S'Àguila (1462)
S'Aigo Dolça (1609) ; de Gabriel Berga Safortesa (1754)
S'Alqueria (Andratx), de Pere Antelm Alemany (1860)
S'Alqueria Vella, de Mateu Homar (1860)
S'Ametlerar (Artà), de Francesc Xavier Rocabertí Dameto, marquès de Bellpuig (1860)
S' Arboçar de santa Maria (1652)
S' Arboçar de Pollença , de Felip Villalonga Mir (1860)
S'Erola o Illeta d'en Terrades a la Parròquia de sant Miquel de Ciutat.
S'Espinagar, de Francesc de la Torre Truyols (1860)
S'Olivar de Campos, de Guillem Mas (1576)

Sa Bassa, Manacor, (1239)
Sa Bastida, Porreres (1651)
Sa Bastida (sant Joan) (1242)  (1341)   (1344) (1412) (1421), de  Pere Miquel de Sant Joan) (1576) ; de Francesc Xavier Rocabertí Dameto, marquès de Bellpuig  (1860)
Sa Canova (Artà), de Francesc Xavier Rocabertí Dameto, marquès de Bellpuig (1860)
Sa Comuna de sant Joan (1860), de Magí Galmés Salvà.
Sa Devesa (Artà),  de Mateu Homar (1860)
Sa Granja (Esporles) de Felip Villalonga Mir (1860)
Sa Gruta (Manacor), de Francesc Villalonga Escalada (1860)
Sa Piera (Sóller), d'Andreu Ramos (1539)
Sa Punta, de Maria Lluïsa Despuig Troncoso (1860)
Sa Teulada (santa Margalida) de Josep Dameto (1860)
Sa Torre Nova, de Maria Lluïsa Despuig Troncoso (1860)
Sa Vall (Santanyí), de Guillem Abri-Dezcallar Sureda, marquès del Palmer (1860)
Sa  Vinyola de Campos, de Bartomeu Mas (1576)Lafranqui Saba (1300) vivia devers la Llotja dels genovesos.

Sabater

Bartomeu Sabater, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Bartomeu Sabater (1652)
Ferrer Sabater, conseller (1401)
Jaume Sabater (1490)
Jaume Sabater,(1621)
Miquel Sabater, sepulcre a sant Francesc (1545)
Nicolau Sabater, cap de bàndol a Artà (1361)
Salvador Sabater, escrivent (Nater/Ferran Patiner 1449)

Sacarés

Gabriel Sacarés, comerciant (1804)
Guillem Sacarés, hortolà (1563)


Guillem Sacoma, administrador de les rendes reials (1307)
Jaume Sacoma, conseller (1401)
Pere Sacosta,conseller (1401)
Joan Saflor, (bàndol aragonès), conseller (1401)
Joan Safont, conseller (1401)

Safortesa, Çafortesa, Zaforteza

Jerònia Safortesa Tagamanent Sant Joan, enterrada a sant Domènec (1713)
Jerònia Zaforteza Morro, comtessa de Formiguera, enterrada a sant Domènec (1771)
Lleonard Safortesa, bandoler dels Canavall (1606)
Maria Zaforteza Morro, enterrada a sant Domènec (1754)
Pere Safortesa, sepulcre a sant Francesc (1305)
Pere Safortesa (el jueu Alaffin Cohuen, devers Torre de l'Amor 1391)
Pere Antoni Safortesa, bandoler dels Canavall (1606)
Pere Joan Çafortesa, lloctinent del virrei (1519)
Pere Joan Safortesa, jurista (1621)
Ramon Çafortesa (1405), (1425) bandoler
Ramon Safortesa, jurat en cap (1440)
Ramon Zaforteza, enterrat a sant Francesc (1342)
Ramon Burgues Safortesa Pacs Fuster, comte de Formiguera (comte Mal) (1681)
Ramon Zaforteza Villalonga (1637)

Francesc Sagarriga, virrei (1392)


Sagranada, Çagranada, Zagranada

Joan Sagranada, conseller (1401)
Lluís Sagranada ( el jueu Jahiha Natiar, 1391)

Sagrera

Antoni Sagrera (treballa a sant Francesc, 1431)
Sebastià Sagrera, agermanat de Selva, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)


Bartomeu Çaguals (Jaume de Galiana 1449);
Bartomeu Saguals, mercader.Obrer de santa Eulàlia (1545)
Arnau Sague, conseller (1401)

