Jaume Laustrach, alquimista (1398)

Antoni Lissard, paraire (1621)

Joan Liula, mercader de Tarragona (1490)

Jordi Lombardo, paraire agermanat, mort en combat contra l'exèrcit del virrei de Carlos I a la Platja de Talamanca (1522)
Jaume Lombarda, conseller (1401)

Mateu López (Llopis), pintor, enterrat a sant Domènec (1581)

Antoni Lores, conseller (1401)

Francisco Lozano Cánovas (OJE) - Franquista del Consejo Provincial del Movimiento (1971)

Galceran Luqui (1490)Llabrés

Antoni Llabrés, bandejat (1595)
Gabriel Llabrés, sabater (1586)
Gaspar Llabrés, sabater (1586)
Joan Llabrés (Rausell 1449),
Miquel Llabrés, sabater (1586)
Pere Llabrés, bandejat (1595)


Angelina Llagostera, executada (1490)

Joan Llambies, sabater (1586)

Pere Llampaies, fuster, capella a sant Francesc (1560)

Llaneres
 
Gregori Llaneres treballa un retaule per a l'església de Llucmajor (1516)
Onofre Llaneres, agermanat de Llucmajor, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)

Rafel Llàtzer, sucrer, enterrat a sant Francesc (1650)
Joan Lledo, conseller (1401)
Jaume Lleó (1490)

Llinàs

Arnau Llinàs, propietari del molí de vent fariner des Cós (Robines)
Cristòfol Llinàs, conseller per l'estament dels mercaders (1479)
 Joan Llinàs, llibert agermanat, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)

Lliteres

Francesc Lliteres, bracer agermanat, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)
Nicolau Lliteras (1876)


Arnau Llitrà, sepulcre a sant Francesc (1498)


Antoni Llobera, conseller (1401)

Llobet

Bartomeu Llobet, agermanat de Felanitx, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)
Francesc Llobet, teixidor agermanat, executat per l'exèrcit invasor de Carlos I (1523)
Jaume Llobet, xarquès de nació (1460)

Llodrà

Guillem Llodrà , “Cavaller”, agermanat de Manacor,  mort en combat contra l'exèrcit del virrei de Carlos I a la Platja de Talamanca (1522)
Jerònia Llodrà, sepulcre dels Pou a sant Francesc (1556)
Joan Llodrà, pintor, enterrat a sant Domènec (1647)

Joan Llofriu, conseller (1401)

Llompart

Andrés Llompart Bennássar, franquista, membre del Consejo provincial del Movimiento (1971)
Joan Llompart, frare (1492)
Rafel Llompart, prevere (1492)

Jaume Llop, notari, habitant de l’illeta de Francesc Armadans, executat pel sant Ofici (1522)


Mateu Llopis, (López), pintor (1549)

Gabriel Llops (1490)
Berenguer de Llorac, devers la Portella (Hualbelet) (1230)

Llorens


Perico Llorenc, conseller  de Rubines (1401)

Lloscos

Jaume de Lloscos, enterrat a sant Francesc (1610)
Joan Lloscos, conseller per l'estament militar (1479), sepulcre a sant Francesc (1507)
Llàtzer de Lloscos (1424)
Pere Lluís Lloscos, (1621)

Guillem Llucroig, agermanat de Sant Joan, mort en combat contra les tropes de Carlos I en el Rafal Garcès.(1522)

Llull

Gabriel Llull, (1621)
Guillem Llull, sepultura a sant Domènec (1344)
Oliveta Llull, sepulcre a sant Domènec (1343)
Ramon Llull, conseller (1401)