Bernat Bon Macip és copropietari del rafal Macip (Artà) (1302)
Pere Maça (1230)
Bernat de Magadins, jurat (1392)

Magraner

Antoni Magraner, dominic, condemnat per tenir relacions sexual amb dones i homes (1605)
Bartomeu Magraner, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llances.
Vicenç Magraner Inachiti,  condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Pere Joan Maimó (1605)
Llorenç Mairata, jurat de Sineu (1359)

Malferit

Domingo Malferit, conseller d'Escorca (1401)
Felip Malferit (1434)
Galceran Malferit, conseller forà, (1388)
Guillem Malferit, conseller d'Inca (1401)
Pere Malferit es casa amb la seva cosina Joana de Muntanyans (1516)
Simó Malferit,enterrat a sant Francesc (1315)
Tomàs Malferit, sepulcre a sant Francesc (1489)

Manresa

Jaume Manresa de Felanitx, conseller forà, (1388)
Jaume Manresa, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Pere Manresa, conseller (1401)

Marc, March

Rafel March Cerdà, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Salvador March , guixer, (Rausell 1449),


Gabriel Marçal (Bernat d'Olesa 1449);
Pere Marçol, pintor, conseller (1401), enterrat a sant Domènec (1410)
Josep Marguerit de Biure (1651)

Pedro Marín Sánchez, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Antoni Marquet Perelló, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Gaspar Marrades, virrei (1552)

Martí

Aina Martí. Acte de Fe a sant Domènec. executada i cremada (1691)
Antoni Martí, sepulcre a sant Francesc (1458)
Beatriu Martí, a la sepultura dels Pardo (1421)
Francesc Martí, sepulcre a sant Francesc (1417)
Gabriel Martí, Jurat de Palma (1479)
Isabel Martí. Acte de Fe a sant Domènec. executada i cremada (1691)
Jaume Martí (el jueu Sussen Senyoret, 1391) Devers Porta del Temple
Joan Martí (Jaume de Galiana 1449);
Joana Martí, en el sepulcre dels Ramiro (1523)
Miquel Martí (mestre de Capella de santa Eulàlia, 1666)
Pasqual Martí (La Porrassa) (1398)
Pau Martí (1490)
Violant  Martí. Acte de Fe a sant Domènec. executada i cremada (1691)

Martí el Jove (1392)
Martí l'Humà (1398)

Martín

Cipriano Martín Martín, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Martiniano Martín Durbán, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Martínez

Martínez Esteva José J. (OJE) -Franquista, Consejero Provincial del Movimiento (1971)
Leandro Martínez Fernández, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Lluís Martínes (1490)

Martorell

Guillem Martorell Cifre, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Gabriel Martorell Reus (1967)
Joan Martorell Torrens, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Mas

Bartomeu Mas (1492)
Guillem Mas ( Arnau Sala 1449)
Jaume Mas (1605)
Ramon Mas, (1555)

Pere Mascarell, mostra general, aporta 3 rodelles i dues ballestes. Bunyola (1515)

Mascaró

Gabriel Mascaró (assassinat i enterrat a Santa Eulàlia, 1650)
Joan Mascaró, conseller, (1401)
Pere Mascaró, de santa Maria, conseller forà, (1388)
Pere Mascaró, menestral rebel (1453)


Andreu Massana (1490)
Antoni Massanet, notari, conseller dels mercaders (1479)
Jaume Massip (1460)
Antoni Massot, sepulcre a sant Francesc (1472)

Jaume Mata Luz, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Mateu, Matheu

Bernadí Mateu,mostra general a Bunyola (1515).Aporta ballesta.
Bernat Mateu, sepulcre a sant Francesc (1293)
Jaume Matheu, bandejat (1392)
Joan Matheu, bandejat  (1392)Miquel Mausó, enterrat a sant Francesc (1403)
Llorenç Mausoli, sepulcre a sant Francesc (1438)

Maxella

Elisabet Maxella, enterrada a sant Francesc (1624)
Miquel Maxella, habita en el carrer de sant Feliu  (1351)

Maria Mayans Adrover del Molinar de Llevant (1891)