Sala

Antoni Sala, sepulcre a sant Francesc (1508)
Bertran Sala (Hospital de sant Andreu/Cort, 1348)
Elisabet Sala, sepulcre a sant Francesc (1480)
Guillem Sala (illeta de santa Clara, 1520)
Jaume Sala, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Joanot Sala (1486) compra Son Cos (Marratxí)
Jordi Sala, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Mateu Sala ( Arnau Sala 1449)
Pere Sala (1501)

Baltasar Salamanca (1910)

Pere Salazar, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Ramon Salelles.Sepulcre a sant Francesc (1285)

Sales

Catalina Salas, enterrada a sant Domènec en el vas dels Dameto (1650)
Francesc Sales Santcliment, bandoler dels Canamunt (1606)
Joan de Sales (Bernat d'Olesa 1449)


Salom

Baptista Salom, agermanat de sant Joan mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I. (1522)
Bartomeu Salom (1652)
Gabriel Salom, fa bancs de pedra per a sant Domènec (1552)
Jaume Salom, conseller forà per Robines (1479)
Jaume Salom, Binissalem (1606)

Rafel Salt, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Bartomeu Salto, barber (Francesc Perera/ Alexandrí 1449),

Salvà

Antoni Salvà, notari, sepulcre a sant Francesc (1457)
Dionís Salvà, saboner (1493)
Pere Salvà, capdeguaita, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Bernat Salvador, conseller (1401)
Pere Salvador (1490)

Salset, Salzet

Vicenç Salzet, conseller (1401)
Vicenç Salzet (1490)


Gregori Sallambé, administrador de les rendes reials (1307)
Joan Sallembé, jurat (partit aragonès),(1401) (1402)

Antoni Sallent, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)

Mateu Çamora, llibreter (1490)

Sampol

Francesc Sampol, conseller (1401)
Guillem Sampol (Sineu) (1652)
Jaume Sampol (Alaró) (1652)
Joan Sampol Vallès  (Alaró) (1652)
Joan Sampol Verger (Alaró) (1652)
Pere Sampol (Alaró) (1652)
Rafel Sampol (Alaró) (1652)


Daniel Çanavalls, saboner (1493)
Isidoro de San Vicente, inquisidor (1613)
Juan Sánchez, navegant de Placència (1351)
Maria Sánches (1490)

Sanç

Bartomeu Sans (1515). Forma part del bàndol del Vic de Santa Ponça.
Jaume Sanç del rafal Culuina (Sineu) (1230)
Joan Sans, sabater (1586)
Melsion Sans, (1586)

Santacília

Arnau Santacília, bandoler dels Canamunt (1606)
Bernat Santacília, donzell, conseller (1401)
Jordi de Santacília, (1621)
Jordi de Santacília àlies de Marimó, establert a  l'alqueria de Casa Blanca en el Pla de sant Jordi (1517)
Pere de Santacília, bandoler dels Canamunt (1606)


Bernat de Santa Eugènia (1230)
Juan de Santander, bisbe, enterrat a sant Francesc (1644)

Santandreu

Guillem Santandreu, paraire (1621)
Nicolau Santandreu Pinós, tinent, enterrat a sant Domènec (1794)
Nicolau Santandreu Viacana, oïdor de l'Audiència, enterrat a sant Domènec (1702)
Pere Joan Santandreu, sucrer, enterrat a sant Francesc (1632).Vivia davant sant Domènec.

Santceloni

Baptista Santceloni, frare franciscà (1560)
Pere de Sant Celedoni (1339)

Santiani de Pere Bennàssar i  de Cristòfol Bennàssar (1578 Búger),


 
Pere Santiscle, donzell, conseller (1401)

Sant Joan, Santjoan

Eulàlia Sant Joan Cavalleria (1530)
Frederic Sant Joan, enterrat a Sant Francesc (1596)
Gispert Santjoan, conseller (1401)
Guillem de Sant Joan, enterrat a sant Francesc, cotitular de la baronia del comte d'Empúries (Muro,santa Margalida i Sóller) (1398) (1402)
Guillem Sant Joan (Guillem Sant Joan 1449);
Hug de Sant Joan (Bernat d'Olesa 1449);
Huguet de Sant Joan compra un esclau rus de 50 anys anomenat Bartomeu (1515) (1530)
Jerònia Sant Joan Brondo, enterrada a sant Francesc (1614).Vivia davant sant Esperit.
Joan de Sant Joan, sepulcre a sant Francesc (1452)
Joana (Nunís) de Sant Joan Vivot, enterrada a sant Francesc en el vas dels Berard (1610)
Jordi de Sant Joan, mor en baralla contra els Anglada a la plaça de la Seu (1598)
Mateu Sant Joan, mostra general a Bunyola (1515). Aporta dues rodelles..
Miquel Joan de Sant Joan, enterrat a sant Francesc (1609). Vivia davant el lledoner del Mercat.
Pere de Sant Joan (1398)
Pere de Sant Joan (1490)
Pere Joan de Sant Joan és el propietari d'Ariany (1515)

