NOTES BREUS DEL MOVIMENT OBRER DES  DE L'ANY 1775 AL 1848

 Llorenç Buades Castell

 1775 Arkwright inventa el  teler mecànic

 1775 Revolta camperola contra la servidumbre a Bohèmia

 1780 Abolició de la servidumbre a Hongria i Bohèmia

 1781.06.08 Neix George Stephenson, inventor de la locomotora

 1782 Watt construeix un motor de dos temps

 1782.05 Neix Joaquin Abreu Orta, fourierista de Tarifa

 1783 Acceptació de la boda civil i del divorci a Àustria

 1784 Mallorca:136.917 habitants.Palma:31.965.Manacor:7.181.Felanitx:7.070.Llucmajor:6.907.Pollença:4.599,Sineu:3.398

 1785 Parmentier sembra patates al Camp de Mars de París

 1787 Sant Joan, Mallorca: 1.498 habitants:225 llauradors,103 jornalers,43 artesans,11 preveres

 1787 Motins de l'arroç arrel de la fam al Japó

 1788 Abolició de la servidumbre a Dinamarca

 1789.04.24 Revolta a Orleans conseqüència de la puja del preu del pa

 1789.04.28 Revolta dels 4000 obrers de Réveillon, industria del paper pintat al Faubourg-Saint-Antoine

 1789.06.17 Proclamació de l´Assemblea Nacional Francesa pels representants del Tercer Estat

 1789.07.09 Proclamació de l´Assemblea Nacional Constituient a França

 1789.07.12 Creació de la Guàrdia Nacional a França en substitució de les tropes reials

 1789.07.14 Assalt a La Bastilla. El seu governador, Marquès de Launay mor degollat.El cap dalt d´una pica.

 1789.04.04 Abolició dels privilegis feudals per l'Assemblea Nacional Francesa i promulgació de la Constitució de la República

 1789.08.26 Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà ,aprovada a l´Assemblea Nacional Francesa

 1789.09 Fundació del periòdic L' Ami du peuple.- Marat

 1789.10.29 Thouret defineix ciutadà al francès major de 25 anys que contribueix al menys amb 3 jornals

 1790 Prohibició de les associacions obreres angleses

 1790 Virgínia, Estats Units:697.000 esclaus.

 1790 Fundació del Club dels Cordeliers per Danton

 1790 Saint-Simon renuncia al títol de senyor de Falvy-sur-Oise

 1790 Introducció de l`òmnibus a vapor a Amiens

 1790.06.30 Restablerta la pena de mort a la Toscana contra els instigadors de revoltes

 1790.07.12 Constitució civil del clergat: clergat i bisbat per elecció.

 1790.11.25 Revolta d´esclaus a Santo Domingo

 1791 Neix Josep Melcior Gomis i Colomer, compositor de l´Himne de Riego, a Ontinyent

 1791 "L´esprit de la révolution".-Louis Antoine L.F. Saint-Just

 1791 Neix Saint-Amand Bazard carbonari francès, santsimonià

 1791.04.15-Detenció de Théroigne de Méricourt, revolucionària francesa.

 1792-"Declaration des droits de la femme et de la citoyenne".-Olympe de Gouges

 1792 Les màquines de Birmingham fan la feina de 10 milions de persones.

 1792.06.20 Invasió a les Tulleries. Obliguen al rei a posar-se barret roig."A bas Monsieur et Madame Veto"

 1792.08.10 Caiguda del règim monàrquic a França. Vergniaud decreta la suspensió del rei.

 1792.08.11 Creació de la Comuna Revolucionària:Robespierre,Billaud-Varenne,Chaumette,Fabre

 1792.09.17 Saqueig de les cases dels  mercaders de grà a Orleans

 1792.09.25 Proclamació de la República Francesa:Una i indivisible

 1793.02.25 Saqueig de tendes a Paris

 1793.03.06 Els sans-coulotte francesos saquegen Santa Gúdula de Brussel·les

 1794.03.24 Execució d´Hebert i altres partidaris

 1794.04.05 Execució de Danton,Camile Desmoulins, Philippeaux i Delacroix

 1794.06.27 Executat Robespierre

 1794.07.27 Guillotinat Saint Just

 1794.09 Supressió del Tribunal Revolucionari

 1795.04.01 Sans Coulottes.Insurrecció jacobina

 1795.04.18 Revolta popular a Arezzo per la puja del preu del gra

 1795.08.22 Constitució francesa de l´any III aprovada per un 95% dels votants en un poble que s´absté en un 80%

 1795.10.04 Sublevació reialista del 12 de vendimiari contra reserva de 2/3 dels escons de la Convenció,desfeta per Napoléon