Mayol

Bartomeu Mayol, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança i ballesta.
Catalina Mayol Frau , franquista de la  Sección Femenina, membre del Consejo Provincial del Movimiento (1971)
Miquel Mayol Orell,  condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Pedro Maza Lizana, marquès de la Romana (1876)

Mercer

Bernat Mercer, sepulcre a sant Francesc (1563)
Jerònia Mercer Gual, enterrada a sant Francesc, vas dels Contestí (1595).Carrer del Segell.
Joan Mercer, sepulcre a sant Francesc (1461)
Joan Mercer, dominic, a les execucions d'agermanats (1523)
Miquel Mercer, (1521)

Mesquida

Sa Mesquida (a)
Antoni Mesquida, de Porreres, conseller forà (1388)
Antoni Mesquida, conseller forà per Porreres (1479)
Joan Mesquida, jurat de Felanitx (1589)
Pere Mesquida, prior de sant Domènec (1625)

Mestre

Joan Mestre, (1555)
Miquel Mestre, frare franciscà (1560)
Salvador Mestre , especier (Francesc Perera/ Alexandrí 1449),

Mília

Jeroni Milia, doctor, obrer de santa Eulàlia (1545)
Jeroni Mília, enterrat a sant Francesc (1593). Vivia en el carrer del Sol.

Jaume Miquel de Castellitx (1392)
Joan Mir, notari, conseller dels mercaders (1479)
Joana (Julià) Mir. Enterrada a sant Francesc (vas dels Julià, 1645). Vivia en el carrer del Sol.
Arnau Miralles, enterrat a sant Francesc (1598). Vivia devers la Gabella de la Sal.
Catalina Miralles, sepulcre a sant Francesc (1550)
Francina (Miralles) Fortesa, enterrada a sant Francesc (1593)
Gaspar Miralles, sepulcre a sant Francesc (1575)
Jaume Antoni Miralles de la Torre (1624). Enterrat a sant Francesc.Vivia a Cort.
Miquel Miralles , doctor del Reial Consell  (1595)

Miramar (Valldemossa) (1492)

Bernat Miró, conseller per l'estament militar (1479)
Lluís Miró (1490)
Miserol , pintor (1372)

Mòger

Gabriel Mòger, pintor, fa un retaule(1426) (1438)
Rafel Mòger (1491)

Moner

Moner (Joan, Jordi), homes d'armes d'Andratx (1528)
Antonina Moner, Catalina Moner, Gaspar Moner, Pereta Moner (1606)
Joan Moner de Son Moner (Andratx 1515) dirigeix el bàndol dels Alemany.


Pere Montarragó (1490)
Bernat Montrants, conseller (1401)
Joan de Moià, jurat (1401)

Moix

Arnau Moix (Illeta de la Sala 1449),
Francesc Moix, de Manacor, conseller,  (1388)
Joan Moix (Illa de la Sala 1449)

Manuel Molina Carrillo, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)

Pere Molines (1339)
Joan Moll Comelles, enterrat a sant Francesc (1623).Vivia devers Monti-sion.
Joana Moll Vanrell, enterrada en el vas dels Brondo (1766) a sant Domènec.
Antoni Monar (el jueu Issach Sussen, 1391)
Tomàs Moncey, enterrat a sant Francesc (1403)

Moner

Joan Moner (1520), membre del bàndol dels Vic del Pariatge.
Salvador Moner, fuster, capella a Sant Francesc (1560)


Andreu Mongriu, ballester d'Alcúdia (1359)
Joan Monserrat, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.
Berenguer de Montagut (1398)

Montblanc

Mateua Montblanc, sepulcre a sant Francesc (1458)
Tomàs Montblanc (el jueu Samuel Barbarroja) devers el Temple (1391)

Montcada

Guillem Ramon de Montcada i de Pinós, alcaid dels cristians de Tunis (1301)
Guillem Ramon de Montcada, bisbe de Mallorca (1493)

Montis

Antonio M. de Montis Boneo, marquès de la Bastida (1876)
Guillem Ignasi de Montis Pont i Vic (1820)
José Montis Moragues Allende-Salazar Ibarra (1915)

Montornès

Antoni de Montornès (Joan Fuster/Antoni Morro 1449);
Berenguer Montornès (1490)
Gispert de Montornès (Joan Fuster/Antoni Morro 1449);