Sant Jordi de Son Servera, del Comte d'Aiamans (1863)


Andreu de Santjust, conseller (1401)

Santmartí

Son Santmartí (1501)

Agueda Santmartí Amer (1701)
Francina de Sant Martí,
(1594)
Joana Santmartí, sepultura a sant Domènec a la capella dels Cotoner (1573)
Miquel Joan de Sant Martí (1594)
Ramon de  Santmarti, jurat (partit aragonès),  cotitular de la baronia del comte d'Empúries (Muro,santa Margalida i Sóller) (1360) (1398) (1401)
Ramonet Santmarti, conseller, (1401)

Pere de Santpere, conseller (1401)

Sant Agustí de Felanitx (1603)
Sant Nicolau de Portopí (1493)
Sant Vicenç (Pollença) de Pere Eloi (1863


Santa Maria de Bellpuig (1233)
Santa Maria de Jesús (Sóller) (1457)Santiani (Campanet) (1863

Gregori Santiscle (1555)


Pere Sanxis, oficial de la jurisdicció del Pariatge (1519)

Sanxo

Catalina Sanxo (enterrada a Santa Eulàlia 1672)
Esteve Sanxo, pintor (carrer de Berard 1749)

Saragossa

Bartomeu Saragossa, porter del castell (Illa de la Sala 1449),
Guillem Saragossa obté el dret sobre l'aigua que sobri a Bunyolí. (1300)
Guillem Saragossa, conseller (1401),  sepulcre a sant Francesc (1402)

Joan Sard, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)


Sarrià (1427)
Martí Sarriba, conseller d'Alcudia (1401)

Sastre

Bernat Sastre (Nater/Ferran Patiner 1449
Joan Sastre, agermanat de Selva, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)


Joan Çavanals, jueu convers (1490)
Giovanni Battista Savelli (1492), bisbe absentista
Antoni Savi (el jueu Magaluf Ayon), devers El Temple.(1391)
Guillem Savila,conseller (1401)

Sbert

Baltasar Sbert (1652)
Miquel Sbert, sabater (1586)
Sebastià Sbert, bandoler de la colla de Selva, (Canamunt) (1606)

Alonso Sedano (1486)

Seguí

Antoni Seguí, sepulcre a sant Francesc (1482)
Antoni Seguí, fa custòdia per sant Francesc (1633)
Bartomeu Segui, sabater, (1586)
Cristòfol Seguí, fuster, capella a sant Francesc (1560)
Cristòfol Seguí (1701),
Miquel Segui, sabater (1586)
Pere Segui, conseller (1401)

Segura

Jaume Segura, baster, executat (1490)
Joan Miquel Segura, agermanat de Manacor, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)

Sentmenat

Manuel de Sentmenat Oms de Santapau, comandant general , marquès de Castelldosrius, grande de España, enterrat a sant Domènec (1796)
Pere Sentmenat, enterrat a sant Francesc (1285)

Pere Seriol, batle d'Andratx (1359)

Servera

Joan Servera, tonyiner agermanat, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Miquel Servera, agermanat de Porreres mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I. (1522)
Miquel Servera, trencador de pedra (1606)
Sebastià Servera, (1621)

Serra

Antoni Serra, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Antoni Serra de Marina, enterrat a sant Domènec (1769)
Antonina Serra (1652)
Baltasar Serra Nadal  (1652)
Bartomeu Serra de Valldemossa es compromet a fer amb el seu fill Jeroni  un forn de calç a la possessió de Montblanc (1519)
Bartomeu Serra, agermanat de Campanet, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Bernat Serra, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Bernat Serra, apotecari, enterrat a sant Francesc (1649)
Eleonor Serra (1490)
Gabriel Serra (1492)
Joan Serra (1492)
Joan Serra, agermanat de Sa Pobla, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Joan Serra Domènec (1652)
Martí Serra, d'Huialfàs, conseller forà (1388)
Martí Serra (1700)
Miquel Serra, mercader, enterrat a sant Francesc (1595). Del carrer de Miquel Serralta.

