Any 1890

Propietats:

Son Bauçà és de Caterina Bauçà Marroig, que la deixa en herència a Antoni Vives Bauçà.Any 1890 - Els bisbe Cervera funda el periòdic "El Católico Balear".

Gener de 1890-Posada en marxa del Banc de Sóller.

1 de gener de 1890 - Antoni Alemany Valent és elegit batle d'Andratx.

10 de gener de 1890 - Centenars d'integristes catòlics mallorquins s'adhereixen en manifest del periòdic El Siglo Futuro contra l'erecció d'una estàtua a Roma a Giordano Bruno.

14 de gener de 1890-Mor José de España de Couserans de Comminges i de Foix, Rossiñol Casalby i Comellas, vescomte de Couserans i comte d'Espanya, espós de Maria Ignàsia Truyols Salas.

5 de febrer de 1890 - Boda de José Mª Quint Zaforteza Crespí de Valldaura amb Maria Antonia Olivar Desvalls.

28 de febrer de 1890 - A proposta de tres regidors de Palma s'aprova per unanimitat canviar de nom a la Plaça de les Copinyes i dedicar-la a Antonio Maura. El batle és Manuel Guasp.

12 de març de 1890-Inauguració d'un servei de carruatges amb freqüència d'una hora que va de la Porta de sant Antoni a s'Hostalet d'en Canyelles.

23 de març de 1890- Fundació de la Companyia Mallorquina d'Òmnibus.

21d'abril de 1890 - Els socis de la Societat Arqueològica Lul·liana, Aguiló, Garau i Llabrés són a Manacor per tal d'estudiar unes restes humanes trobades a Son Vaquer d'en Ribera.

1 de maig de 1890- Amb motiu del Primer de Maig es constitueix l'Ateneu Obrer Mallorquí. En la seva constitució hi participen socialistes i anarquistes. El seu primer president va ser el sabater anarco-sindicalista Sebastià Alorda, i el primer secretari va ser Francesc Roca (sabater socialista). Altres que hi participaren van ser Joan Francesc Aranda, Josep Rodríguez, Salvador Gelabert, Bartomeu Bestard, sabater, Miquel Forteza, Jaume Orell (sabater socialista), Josep Rosselló, Ricard Sanjuán, Bartomeu Alorda, sabater anarco-sindicalista i Fèlix Mateu.


10 de maig de 1890- Apareix el setmanari polític republicà autonomista "Las Baleares" dirigit per Benet Pons Fàbregas


19 de maig de 1890- Dos omnibus inauguren el servei de transport que va de la plaça de santa Eulàlia a l'estació del tren. També s'inauguren els serveis de transport en ripperts que van des de la plaça de la peixateria i de la plaça del mercat fins a Porto Pi amb una freqüència d'una hora. Com que la posada en marxa del servei va ser exitosa, ben aviat s'augmentaren els ripperts i les freqüències passaren a mitja hora. Anar a santa Catalina costava 10 cèntims, 15 arribar a El Terreno i 25 a Porto Pi.

20 de maig de 1890 — Enterrament a Santanyí d'Antoni Maimó Muntaner mort després de ser ferit en el cap en una brega a un ball a Ca'n Muntaner de Son Prohens.

24 de maig de 1890- Llorenç Moncada Guillén, governador civil.


26 de maig de 1890- Mor Fernando de Cotoner Chacón-Manrique de Lara y Despuig a Bilbao


Juny —«El Eco de Felanitx» denuncia que des de fa temps no s'encenen els llums dels carrers els vespres.

Juny de 1890 - Sebastià Gaya  de Felanitx estableix en el carrer de Sa Plaça una fabrica de gassoses, cerveses i llimonades.

1 de juny de 1890- Una vaga de fariners a la fàbrica Pieras i Mateu acaba amb el processament de 32 empleats. En aquest mes hi havia constituïdes 18 societats d'ofici i els afiliats eren per damunt els 2500.

 
Juliol de 1990 - El Cercle Lliberal de Felanitx organitza una banda de música.

Juliol de 1890- S'estableix que tots els vaixells que arribin al terme de Felanitx es redirigeixin a Cabrera per passar la quarentena.

23 de juliol de 1890- Joaquín Castellarnau, governador civil.

La fundació dels convents de monges a Mallorca va ser cosa de gent rica. No tothom podia ingressar en els convents de santa Clara, sant Jeroni, o en el convent del Puig de Pollença,  perquè només era possible per a les famílies dels estaments socials superiors. Algunes dones d'aquests estaments entraven en el convent amb les seves criades que havien de servir-les. Personatges de la noblesa eren els que finançaven la posada en marxa dels convents i no ho feien incondicionalment. El control dels convents formava part també de les ambicions nobiliaries i sense anar més lluny cal destacar en aquest sentit la nissaga del Marquès de Solleric, Faust Morell Moragues que va tenir tres filles que dirigiren convents: Concepció Morell Orlandis Moragues Dezcallar va ser priora de santa Magdalena; la seva germana Maria Fausta va ser priora de les Tereses, i Maria de l'Assumpció Lluïsa va ser abadessa de les Caputxines. Maria Ignàsia i Dionísia, altres dues germanes eren monges de la Concepció. Maria Josepa, també germana, va ser monja dels Sagrats Cors a Sarrià.

17 d'agost de 1890-Fundació dels Missioners dels Sagrats Cors.


28 d'agost de 1890- Els frares agustins tornen al convent del carrer del Socors.

19 d'octubre de 1890- Mor Francescs Trullols Sales, propietari de Son Vida.

31 d'octubre de 1890- Deixa de publicar-se el periòdic absolutista "El Áncora".

30 de novembre de 1890 - A la bacina de la Sang s'han recaptat durant el mes 550 pessetes i 10 cèntims.

Desembre de 1890 - A Manacor les patates es venen a 12 pessetes els 100 quilos, les garroves a 8,75 els 100 quilos, els formatges a 95 pessetes els 100 quilos, les figues a 10 pessetes els 100 quilos. (La mañana)

24 de desembre de 1890 -En el mercat d'Inca els porcs engreixats es paguen a 9 pessetes els 10 quilos.

27 de desembre de 1890 - Execepte el dijous ha plogut cada dia de la setmana a Felanitx.

28 de desembre de 1890 - El Congrés Obrer de Marsella reivindica la propietat col·lectiva, una pensió de l'Estat per els ancians i invàlids, que es prohibeixi pagar menys salaris als obrers estrangers que els francesos, i la sindicació obrera per tal d'apoderar-se dels poders públics.(La Mañana)

28 de desembre de 1890 - Plou a Palma.

29 de desembre de 1890 - En el carrer del Sindicat 2 de Ciutat, els Magatzems Joan Muntaner tenen capes madrilenyes al preu de 25 pessetes.

29 de desembre de 1890 - Racisme:"La Mañana" adverteix a la guàrdia municipal de la presència de gitanos a Inca.

30 de desembre de 1890 - En el carrer de Camaró (Bordell) un subjecte agredeix greument a l'andalusa Pepa la Frescachona.(La Mañana)

30 de desembre de 1890 - Un carro mata un infant petit en el carrer del Socors (Palma) (La Mañana)

 


 

any 1830 a Mallorca ixent