Arriben a Barcelona 53 artillers mallorquins reclutats per Francesc Antoni Vidal, i comandats pel capità Joan Saurina i el tinent Bartomeu Ballester.

   
26 de desembre de 1713-Divisió d'Espanya en 21 províncies.


    Any 1714: La pau de Rastatt confirma la traïció dels aliats i del mateix Carlos III d'Àustria als combatents contra els Borbons. Els combatents austriacistes exiliats a Àustria són obligats a la deportació.

   
6 de març de 1714 - Firma de la pau de Rastatt.

   
30 de març de 1714- Jordi Abrí Descatlar Fuster hereda la cavalleria del Palmer.

13 d'abril de 1714 - Inici de les parets laterals del temple dels jesuïtes de Pollença.
   
Dia 30 d'abril de 1714 es beneeix l'església de Santa Anna de Muro.

   
1 de maig de 1714 - Un total de 34 esclaus holandesos,venecians i espanyols fugen d'Alger cap a Mallorca.

   
1 de juny de 1714 - Mor Fra Antoni Frontera de Sineu, missioner franciscà.

   
18 de juny de 1714- L'emperador Carlos es dirigeix al marquès de Rubí, virrei de Mallorca i li ordena que no resisteixi en el Regne davant els felipistes.(Castellví, Noticias, IV ,551)

   
22 de juliol de 1714 - El botifler Francisco Amar de Montaner Comelles és empresonat en el castell de Bellver.

   
12 d'agost de 1714 - Mor Anna, reina d'Anglaterra.

   
26 d'agost de 1714 - Primera pedra de l'església parroquial de Pollença.

   
23 d'octubre de 1714- Mor Miquel Coll, partidari dels borbons, assassinat a Son Coll de Banyalbufar.

   
setembre de 1714 - El virrei marquès de Rubí envia José Ponce de León a Nàpols en demanda de reforços militars.

6 de setembre de 1714- El secretari de la regència, Adisson, comunica a Dalmases que hadonat ordres als vaixells anglesos que es concentrin en el port de Maó.(F.Castellví, Narraciones, pàg 712)

18 de setembre de 1714 - L'ambaixador Felip Ferran de Sacirera, aprofitant l'estada a Holanda del rei Jordi I demana la intervenció anglesa i si és precis una República formada per Catalunya, Mallorca i Eivissa.:

" que sea unida Cataluña con toda España a la augustíssima Casa de Austria, o que Cataluña, con los Reinos de Aragón y Valencia sean cedidos a S.M. Imperial y Católica, o una de las sereníssimas Archiduquesas, y cuando eso no se pueda lograr; que Cataluña con las islas de Mallorca y Ibiza, sea erigida en República bajo la protección de VM., de la augustíssima Casa de Austria y altos aliados, ya que por los susodichos medios se halla la justicia mantenida, establecidos los comercios de Inglaterra y Holanda, Portugal asegurado, los Reinos de Aragón y Valencia restablecidos en los privilegios de que están privados por la paz de Utrecht y Cataluña librada de ser un eterno monumento de su desgraciada fidelidad y de indigna memoria de la grande Alianza" (F.Castellví, Narraciones ,f. 713).

23 de setembre de 1714 - Mor Jerònia Villalonga, esposa de Bernat Gual de Berard Cotoner.
   
4 d'agost de 1714 - Josep Laudes, botifler tancat al convent de la Mercè aconsegueix fugir amb altres i arribar al setge dels Borbons contra Barcelona.

   
9 d'octubre de 1714 - L'emperador Carlos VI (rei Carlos III ) emet un Reial Ordre on disposa que els exiliats d'Espanya tenen treç dies de plaç per traslladar-se a Itàlia sota pena de presó.

13 d'octubre de 1714 - Arriba el general borbònic Dancourt comandant sis vaixells per tal de prendre possessió de Mallorca, i ofereix al marquès de Rubí 100.000 escuts per a la rendició, però el virrei comunica al capità borbònic Pastrana que no rendeix l'illa al temps que demana l'ajut a l'almirall Wishart a Menorca.

18 d'octubre de 1714 - Les naus del borbònic Dancourt abandonen Mallorca sense haver aconseguit la rendició.(Cronicón Mayoricense, 1881,pàg. 495).

17 de novembre de 1714- L'emperador Carlos escriu al virrei Marquès de Rubí:
"informado de los passos que habéis dado hasta el día diez y siete del octubre passada en el assumpto de este Reino e isla de Ibiza, y de las razones con que motiváis la prescisión de su resguardo y defensa; tengo a bien mandaros expresar, y manifestar mi cesárea a Real aprobación, captando con special gratitud las demostraciones de vuestro zelo y aplicación al mayor bien de mi servicio."

 Al mateix temps anuncia l'enviament d'ajut militar des de Nàpols: " que inmediatamente os remita mil Infantes de los Regimientos Imperiales, que sirven en el (Regne de Nàpols) ,ocho piezas de Artilleria de a veinte, y cuatro libras de bala, y seis de a doze con los pertrechos correspondientes, y en el numero que sea arbitable, principalmente en la pólvora, como también que vayan pagadas hasta nuevo orden, procurando disimular su destino, por no esponer los tres navios San Leopoldo, San Genaro, y Frasca, que los han de transportar.que le enviaba desde el puerto de Càller."  

11 de desembre de 1714-Mor Miquel Joan Net Serralta.segueix