 1796.02.03 Insurrecció republicana de San Blas a Madrid

 1796.03.30 Gracchus Babeuf:conspiració dels iguals. Fundació d´un Directori secret de Salut Pública

 1796.05.20 Alçament de Gracchus Babeuf

 1796.05.27 Guillotinats Gracchus Babeuf i Darthé

 1797 Neix Pierre Leroux,carbonari

 1799 Lievin Bauwens instal.la una filadora mecànica de cotó a Bèlgica

 1800 Neix William Lowett,cartista

 1800 A Calvià hi ha 6 telers,4 teixidors de llí i cànem,4 fusters,4 sabaters i 3 ferrers

 1801 Escola de filar de Petra (Mallorca)

 1801 Neix Armand Barbés, revolucionari francés a Ponte -à-Pitre (Guadalupe)

 1801.01.04 Deportació de 150 jacobins francesos.

 1801.Setembre :Esclata un moviment llaurador que es nega a pagar els drets senyorials, molt accentuat en l'Horta de València

 1802 Llei de Fàbriques a Gran Bretanya

 1802.11.06 Prohibida la importació de coto i seda a Espanya

 1803 Moren  Wilhelm Heinse,utòpic alemany, Sylvain Marechal de la Lliga dels Iguals

 1803 Neixen  Hippolyte Renaud, fourierista, Jacob Vanedey de la Lliga dels Proscrits, Thomas Rowe Edmonds,owenià , Flora Tristan ,Louis Antoine Garnier-Pagès, dirigent de l´extrema esquerra francesa

 1803 Saint Simon escriu les Cartes d´un habitant de Ginebra als seus contemporanis.Carta diirigida a Napoleó.

 1804 Neix Franz Stromeyer,fourierista

 1804 Els EUA prohibeixen  la importació d'esclaus

 1804 Appert inventa el sistema d' enllaunar aliments

 1804 La locomotora de Richard Trevitchik corre 13 quilòmetres

 1804.08.02 Resultats del plebiscit sobre l'Imperi francès: 3 521 675 sí, 2579 no

 1805 Hi ha 57 molins paperers a Alcoi i 19 fabriques tèxtils a Sabadell

 1805 Neixen  Karl J.Rodbertus,economista , James Bronterre O'Brien escriptor cartista, Pauline Roland, feminista, saint-simoniana,a Falaise, Calvados

 1805.02.01 Neix Auguste Blanqui a Puget-Théniers, revolucionari

 1806 Neixen Max Stirner, Jean Reynaud, i Michael Chevalier seguidors de Saint Simon

 1807 El Parlament britànic es pronuncia contra l'escolarització  primària

 1807 Prohibida la introducció d'esclaus a les possesions britàniques

 1807 "Introducció als treballs científics del Segle XIX".- Obra de Saint-Simon, apologia de Napoleó

 1808 Neixen Theodor Schuster militant de la Lliga dels Proscrits , Victor Considerant, fourierista, Wilhelm Weitling de la Lliga dels.Justs, Jean Jacques Pillot i Theodore Dezamy, neobabouvians, i Karl Schapper de la Lliga Comunista,  Honorat Daumier,artista revolucionari

 1808 "Teoria dels quatre moviments i dels destins generals...".-.Charles Fourier

 1808 Maig. Avalots a Muro : assalt a la casa del batle reial i l´incendi de la casa de l´exactor d´imposts

 1809 Neix Guillem Wolff ,militant de la Lliga Comunista,  Albert Brisbane,fourierista

 1809.01.01 La Junta Central prohibeix la lliure impremta a Espanya

 1809.01.15 Neix Pierre-Joseph Proudhom

 1810 Neixen Sebastian Seiler i August Willich militants de la Lliga dels Comunistes, Christophe F.Grieb, fourierista,  Karl Marlo,socialista d'estat

