Manacor
Segle II AC-Son Joan Jaume (Manacor)

Baccus de Manacor

Any 200-Probable abandonament del recinte de s'Hospitalet Vell (Manacor).

Any 1166 - Mor el katib de Ciutat de Mallorca, Abu Muhammad 'Abd Allah b. Muhmmad b. Sahl al-Manaquri als 70 anys.

Any 1230- Probable ús per part de la resistència musulmana de les coves des Moro (Manacor), dels Amagatalls (Manacor) i de Sa Diners (Son Carrió).

Any 1233-Troballa a Manacor d'una Verge-Màrtir de Siracusa.

Any 1240- Construcció de l'església de Santa Maria de Manacor.

Any 1242- Nunó Sanç dóna a Guillem Soler unes cases d'Hug de Provençal prop de Sa Bassa (Manacor).

14 de febrer de 1247- A Osca, Jaume I celebra una permuta amb Lope Ximèn de Lusia, qui rep del rei el castell i vila de Lusia i li cedeix la vall de Mallorca anomenada Mora i una alqueria a Manacor.

10 de febrer de 1300-Els manacoríns són obligats a construir la Cúria Reial, una carnisseria, una presó i una plaça.

Any 1450- Guillem Nadal aboleix a Manacor els imposts de la cisa de la carn i del ví.

2 d'agost de 1480- El rei Ferran fa donació de l'alcàsser de Manacor a Joan Ballester.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 567).

Any 1518-Francesc Ballester és nomenat lloctinent del procurador reial per a Manacor.

Any 1595-Fra Pere Camps és el prior de Sant Vicenç de Manacor, i Miquel Ballester sotsprior.
Binimelis diu que Manacor tenia 5500 habitants.

Any 1685 - A l'actual carrer Major (en aquell temps carrer de l'Anell) hi vivien: Bartomeu Binimelis, Joan Ventura Duran, Pere Juan, Antoni Llull, Bartomeu i Miquel Puigròs, Francesc Riera, Miquel Riera, Bernat Sales, Antoni i Jaume Sansó, Miquel Sansó, Pere Serra, Joan Vallespir.

Any 1701-Miquel Martorell era l'ecònom de Manacor.

2 de juny de 1745 - El secretari de Manacor certifica que per ordre dels jurats va manar donar sepultura al cadàver de Matíes Bosch davant les divergències entre la parròquia i el convent, ja que havien ja passat 36 hores des de la defunció. El prior de sant Vicenç Ferrer ha posat una denúncia per aquest fet..

Gener de 1825-Atemptat contra el batle Sebastià Mesquida de Manacor que acaba malferit

Abril de 1876 - El batle de Manacor Pere Bosch Sureda constitueix el lloc de sant Miquel, orígen de Son Carrió.


Esglésies de Porto Cristo 

Any 2007 - Manacor disposa de 38.444 vehícles (105 autobusos, 4.729 camions i furgonetes, 737 tractors, 24.497 cotxes). En els darrers 18 mesos han tancat 45 petites empreses de fusteria, tapisseria i vernissos a Manacor.

3 de desembre de 2007 - Els mestres del col·legi Jaume Vidal Alcover de Manacor denuncien greus deficiències al centre després de la seva ampliació