El govern proposa dedicar tres vegades més diners a la investigació militar que a la investigació bàsica
 
    tornar a l'inici

 tornar a política estatal 

Gairebé el 27% de la despesa pública per a investigació científica correspon a programes militars, segons assenyala el ?Informe 2005 sobre els Pressuposts per a I+D civil i militar a Espanya? elaborat per la Fundació per la pau i per la Campanya per la pau: No a la investigació militar!.

La quantitat dedicada a investigació militar (1.330,3 milions d'euros) s'obté sumant el pressupost d'investigació centralitzat des del Ministeri de Defensa amb els avançaments a empreses que facilita el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, per al disseny i construcció de nou tipus diferents d'armament, segons apareix en el projecte dels Pressuposts Generals de l'Estat presentat pel govern per a 2005.

El pressupost per a investigació militar suposa gairebé 3 vegades més que el dedicat a investigació científica bàsica, font principal de finançament de les Universitats i el CSIC; més de 5 vegades el dedicat a investigació sanitària; 22 vegades més que el dedicat a investigació agrària i 31 vegades més que el dedicat a investigació oceanogràfica i pesquera.

Només 5 empreses vinculades a la indústria militar (EADS-Casa, Santa Bàrbara Sistemes, SENER,IZAR i ITP) s'emporten el doble de diners que reben en conjunt totes les Universitats i el CSIC per a I+D civil.


Incompliments de les promeses del PSOE

Aquests pressuposts són els primers elaborats pel nou govern del PSOE. Si bé suposen una aturada a l'increment dels programes de I+D militar, i un augment per a la I+D civil, presenten diversos incompliments de les promeses que el PSOE va fer en el seu programa electoral.

En concret, i davant de les recurrents denúncies expressades per la Campanya, científics i institucions de l'àmbit científic, el PSOE es va comprometre a:
. comptabilitzar com despeses de I+D les que realment s'utilitzen per a aquests objectius, resituant les corresponents Despeses Militars destinades a la fabricació d'armament al lloc adequat.
. incrementar els fons públics d'investigació i desenvolupament, referits a despeses no financeres (capítol 1-7) en un 25% anual.

Cap d'aquests dos compromisos no s'ha recollit a l'esborrany de Pressuposts. En primer lloc, els avançaments a empreses per al desenvolupament de programes militars continuen apareixent dins dels diners gestionats pel Ministeri d'Indústria. En segon lloc, l'increment més important en el pressupost per a I+D és, precisament, al capítol 8 (transferències a empreses).

Per a la Fundació per la Pau i les ONGs, col·lectius, sindicats, entitats, científics, etc. implicats en la Campanya per la pau, aquest esborrany de Pressuposts, malgrat alguns lleugers canvis segueix la política del PP en matèria de I+D i manté l'aposta per la militarització científica desenvolupada pels anteriors governs en els últims 10 anys.