 1810.10.19 Miguel Hidalgo y Costilla decreta l´abolició de tributs i l-esclavatge dels indis a Nueva España

 1811  Neixen Horace Greely, fourierista dels EUA, John Humphrey Noyes,utopista,  Hermann Puttman,socialista eclesiàstic

 1811 Neix Isaac Merrit Singer, inventor de la màquina de cosir

 1812 "Nova concepció de la societat".Robert Owen

 1812 Neixen Joseph Moll, militant de la Lliga dels Comunistes, Aleksandr Herzen, revolucionari rus, François Vidal,col·lectivista, Mosses Hess,vertader socialista

 1812 Vaga de teixidors a Glasgow

 1812 Es decreta la pena de mort a Gran Bretanya contra els treballadors que destrueixin les màquines

 1812.05.25 Prohibició del tràfec d'esclaus al Plata

 1812.06.01 Fundació del periòdic Le Phalanstère per Victor Considerant i Jules Lechevalier

 1812 Thomas Spence funda  la Society of Spencean Philanthropists,  grup d'agitació obrera britànica

 1813 Neixen  Nicolai Ogarev,poeta revolucionari, Richard August Lahautiere,noebabuvista, Georg Büchner, escriptor revolucionari alemany, Hong Xiuquan revolucionari xinès

 1813 El barri de Saint Margareth de Londres, el primer enllumenat amb gas municipalitzat

 1813.01 Treballadors anglesos penjats a la forca

 1813.01.13 Emancipació de negres a Bones Aires

 1813.02.22 Abolició de la Inquisició Espanyola

 1814 Mor Thomas Spence,socialista utòpic britànic i Sebastia Mercier,socialista utòpic

 1814 Neix Neix August Becker,comunista alemany

 1814.05.30 Neix Mikhail Bakunin a Torchok

 1814.07.21 Restabliment de la  Inquisició Espanyola

 1814.08.06 Un decret reial suprimeix les jurisdiccions senyorials a Espanya

 1814.09.15 Restabliment del privilegis senyorials a Espanya

 1815 Neix Henry Highland Garnet, antic esclau, defensor de l´orgull negre als EUA

 1815 Els jueus exclosos dels càrrecs públics a Prússia

 1815.01.22 Tractat del regent Joâo amb George III d' Anglaterra per a l' abolició del comerç d' esclaus al nord de l' Equador africà

 1815.05.17 Mor Fulton inventor del vaixell a vapor

 1816 Saint-Simon , Augustin Thierry,Chaptal, i Saint-Aubin publiquen "La Indústria"

 1816.05.04 Els jueus prussians impedits d'exercir d'advocats

 1816.10.04 Neix Eugène Pottier, poeta revolucionari, a París

 1817 Neixen  Paul de Flotte, seguidor de Blanqui, Marcus Moller Thrane, de la AIT, Georg Herwegh i Karl Grun, de la Lliga dels Comunistes i  Julian Harney,cartista

 1817.02.06 Supressió de la tracta de negres a Cuba

 1818 Neixen Karl Pfander, George Eccarius  i  Joseph Weydemeyer  militants de la Lliga dels Comunistes i Hermann Ewerbeck,de la Lliga dels.Justs