Montsó

Guillem de Montsó és obligat a tancar de paret els banys que confronten amb el convent de santa Clara (1300)
Tomàs de Montsó, sabater, establert vora les escales del convent de dominics (1298)

Mora

Antoni Mora, teixidor (illa del Palau del Bisbe 1449);
Bernat Mora, sepulcre a sant Francesc (1302)
Jaume de Mora, conseller (1401)
Nicolau Mora, dominic, prior de sant Vicenç de Manacor (1593) , penitenciat per sol·licitar favors sexuals (1599)

Moragues

Antoni Moragues Coll (1605)
Antoni Moragues Custurer, regidor de Palma, enterrat a sant Domènec (1750)
Antoni Moragues Llabrés d'Almedrà, enterrat a sant Domènec (1692)
Domingo Moragues, fuster, ( Berenguer Servià 1449),
Francesc Moragues, sepulcre a sant Francesc (1496)
Ferrer Moragues, propietari de Biniforani (1360)
Guillem Moragues, propietari de Biniforani  (1360)
Mateu Moragues Calafat, propietari de Son Moragues (1501)
Mateu Moragues Estadé, propietari de Son Moragues (Valldemossa).Enterrat a sant Domènec (1712)
Mateu Moragues Julià, de Son Moragues (1552)
Mateu Moragues Villalonga, propietari de Son Moragues (Valldemossa).Enterrat a sant Domènec (1748)
Nicolau Moragues, mercader, compra casal davant portal major de sant Domènec (1599)
Ramon Moragues, fuster, capella a Sant Francesc (1560)

Maximiliano Morales Gómez (1964)

Moranta

Mateu Moranta, notari, alberg a Cort davant sant Andreu (1511)
Pere Moranta, frare dominic (1625)


Catalina Morató, enterrada a sant Francesc (1375)

Morell, Morey

Francesc Morell, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Jeroni Morell de Pastoritx, regidor de Palma, enterrat a sant Domènec (1747)
Bartomeu Morey de Valldemossa, bandejat (1595)
Bernat Morey, conseller per l'estament militar (1479)


Antoni Morgat, conseller, (1388) (1401)

Morro

Antoni Morro, notari, conseller dels mercaders (1479)
Francesc Morro, jueu convers (1490)
Joan Morro, jueu convers (1490)
Bonifaci Morro, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Miquel Morro, prevere (1493) 
Miquel Morro, (1555)

Mosqueres (Banyalbufar) de Gabriel Berga Safortesa (1754)

Martí Muscaroles Bibiloni, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Ramon Mosqueroles, de Sóller, conseller, (1388)

Joan Moyà, especier (1398)
Tomàs Moyà, frare franciscà (1560)

Mulet

Mulet ( Mateu, Andreu), homes d'armes d'Andratx (1528)
Bernat Mulet, de Castellitx, conseller forà, (1388)
Bernat Mulet, teixidor (Illa de la Sala 1449),
Francesc Mulet, conseller de Castellitx (1401)
Llorenc Mulet, conseller de Sencelles (1401)
Pere Mulet, notari (1360)

Montaner, Muntaner

Andreu Muntaner Cifre, condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Apolònia Muntaner, enterrada a sant Francesc. vivia a la Corderia (1604)
Bernat Muntaner , mostra general a Bunyola (1515). Aporta quatre ballestes i dues rodelles.
Gabriel Josep Muntaner Cerdà , condemnat a 30 anys de presó per la dreta franquista (1936)
Llorenç Muntaner, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta..
Maria Lluïsa Muntaner Truyols, enterrada a sant Domènec (1808).
Pere Muntaner, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta..

Montanyans, Muntanyans

Guillem Muntanyans, conseller de Montuïri (1401)
Jaume Muntanyans, conseller ciutadà (1479)
Joana Montanyans es casa  amb el seu cosí Pere de Malferit (1516)
Nicolau Montanyans Verí, jurista, (1491) (1516)


Joan Muntanyola (1515). Forma part del bàndol del Vic de Santa Ponça.Home d'armes d'Andratx (1528)
Nadal Musó,fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Pere Musó, fuster, capella a Sant Francesc (1560)