Any 1365

       
Any 1365-Gil Descolombers era el capità de Capdepera.
       
Any 1365-Guillem Ysern és el mestre de gramàtica de sant Domingo i l'ensenyament és gratuït.
       
Any 1365- Jaume Jofre, Berenguer Pasqual, Pere Castell,  Guillem Deyà de Muleta i Pasqual Vallès capturen a les aigües del port de Sóller una barca a la deriva amb cinc esclaus sarraïns que havien fugit del captiveri a Barcelona.
       
9 de gener de 1365 - La representació del Sindicat Forà està formada per:
        Jaume Malferit d’Inca, Clavari
        Nicolau Soldevila de Muro , Clavari
        Bernat Niell de Pollença , Síndic
        Llorenç Mairata de Sineu,  Síndic
        Pere Parató de Sóller , Síndic
        Bernat Malferit d’Escorca,  Síndic
        Pere Navata de Petra , Síndic
        Antoni Bramona de Felanitx , Síndic
        Pere Blanquer d’Artà,  Síndic
        Pere Faxat d’Alaró ,Síndic
        (ARM, AH 5935).
       
24 de gener de 1365 - El rei Pere designa Tomàs Desbac vicealmirall de l'armada de Mallorca comandada pel vescomte de Cardona en substitució de Roderic de Santmartí.

31 de gener de 1365-Mostra armada a València- Alfons d'Aragó, comte de Denia i Ribargorça, dirigeix un contingent de 234 homes a cavall (99 cavalls armats i 135 cavalls alforrats), al servei de l'exèrcit del rei, el seu cosí Pere el Cerimoniós.
      
 5 de febrer de 1365-El lloctinent del governador de Mallorca, Joan de Mora escriu a Abdellà Musse Abahamon Rei de Trimice i de tota la terra de Benigumarassen per tal que mestre Leo Mosconi, jueu de Mallorca que serveix aquesta Universitat en son offici diligentment sia tengut per bon recomanat i tractat i suplica se li donin les ajudes necessàries.
       
El 6 de febrer de 1365 -Guillem de Bas compra la possessió de Biniarroi a Simó de Grau.
       
El 14 de febrer de 1365 s'estableix que les dones mallorquines no es poden casar amb els esclaus que han comprat, i també que els familiars del governador no poden tenir oficis de la Ciutat i del Regne. També s'estableix que només hi pot haver 4 caps de guaita en tota la Mallorca insular.
       
El 16 de febrer de 1365 el governador ordena al batle d'Huyalfàs (Sa Pobla) que torni l'espasa confiscada a Joan de Montjuïc.
       
El 28 de febrer de 1365 s'estableix la situació del Call d'Inca al carrer de Pascolet.

13 abril 1365 - A la Baixa Carniola (actual Eslovènia) Rodolfo IV d'Àustria funda la ciutat de Novo Mesto (en alemany: Rudolfswert).
       
4 de maig de 1365 Es concedeix autorització al gremi de fusters per a bastir la seva capella a Santa Eulàlia dedicada a Sant Antoni de Viana i Sant Iu.

17 de maig de 1365 - Mor Lluís VI de Baviera

28 de maig de 1365 - Mor Roger de Pins, gran mestre Hospitaler
       
16 d'agost de 1365 - El governador nomena Guillem Basset batle de Marratxí, nomenament que és impugnat per tractar-se d'una batlia del Pariatge i pel fet que és de Ciutat . Per aquest motiu torna a prendre possessió de la batlia Bernat Maxella.
       
10 d'octubre de 1365-Saqueig d'Alexandria amb motiu de la croada de Pere I de Xipre que afecta als comerciants mallorquins i catalans que hi resideixen.

                                   
                                     
        

       
any 1355 a Mallorca ixent