 1818 Vagues de teixidors al Lancashire

 1818 Santany , Mallorca: el 78% de la terra en mans de 115 propietaris

 1818.05.05 Neix Karl Heinrich Marx a Trèveris (Trier)

 1819 Manifestació pro sufragi universal a Manchester

 1819 Neixen  Roland Daniels,de la Lliga dels Comunistes, Ernest Jones,cartista

 1819 Sis lleis d´Addington contra la llibertat de premsa i reunió

 1819.03.04  Neix Narcyza Zmichowska (Gabryella) ,escriptora revolucionària, a Varsòvia

 1819.11.16 Neix Wilhelm Marr, anarquista

 1820 Neixen Neix George Odger,de la AIT, Heinrich Burgers de la Lliga dels Comunistes

 1820 Cinc executats arrel d'unarevolta obrera a Gran Bretanya

 1820.01.01 Alçament de Riego a Cabezas de San Juan

 1820.03.02 Neix Edouard Douwes Dekker (Multatuli), escriptor anarquista , a Amsterdam

 1820.03.09 Fernando VII jura la Constitució

 1820.04.13 El bisbe Gonzàlez Vallejo anuncia la supressió del Tribunal de la Inquisició a Mallorca

 1820.05.31 Supressió de la Santa Inquisició a Mèxic

 1820.06.08 Proclamació a Caracas de la Constitució Espanyola

 1820.09.17 Proclamació de la Constitució Espanyola a Lima

 1820.10.11 Abolició de mayorazgos i vinculacions

 1820.11.28 Neix Friedrich Engels a Barmen

 1821.02.24 Pronunciament d'Iguala. El General Itúrbide proclama la independència de Mèxic

 1821.05.02 Alçament Obrer a Alcoi

 1821.05.05 Mor Napoleó Bonaparte, emmetzinat (dissabte) a Santa Elena

 1821.06.24 Batalla de Carabobo.Destrucció de l´exèrcit espanyol per Bolivar

 1821.08.30 EL Congrés de Cúcuta aprova la primera Constitució de Colòmbia

 1822 "Tractat de l´associació domèstica-agrícola" .-Charles Fourier

 1822.04.13 Don Pedro es proclama emperador del Brasil

 1823 Primeres manifestacions a Catalunya del ludisme o anti-maquinisme. Els obrers destrueixen les màquines de filar i cardar.

 1823 "Tractat d´economia política".-Destutt de Tracy-Descríu la desigualtat com un fet natural

 1823.02.28 Dominics i caputxins de Mallorca,desterrats a Múrcia per la seva opció absolutista

 1823.04.07 Exèrcit dirigit pel duc d´Angulema (100 mils fills de Sant Lluís) entra a Espanya

 1823.08.03 Felix Varela defensa el dret a la independència dels pobles americans a les Corts Espanyoles

 1823.11.07 Execució de Rafael del Riego a la Plaza de la Cebada de Madrid

 1824 Neix Stephen Born, militant de la Lliga dels Comunistes

 1824 Juny - Reial ordre donant instruccions per prevenir la destrucció de les màquines

 1824.06.09 Locomotora de Stephenson

 1824.06.12 El Salvador promulga la primera Constitució de Centramèrica

 1824.08.26 Bateig de Karl Marx

 1825 "El nou cristianisme".-Saint Simon

 1825 Primera línia de diligències entre Pest i Viena

 1825 Apertura de la Borsa de París

 1825.05.22 Mor Henri de Saint-Simon

 1825.10.01 Apareix Le Producteur.-setmanari saintsimonià

 1825.12.12 Insurrecció decembrista contra el govern autocràtic de Nicolau I

 1826 A Reunion hi treballen 14.000 esclaus malgatxes

 1826 Pierre Leroux parla de socialisme com antítesi de l´individualisme

 1826 Neix Stanislao Cannizzaro, químic, a Palerm. Revolucionari sicilià

 1826 A París hi ha 184 societats mutualistes

 1827 Neix Friedrich Adolf Sorge militant d'AIT

 1827 Neix Ludwig Kugelman, socialdemòcrata i Paul Stumpf (Lliga dels Comunistes)

 1827 Fundació de la Mechanics Union of Trade Unions a Filadèlfia

 1827 Setembre- Conflictes dels Teixidors sobre la llargada de les peces teixides. El teixidors que cobren a tant per peça veuen com els fabricants augmenten la llargada de les peces, sense augmentar el preu.