Serralta

Antoni Serralta Sureda Castell, enterrat a sant Domènec (1753)
Jaume Serralta (el jueu Barahon Fara, 1391) devers la Porta Major
Josep Serralta (Castell) Sureda, enterrat a sant Domènec (1762).Darrer de la nissaga Serralta.

Pere Ses-Eres, conseller (1401)
Esbert Sesmates, sepulcre a sant Francesc (1301)

Ses Coves (Montuïri) de Francesca Ramis (1576)
Ses Pastores, de Francesc Xavier Rocabertí Dameto, marquès de Bellpuig (1860)
Ses Planes , de Francesc de la Torre Truyols (1860)
Ses Sitjoles de Campos, d'Elisabet Mas (1576)


Simó

Simó (Jaume, Miquel, Mateu i Mateu), homes d'armes d'Andratx (1528)
Jaume Simó, agermanat d'Alaró, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Joan Simó (1515). Forma part del bàndol dels Alemany d'Andratx.
Mateu Simó (1515). Forma part del bàndol dels Alemany d'Andratx.
Joan Mateu Simó de la Palomera , cap de bàndol  des Vic (1520)

Bernat Simonet (1652)

Siquier

Pere Siquier, agermanat de Campanet, executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)
Sebastià Siquier,agermanat, mort en combat en el Rafal Garcès contra les tropes invasores de Carlos I (1522)


Gabriel Sirvent, (1393)

Sitges

Jordi Sitges, mort a sant Domènec pels agermanats (1522)
Pau Sitges, bandejat (1595)
Pere Sitges (Rausell 1449),

Sitjar

Damià Sitjar, sabater (1586)
Joan Sitjar Roig, agermanat de Porreres mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I. (1522)

Sobirats, Subirats

Francí Sobirats (1491)
Jaume Sobirats, blanquer (1491)

So Na Moixa (1860) de Joan Burgues Safortesa

Socies

Cristòfol Socies (1578)
Francesc Socies, jurat dels mercaders, enterrat a sant Domènec (1649)
Guillem Socies, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Jaume Socies, capità, enterrat a sant Domènec (1652)
Onofre Socies (al costat de la Sinagoga-Monti-sion,1588)

Soldevila

Antoni Soldevila, conseller (1401)
Jaume Soldevila (1490)
Joan Soldevila,conseller (1401)
Lluís Soldevila ((Jaume de Galiana 1449)

Soler

Antoni Soler (el jueu Aaron Issach, 1391)
Antoni Soler,agermanat, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I en el Rafal Garcès (1522)
Jaume Soler, conseller (1401)
Jaume Soler, (1522)
Llorenç Soler, jurat de Felanitx (1589)
Lluís Soler (1490)
Miquel Soler, sucrer.Sepulcre a sant Francesc (1601)

Jaume Soliveres,(1621)

Son

Son Anglada, de Gabriel Berga Safortesa (1754)
Son Antiquet, dels jesuïtes (1767)
Son Armadans de Francesc Xavier Rocabertí, marquès de Bellpuig (1860) (1875) (1920)
Son Artigues de Porreres, d'Antoni i Margarida Artigues (1604)
Son Aversó de Jordi Fortuny Sureda (1860)
Son Balaguer , de Gabriel Berga Safortesa (1754) ; de Joan Burgues Safortesa (1860),
Son Baró (sant Joan/Petra) (1795) de Joana Pont-i-Vic
Son Berga (Alaró) de Francesc Villalonga Escalada (1860)
Son Berga (Establiments),(1958)
Son Bernadí de Campos, de Gabriel Ballester (1576)
Son Bordils (1700)
Son Boronat,(1425) (Calvià) de Joan Burgues Safortesa (1860)
Son Bosc, dels jesuïtes (1767)
Son Brondo d'Hipòlit Brondo (Valldemossa) (1578); de  Francesc Brondo (1642)
Son Brondo, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Bru (Puigpunyent) (1489)
Son Bujosa (Calvià) (1425)
Son Bunyola, de Gabriel Berga Safortesa (1754)
Son Busquets (1936)
Son Cabaspre (Esporles) (1860), de Felip Villalonga Mir
Son Carrió, de Nicolau Dameto Puigdorfila (1860)
Son Catlarot de Campos, de Magdalena Catlar (1576)

