Any 1770

Any 1770 -Carlos III mitjançant una Reial Cèdula confirma la competència de la jurisdicció reial per a jutjar el delicte de bigàmia en tota Espanya, enfront de les freqüents intromissions del Tribunal de la Inquisició.

Any 1770-Propietaris a Sant Joan: Pere de Verí és el propietari de Es Calderers i Son Gil, Son Brondo i Algorfes de Josep Sivella. Sa Bastida és propietat d'Antoni Dameto. Hortella propietat de Nicolau Dameto. Meià i part de Solanda de Jaume Joan de Villalonga. Carrutxa, de Jeroni Alemany.


23 de febrer de 1770- Reial Orde:
"se ha servido el Consejo prohibir á todas y quales quiera personas que visten hábitos largos de sotana y manteo el uso do sombreros gachos ó chambergos, asi dentro como fuera de la corte, en qualquiera parte del reyno, tanto de dia como de noche, y ha mandado que universalmente lleven y usen el sombrero levantadas las alas á tres picos en la misma forma que le llevan y usan comunmente todos quantos visten el habito corto ó popular, sin distinción alguna, á excepción de los clérigos constituidos en orden sacro que deberán traerle levantadas las dos alas de los costados y con forro de tafetán negro engomado"


5 d'abril de 1770 - El capità Antoni Barceló captura dues pollacres de moros arribant a Civitavecchia.

25 de maig de 1770-
Miquel Bonaventura Vallès d'Almadrà i Orlandis és nomenat per Carlos III vescomte d'Almadrà i marquès de Solleric.

30 de maig de 1770

Moren 132 persones causades per unes carroces que volien obrir-se pas a Paris entre la multitud

Festa popular a Paris pel matrimoni del dofí

Mor Francois Boucher,pintor

12 de juny de 1770 - El governador de Capdepera Petriz és encarregat per Reial Cèdula de la lluita contra el contraban marítim a la zona.

27 d'octubre de 1770- Desembarquen a Palma el batalló de Guadalajara i el de Suïssos de Reding procedents del vaixell "El Atrevido" i comandats pel capità Antoni Barceló.

20 de novembre de 1770-Neix Miquel Ferrer Bauçà, religiós trinitari, absolutista.

   

endavant