 1827.11.19 Revolta obrera i estudiantil a París:Auguste Blanqui ferit de bala al coll

 1829 París estableix l´enllumenat amb gas

 1829 James Simpson introdueix a Londres un sistema de depuració d´aigües

 1829 Sublevació del raval de Saint Antoine de París

 1829.07.29 Roux inventa el motor elèctric

 1829.08.08 Proves de la primera locomotora als Estat Units

 1829.08.15 Apareix L'Organisateur, setmanari saintsimonià

 1829.12 Prosper Enfantin i Saint-Amand Bazard pares de l´Esglèsia Saint-Simoniana

 1830 Revolta de jornalers a Kent

 1830 Revolta de Leipzig

 1830 Neix Clemence Louise Michel, a Vrocourt-la-Cote

 1830.03.15 Neix Jean Jacques Reclus, geògraf anarquista

 1830.07.27  Sublevació contra la República Burgesa a París (Revolució de Juliol)

 1830.08.25 Insurrecció de Brusel·les

 1830.12.Le Globe pren el títol de Journal de la doctrine de Saint-Simon

 1831 Neix Iris Steward,sindicalista dels EUA

 1831 "Embulls i mentides de les sectes de Saint-Simon i Owen".- Fourier

 1831.11 Revolta dels treballadors de la seda a Lió

 1831.11.14 Mor Georg Wilhelm Friedrich Hegel a Berlin

 1831.12.11 Execució de Torrijos i 51 mes a la platja de San Andrés de Màlaga

 1832 Ferrocarril de Lió a Saint Etienne

 1832 Neix Jules Valles,comunard

 1832 Màquina de filar a Terrassa

 1832 Baudet-Dolary funda una colònia societària a Condé-sur-Vesgre contra el criteri de Fourier. Hi participa Joaquín Abreu

 1833 Societat de les Families.Blanqui

 1833 Una llei limita la jornada de treball infantil a 12 hores

 1833 Revolta de Frankfurt

 1834 Owenians deportats a Australia

 1834 Mac Cormick inventa la segadora mecànica

 1834 Fundació de la Lliga dels proscrits

 1834 Fundació de la National Trades Union als EUA

 1834 Etienne Cabet:exili a Londres

 1834 Motor elèctric de Jacobi

 1834 Una Comissió Obrera protesta davant el capità general per l'acomiadament de treballadors i la rebaixa de jornals

 1834 Les màquines de Birmingham fan la feina de 400 milions de persones

 1834.08.01 Entra en vigor l´"apprenticeship system"" per a l´alliberament dels esclaus britànics

 1834.08.07 Mor Joseph-Marie Jacquard inventor de la màquina de teixir

 1835 "La falsa industria".Fourier

 1835 Ferrocarril Nuremberg-Furth

 1835 Carta del poble de l' Associació General de Treballadors.Londres

 1835 Ferrocarril Bruseles-Malines

 1835 Sublevació camperola a Bilgària

 1835 Comerç Verídic i Social, creat pel fourierista Michel Derrion

 1835 Juliol -Aldarulls generalitzats. Es cala foc a diversos convents i a la fàbrica "El Vapor". Àlex Pardinyas i tres obrers més són condemnats a mort i afusellats

 1835.08.06  Cremada la fàbrica dels Bonaplata com a protesta per la modernització de la maquinària –les selfactines-

 1835.Octubre- Marx ingressa a  la universitat de Bonn

 1835.11.29- Espoz i Mina declara la llei marcial a Barcelona

 1836 Proudhon compra la impremta Lambert

 1836 Fundació de l'Associació dels Treballadors de Londres.

 1836 Fundació de la Societat de les Estacions per Auguste Blanqui

 1836 Fundació de La Phalange per Victor Considerant

 1836.04.07 Mor William Godwin

 1836 Juny- Grups d'obrers intenten destruir màquines a Sabadell

 1836.06.27 Mor Rouget de L' isle, autor de La Marseillese

 1836.08.12 Motí de La Granja pro-liberal. Cau el moderat Isturiz a favor de Calatrava. Restabliment de la Constitució de 1812

 1837.10.08 Mor François Marie Charles Fourier

 1838.01.06- Samuel Morse fa la primera demostració pública del telègraf.

 1838.05.01 Neix Louis Champalle, anarquista lionès

 1839.Gener- Charles Goodyear descobreix la vulcanització del cautxu

 1839 "Chartism".-Thomas Carlyle

 1839 Màquina fotografica-Daguerre

 1839 Congrés cartista a Londres

 1839 Febrer- Una llei autoritza la formació d'associacions de socors mutus

 1839.05.12 Fracàs de l'intent blanquista de sublevació de.Paris

 1839.08.31 Pau de Bergara entre Espartero i Maroto. Fi de la primera guerra carlista.

 1839.10.05 Neix Eugène Varlin, communard, membre de l´AIT

 1840 A Gran Bretanya hi ha 140.000 teixidors manuals i 7.000 treballadors de la seda a Catalunya. La Indústria catalana té 90.000 obrers i Gran Bretanya en té 3.300.000.