Son Cerdà, Petra, dels jesuïtes (1767)
Son Cloquell, vora l'actual cementiri de Palma, de Joan Puig (1511)
Son Corró de Pere Serra (1578)
Son Cos (Marratxí), de Joanot Sala. (1486)
Son Cota, Inca (1492)
Son Cotoner, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Cotoner d'Avall (1860), de Nicolau Brondo
Son Curt (Alaró) (1652)
Son Dureta de Campos, de Baltasar Dureta  (1576)
Son Espanyol (1913)
Son Estrany (1578) de Pere Bennàssar (Búger),
Son Favar (a)
Son Ferrandell d'Antoni Ferrandell (Valldemossa) (1578)
Son Fornés (Montuïri) (1795) de Joana Pont-i-Vic
Son Fortesa (Artà) de Gabriel Berga Safortesa (1754) , del comte de Montenegro (1860)
Son Fortesa (Puigpunyent) de Felip Villalonga Mir (1860)
Son Fortuny (Andratx) (1652)
Son Fortuny, del Marquès de la Romana, Pere Caro Álvarez de Toledo (1860)
Son Fortuny (Estellencs) de Jordi Fortuny (1863)
Son Fullós, de Francesc Rossinyol de Sagranada (1863)
Son Fuster (Selva) de Felip Fuster (1863)
Son Gallard (1700),
Son Gallard (Deià) de Pere Gual (1863)
Son Garau (Campos) de Pere Ordines (1863)
Son Garreta (Campanet) , del comte de Montenegro(1860)
Son Gil (Maria de la Salut) de Francesc Rossinyol de Sagranada (1863)
Son Ginard de Campos, de Bartomeu Ballester (1576)
Son Gual (Palma) de Joaquim Gual de Torrella (1863)
Son Gual de Sant Joan, (1863) de Juli O'Neill
Son Gual de Ramon Gual (Valldemossa) (1578)
Son Guiscafré de Capdepera, de Jeroni Guiscafré (1576)
Son Homar (Petra) (1568)
Son Hug de Gabriel Ferragut (1621)
Son Ignasi (Bunyola) (1652) , de Gabriel Berga Safortesa (1754)
Son Lledonet de Campos, de Julià Lledonet (1576)

Son Llompart, Inca (1492)
Son Lluc, Selva, de Lluc Sastre (1762)
Son Lluís Roig (Pere i Mateu Roig)(1576)
Son Llull, dels jesuïtes (1767)
Son Maimó (Felanitx) (1860
Son Maixella de Mateu Puigdorfila (Valldemossa) (1578)
Son Manet de la Torre (Binissalem) (1477)
Son Mas (La Real) (abans Belldeport) (1578) de Joanot Sureda Tomàs
Son Matge de Joan Mòger (Valldemossa) (1578); de Jordi Fortuny Sureda (1860)
Son Miquel (Andratx) (1652)
Son Moix Blanc, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Molines (Palma) de Llorenç Buades (1851) (1871) (1912)
Son Moner (Gaspar Moner, Catalina Moner, Antonina Moner, Pereta Moner) (1606)
Son Moragues de Mateu Moragues (Valldemossa) (1578); d'Antoni Moragues Custurer (1767)
Son Morro de Baptista Brondo (Valldemossa) (1578)
Son Nét, de Pedro Nét Ferrandell (1737) de Francisco Cotoner Chacón, marquès d'Ariany (1860)
Son Olesa de Bartomeu Olesa (Valldemossa) (1578)
Son Oliver .vora el convent de Jesús a Ciutat de Joan Miquel de Santacília 1606)
Son Oms (Porreres) (1860)
Son Pacs de Nicolau Rossinyol (Valldemossa) (1578)
Son Palmer (Calvià) (1425)
Son Palou (Alaró), de Bernat Palou (1604)
Son Pauet (Ciutat) de Bartomeu Joan  (1576)
Son Pere Andreu de Manacor (Pere Andreu Ferrandell) (1606)
Son Perot Manera (Montuïri) de Perot Manera (1604)
Son Pi (Bartomeu Pi),(1576)
Son Picornell (Montuïri), de Miquel Brondo (1671)
Son Piris (Ciutat) de Gabriel Piris (1576)

