Any 1635

Any 1635 - Pere Ramon Zaforteza Fuster (comte de santa Maria de Formiguera)  és nomenat membre del Consell de Felipe IV.

Any 1635 - Diego Desclapés Montornés Caulelles, del bàndol dels Canamunt, és consultor de la Inquisició.

25 de gener de 1635- Mor Geroni Planes, cartoixà d'Inca.

21 de febrer de 1635 - Pregàries contra la sequera.

11 de març de 1635 - Bartomeu Mestre i la seva muller Antonina Mestre i Bonastre, de la vila de Petra, estableixen en emfiteusi a en Pere Armengol una vinya situada al terme de Vilafranca, que tenen sota domini d'en Pau Sureda. S'estableix un cens anual de 4,5 modí de forment i mig quart d'una gallina, a més de 3 l. de Mallorca i es paga una entrada de 25 s. de Mallorca. (Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, Pergamí 37-6-39 (C-3))


2 de maig de 1635-En un enfrontament dels bandolers amb un escamot dels comissaris dirigit per Bernadí Alorda mor el bandoler Bartomeu Morei.

3 d'agost de 1635-Joan de Sales i Fuster en testament deixa a la parròquia de santa Creu el producte de tres anys de tota la seva hisenda per a obra pia. Era propietari Biniatzar i Barcelona, de Bunyola, Ayamans i altres béns.

12 d'agost de 1635 - Garcia de Toledo Osorio ordena als oficials reials que descomptin als patrons de les sis galeres que es troben a Mallorca els mals fets en la captura d'una sagètia francesa. (Doc 49 Fol.77 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

28 d'agost de 1635 - Un terç de mallorquins dirigits pel comte de santa Maria de Formiguera surt de Colliure a la conquesta de les illes Lerins al sud de Cannes.

14 de setembre de 1635- Pere de Santacília i Pacs (Canamunt) és nomenat  almirall i cap de l'armada a Catalunya.

15 de setembre de 1635 - Les illes Lerins es rendeixen davant la invasió de les tropes del rei d'Espanya.

1 d'octubre de 1635-Fundació del Col·legi de La Sapiència a càrrec del canonge Bartomeu Llull.

7 d'octubre de 1635-Una tempesta causa enderrocs a la Porta de Jesús, a les parets del moll i a moltes cases causant una dotzena de morts. L'aigua va pujar entre sis i set pams en el convent del Carme.

15 d'octubre de 1635 - Joana Vivot, vídua de Joan Vivot, donzell de Mallorca, hereva i usufructuària seva i mare de Magdalena Sureda i Vivot, reconeix deure al seu gendre, Domènec Sureda, 168 ll. 7 s. 6 d. en concepte de part dels 2.590 ll. 10 s. que debia pel lloc anomenat Santa Ponsa a la parròquia de Calvià. (Joan Serra, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-11-29 (A-4))

27 de novembre de 1635-Mor Nicolau Quint Burgues (Canamunt)  a Gènova a causa de les febres patides en la campanya de conquesta de les illes provençals de santa Margalida i sant Honorat. És enterrat a l'església de l'Annunziata.

18 de desembre de 1635 - Testament de Joan Mesquida, de la possessió dita "El Revallar", de Campos (Biblioteca de Catalunya. Perg. 377, Reg. 15449)

   

segueix