 1840 "Què es la propietat?".Proudhon

 1840 "Viatge a Icària".Cabet

 1840 Legalització de l' Associació Mútua de Teixidors

 1840 "Ni castells ni barraques".Pillot

 1840 "Sobre la misèria de les classes treballadores a Anglaterra i França".-Eugène Buret

 1840.05.10 Fundació de la primera societat obrera a l'Estat Espanyol:  Societat de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó de Barcelona. El mateix mes es funda també una associació similar a Vilassar de Mar.

 1840.05.31 Gran Bretanya emet el primer segell de correus

 1840.06.03 Neix Jean-Louis Pindy, communard anarquista, a Brest

 1840.07.01 Primer banquet comunista

 1840 Agost- Fundació de la Societat de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó de Vic i la de Teixidors a Manresa

 1840.08.28 Sam Colt inventa el revòlver

 1840.setembre- Fundació de la Societat de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó a Sant Andreu del Palomar

 1840 Octubre En els mesos d'octubre i novembre els obrers es declaren en vaga perquè no són ateses les seves peticions de jornals. El mes de novembre es posa en marxa una comissió d'arbitratge

 1841 Sublevació camperola a Nis

 1841 "La Fraternité".-Periòdic babouvista

 1841 "Essència del cristianisme".-.Feuerbach

 1841 Unió Industrial de Sahy.-Colònia societària fourierista al Brasil

 1841 Posada en marxa de la Colònia Societària de Citeaux.-Colònia fourierista

 1841 Febrer- Publicació del manifest de  Las Clases Trabajadoras Asociadas a los Diputados a Cortes y Particularmente a los de la Antigua Cataluña. Estava signat per les societats de: Blanquejadors, Capçadors, Filadors, Fusters, Impressors, Mitgers, Pintadors, Sabaters, Serradors, Teixidors i Tintorers.

