15 d'abril de 1236 - Ramon Berenguer d'Ager restitueix al bisbe de Barcelona l'alqueria Abendmer, i els honors i rafals Gargaia i Porrassa devora la Porta Plegadissa a canvi de 250 morabatins d'or i dues alqueries a la vall de Marratxí.

5 d'octubre de 1259 - Entre els béns inventariats de Guillem Pla hi consta la possessió de Marratxí, alqueria per la qual paga delme i tasca al bisbe de Barcelona.

5 de setembre de 1286 -El lloctinent reial Esbert de Mediona ordena la subhasta de l'alqueria del difunt Guillem Bassa a Marratxí per tal de satisfer els deutes pendents del finat. (ARM P1, Actes del Pariatge, f.76r-78v).

Març de 1380 - Jaume de Canyelles denuncia la retenció que fa Arnau de Llupiŕ del seu ramat. Arnau el reté perquč ha fet malbé la seva alqueria (Son Caulelles, Marratxí).

24 de desembre de 1411 -Francesc de Sales estableix Guillem Escolŕ a l'alqueria   Pňrtola, carregada de censals de forment (25 a favor del venedor, 12 quarteres a favor del ciutadŕ Joan Saflor, 2 a favor de Cantarelles d'Alaró, 10 a favor de Nicolau Oliver). El venedor rebria també 12 lliures i 16 sous anuals. (ARM P 8 Actes del Pariatge, folis 93v 94 r).

5 de maig de 1578 -Alfons Torrella compra Pňrtola i la Cabanassa a Pere Sala.

10 de desembre de 2007 - Es Crevers (Marratxí) es comprŕ el gener de 2004 per Vicenç Grande (Binipuntiró SL) per poc més de quinze milions d’euros i, un any després, es va vendre per 40 milions a l’entitat Habitat y Casas Singulares SL, l’administrador de la qual és Cristóbal Sastre.