Calvari de Selva

                                                Calvari de Selva, obra de Gabriel Mòger II


Any 1475 - Epidèmia de glànola a Mallorca.

Gener de 1475-Joan Pagès és confirmat com assessor del governador.

Jaume Joan Esperaneu és nomenat assessor del governador.

21 de març de 1475 - Mor el canonge Joanot de Berard.

31 de març de 1475-Miquel Sagrerà, picapedrer, col·loca la seva néta Pereta, de nou anys d'edat amb el pescador Francesc Ories per a que el servesqui durant vuit anys.(ARM, Prot. A-100, 125.).

Any 1475-Capítols del morbo.

16 d'abril de 1475 - Gregori Burgues és nomenat castellà de Santueri.

29 de maig de 1475-Dilluns. Moren 38 persones de pesta a Ciutat.

1 de juny de 1475- Moren 32 persones a conseqüència de la pesta a Ciutat.

2 de juny de 1475- Moren 29 persones a conseqüència de la pesta a Ciutat.

3 de juny de 1475- Moren 34 persones a conseqüència de la pesta a Ciutat.

4 de juny de 1475- Moren 36 persones a conseqüència de la pesta a Ciutat.

5 de juny de 1475- Moren 28 persones a conseqüència de la pesta a Ciutat.

30 de juny de 1475-Testament d'Andreu Riera que vol ser enterrat en el carner dels Riera baix les columnes del claustre de sant Francesc en el cap de cantó.

22 d'agost de 1475- Inventari pòstum del picapedrer Cristòfor Vilasclar. Per aquest inventari sabem que habitava al carrer de santa Clara a l'illeta de Francesc Fàbregues , que tenia dues pedreres, una al Cap Blanc, i altra a la marina de Felanitx.També tenia un camp que confrontava amb el camí públic d'Inca i una casa a Rafalbeig . Sabem que entre les seves robes abundava el negre, un barret, un gonell i una capa negra. Sabem que la seva esposa nomia Joaneta, que tenia un mongil de drap negre, un manto negre, un mantell verd obscur, una gonella verda.

10 de setembre de 1475-Joan II posa el monestir de La Real sota la protecció de la corona.

20 d'octubre de 1475- Testament de Juan Botellas que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc davant la capella de la Pietat.

    

                          can catlar del llorer

Can Catlar del Llorer en al carrer de Savellà 15 era en el segle XV del Armadans i conserva elements gòtics com la columna que aguanta els dos arcs, el terra fet de macs i l'escala adossada a la paret.

                 

    cap a l'any 1445 a Mallorca ixent