 1841.04.06 Vaga de teixidors a mà

 184104.15 Marx :diploma doctoral a Jena

 1841 Desembre - Constitució de la Societat de Filadors de Manlleu

 1842 Revolució cartista portuguesa

 1842 "Garanties de l'armonia".Weitling

 1842 "Der Socialismus und Communismus".- Stein

 1842 Ley de Libertad de Vientres.- Els fills dels esclaus obtenen la llibertat als 24 anys al Paraguai

 1842 "Teoria nova d´economia social i política",.-Constantin Pecqueur

 1842.03.01 Neix Fermin Salvochea a Càdis

 1842.05 Repressió contra els obrers tabaquers a Sevilla

 1842.08.05 Primera vaga general britànica

 1842.08.10 La Llei Ashley prohibeix la feina al fons de la mina a les dones i als infants menors de 10 anys

 1842.10.15 Karl Marx director del Rheinishe Zeitung

 1842.12.03 Espartero bombardeja Barcelona on cauen 14.000 obusos

 1842.12.21 Neix Piotr Kropotkin

 1843 "Esboç de crítica de l económia politica".- Engels

 1843 "Principis de filosofia del futur".-.Feuerbach

 1843 "La Democratie Pacifique".Victor Considerant

 1843 John Lawes demostra que les plantes creixen més aviat amb terra de pols d`òssos.Fosfats

 1843 Enllumenat públic per petroli a Tafalla

 1843 Gener. Complot comunista de Tolosa

 1843.Gener- Prohibició de les associacions obreres

 1843.01.01 Clausura governamental de la Rheinishe Zeitung

 1843.03.18 Karl Marx causa baixa al Rheinishe Zeitung

 1843 Maig Proudhonn s'estableix a Lyon

 1843.06.12 Karl Marx es casa amb Jenny Westphalen

 1843.07.02 Neix Antonio Labriola a Cassino

 1843.09.03 Revolta de la Jamància

 1843 Novembre Marx a París

 1844 "Manuscrits econòmics-filosòfics".-.Marx

 1844 "Introducció a la critica de la filosofia del dret".-Marx

 1844 Neix Rafael Farga i Pellicer

 1844 Keller i Voelter inventen un procediment per fer pasta de paper mecànica a partir de la fusta

 1844 "Anals franc-alemanys".-.Marx

 1844 "La República de Déu",- Constantin Pecqueur

 1844 Bakunin s'estableix a París

 1844.01.28 Moviment revolucionari. Alacant

 1844.06.04 Insurrecció dels teixidors silesis que és esclafat el dia 6

 1844.07.10 "Els pobres teixidors".-Heine

 1844.08.21 Circular de l'Assemblea d´Obrers Alemanys.:Moll

 1845  "Situació de la classe obrera anglesa".ENGELS

 1845 Insurreccio de Roubaix

 1845 Fundació de la Societat de demòcrates fraterns per Julià Hamey a Londres

 1845 "El proletariat".- Engels

 1845 Thompson inventa el pneumàtic

 1845 "O Socialista da Província do Rio de Janeiro".- Periòdic editat per Benoit Jules Mure

 1845 "L' únic i la seva propietat".-Max Stirner

 1845 S´enfonsa el poder adquisitíu dels treballadors francesos

 1845- Crisi a Irlanda arrel de la desfeta de la collita de patates

 1845.Gener- "La Sagrada familia",.Marx-Engels

 1845 Març- "El Miserere".- Proudhon

 1845 Març- "La Fraternité contra les expulsions".-Marx

 1845 Març- "Tesi sobre Feuerbach".-.Marx

 1845 Juliol- Marx a Anglaterra

 1845 Agost- Reunió internacional a Londres.Marx

 1845.08.24 Bullok inventa la premsa rotativa

 1845.09 Engels col.labora al Northern Star

 1845.11.11 Neix Jules Basile Guesde, socialista

 1846 Unió Agrícola de Saint-Denis-en-Sig (Algèria).- Colònia fourierista

 1846 Febrer Comitè de Correspondència Comunista.Engels

 1846 Març Cartistes i proscrits formen l´Associació de Demòcrates Fraterns

 1846 Maig - "La ideologia alemanya".Marx

 1846 Agost- Engels a Paris

 1846.10.15- "Filosofia de la misèria".- Proudhon

 1846.12.15 "Sistema de les contradiccions de l`economia o filosofia de la misèria"- Marx

 1847 "Principis del comunisme".Engels

 1847 "La Fraternidad".-Narcís Monturiol

 1847 "Treball assalariat i capital"

 1847 Alexandre Herzen emigra a Paris

 1847 El poder adquisitiu dels treballadors francesos cau fins a 1/4 part del de l´any 1834

 1847 Bakunin expulsat de França

 1847 "Principis del socialisme i manifest de la democràcia en el segle XX."-Victor Considerant