Son Pisà de Bunyola (1578) ; de Miquel Oliver Torelló (1735)
Son Pisà, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Pocoví (Montuïri) de Joan Pocoví (1606)
Son Porquer (Porreres) de Francesca Dusai Mesquida (1683)
Son Pou de Petra, de Pau Vivot  (1576)
Son Prohens (1860)
Son Puig de Joanot Gual (Valldemossa) (1578)
Son Puigdorfila (La Torre), dels jesuïtes (1767)
Son Real, de Pere Morell Fontirroig (1860)
Son Roqueta, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Rossinyol,  entre Son Pacs i el torrent de na Bàrbara (1601) de Joan Rossinyol
Son Rul·lan (Ariany), de Miquel Garau  (1555)
Son Sacarès (Ciutat de Mallorca) (1563) - Carrer de General Riera -Era d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Sametes, de Gabriel Berga Safortesa (1754)
Son Sant Joan, de Francesc Xavier Rocabertí, marquès de Bellpuig (1860)
Son Sant Martí (1501), de Mariano Villalonga (1863)
Son Santacília (Palma), de Marco Antonio Cotoner Sureda (1717)
Son Santiscle, d'Elionor Aguiló Aguiló (1767)
Son Sard (Capdepera) de Felip Fuster (1863)
Son Sastre (Calvià), de Jacint Feliu Ferrà (1863)
Son Sastre des Blanquer (Moscari) de Jaume Sastre (1863)
Son Sastre de la Geneta (Selva), de Fèlix Campaner (1863)
Son Sastre de Muro de Josep Safortesa Orlandis (1863)
Son Seguí (Andratx) (1652)
Son Seguí (santa Maria) (1863) de Jaume d'Olesa
Son Serra (Sa Pobla) de Manuel Asprer (1863)
Son Serra de Marina (1701), d'Andreu Robert  (1863)
Son Serralta (Estellencs) de Francesc Coll (1863)
Son Soler (1701)
Son Sord (1652) Llucmajor
Son Sureda (Marratxí).. de Joanot Sureda (1482)
Son Torrella (santa María) de Francesc Xavier Rocabertí, marquès de Bellpuig (1860)
Son Valentí (Palma), de Gabriel Berga Safortesa (1754)
Son Valentí (Banyalbufar)  de Gabriel Berga Safortesa (1754) ,  de Joan Burgues Safortesa (1860),
Son Vic (Calvià), de Francisco Cotoner Chacón (1860)
Son Vic (Selva) (1795) de Joana Pont-i-Vic
Guillem Sorribes, jurat (1401)

Gaspar Sort, agermanat , executat per les tropes invasores de Carlos I. (1523)


Sos Forteses (Manacor) de Joan Burgues Safortesa (1863)

Sot

Gabriel Sot, agermanat de Muro, agermanat de Porreres mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I. (1522)
Nicolau Sot, sabater (1586)

Bartomeu Stapoll (1515). Forma part del bàndol del Alemany d'Andratx.

Suau

Bernat Suau, agermanat de Muro, agermanat de Muro, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I. (1522)
Damià Suau, picapedrer (devers la Sinagoga, 1588)
Pere Suau, conseller forà per Selva (1479)

Sunyer

Joan Sunyer, mercader (1398)
Ferran Sunyer, enterrat a sant Francesc (1623).Vivia en el Mercat.
Guillem Sunyer (1361)
Nicolau Sunyer, sepulcre a sant Francesc (1588)

Superna (Puigpunyent, 1527,1706,1737)

Galceran Suqui (1491)

Sureda

Agustí Sureda Valero, enterrat a sant Domènec (1759)
Arnau Sureda, (1392) , jurat  (1401)
Bartomeu Sureda, agermanat de Manacor, mort en combat contra les tropes invasores de Carlos I en el Rafal Garcès (1522)
Francesc Sureda de Santmartí (1621)
Joan Sureda (Joan Fuster/Antoni Morro 1449)
Joan Sureda, (1621)
Joanot Sureda, donzell (1482)
Joanot Sureda, donzell (1547)
Joanot Sureda Tomàs (1578)
Joan Sureda Villalonga (1725)
Joan Sureda, marquès de Vivot (1754)
Jordi Sureda, bandoler dels Canamunt (1606)
Jordi Sureda de Calbet (1621)
Josep Sureda Boixadors (1875)
Magdalena Sureda Vivot Dameto, senyora d'Ariany, enterrada a sant Domènec (1730)
María Sureda de Sant Martí Zaforteza (1701)
Miquel Sureda, procurador reial, (enterrat a Santa Clara 1655)
Pau Sureda (Illa de la Sala 1449),
Pau Sureda Santmartí (enterrat a Santa Clara 1650)
Salvador Sureda (1486) (1522)