Dia 30 de març de 1230 el paborde de Tarragona Ferrer de Pallarès, o de Sant Martí obté de Jaume I, Mancor, Selva, Biniamar, Moscari, Biniarroi i Massanella.