 1847 Juny- Congrés de la Lliga dels Comunistes

 1847.06.08 Aprovació de la jornada laboral de 10 hores per a les dones i nins anglesos

 1847.09 Revue Communiste

 1847.11.29 "Discurs sobre Polònia".Engels

 1847.12.13 Organització dels Fraternal democrats

 1848 Stanton i Mott organitzen a Séneca Falls el primer congrès per la defensa de la dona

 1848 "Les classes obreres l´any 1848."-Adolphe Blanqui

 1848 Fundació del Club de la Revolució:Armand Barbes

 1848 Ordax Avecilla,diputat per Lleó

 1848 Enllaç ferroviari Tours-Stettin

 1848 Louis Antoine Garnier-Pagès (extrema esquerra francesa) alcalde de París

 1848 La jornada de 14 hores de treball, normal a França

 1848.01.06 Sublevació de Liorna contra el Duc de Toscana

 1848 Febrer Auguste Blanqui alliberat

 1848.Febrer Manifest del Partit Comunista. Karl Marx

 1848 Febrer Marx expulsat de Bèlgica

 1848.02.23 Revolucio de Febrer. L´exèrcit dispara contra la multitud a un banquet

 1848.02.24 Assalt a les Tulleríes

 1848.02.25 Segona República Francesa

 1848.02.28 Constitució dels Tallers Nacionals

 1848 Març Cremada la fàbrica de vapor de "Vila, Subirà i Cia" en un context de protestes obreres

 1848 Març Insurrecció milanesa

 1848 Març Alçament de Baden

 1848.03.05 Barricades a Berlín

 1848.03.13 Insurrecció de Viena

 1848.03.15 Revolució de Pest. Un dels líders era el poeta Sandor Petofi.

 1848.03.17 Manifestació dels clubs republicans a Paris

 1848.03.18 Revoltes a Estocolm,Berlin i Milan

 1848.03.22 "Solució al problema social".-.Proudhon

 1848.03.26 "La democràcia".-Proudhon

 1848.03.31 "Organitzacio del crèdit".-Proudhon

 1848.04.10 Louis Bonaparte reprimeix el cartisme

 1848.04.10 Miting cartista Kennington Comm

 1848.04.16 Manifestació obrera a París

 1848.04.23 Fracàs electoral de Proudhon

 1848.05.     Blanqui condemnat a 10 anys de presó

 1848.05.01 Motins a Roma

 1848.05.02 Assemblea Constituient proclama la República a França

 1848.05.05 Sublevació del Regiment España a Madrid

 1848.05.15 Segona insurrecció de Viena

 1848.05.15 Contrarevolució a Nàpols

 1848.05.17 L'emperador fuig de Viena per a refugiar-se a Insbruck

 1848.05.18 Reunió Constituient de l'Assemblea Nacional a Francfort

 1848.05.20 Magyars aproven la unió de Transilvània

 1848.05.22 Assemblea Constituient a Viena

 1848.05.31 Fundació de la Nova Gazeta Renana a Colònia,portaveu de la democràcia:Marx,Engels,Wolff.

Congrés paneslau de Praga.Hi participa Mijail Bakunin.

 1848.06      Revolució romanesa

 1848.06      Insurrecció de París i matança d'obrers a Saint Antoine

 1848.06.02 Alçament bohemi contra Àustria

 1848.06.04 Proudhonn electe a les complementàries

 1848.06.05 El falutxo negrer Columbia desembarca 150 esclaus a la badia de Cabañas.El patró era Pere Pigat

 1848.06.12 Alçament de teixidors i artesans a Praga.

 1848.06.16 Eugeni de Savoia proclama l'annexió de Parma al Regne de Sardenya

 1848.06.17 Windisgratz ocupa Praga

 1848.06.15 Lleva de fadrins als Tallers Nacionals. Insurrecció obrera

 1848.06.25 Clausura dels Tallers Nacionals

 1848.06.25 Una insurrecció a Valàquia obliga el príncep Bibesco a fugir

 1848.06.28 Cavaignac cap de l' executiu francès

 1848.07       L'Assemblea de la República de Sant Marc vota la fusió amb la Llombardia i el Piemont.

 1848.07.08 Proudhon reivindica la reducció dels preus dels lloguers

 1848.07.25 Victoria de Radetzky a Custozza contra l'exèrcit piemontés de Carles Albert

 1848.07.31 Proudhon teoritza l'oposició dels proletaris als burgesos

 1848.08       Congrés de la Fraternitat Obrera Alemana

 1848.08.09 L'Armistici de Salasco posa fí a les lluites entre piamontesos i austríacs

 1848.08.21 Revolta a Berlín

 1848.09       El Govern de Viena mobilitza el ban Jelacic contra Hongria

 1848.09       Alçaments a Baden i Prússia

 1848.09.02 "El Pueblo", periòdic on escriu Proudhon, reivindica el dret al treball

 1848.09.07 Engels: "El proletariat desocupat"

 1848.09.17 Insurrecció de Francfort

 1848.10.06 Tercera insurrecció de Viena contra la partida de tropes dirigides contra la revolució hongaresa 

 1848.10.31 L'emperador  que havia fugit de Viena cap a Olmutz torna contra Viena amb un exèrcit

 1848.11       Setge i bombardeig de Viena  per 3 exèrcits manats per Windischgraetz contra els revolucionaris.

 1848.11.04 Aprovació de la Constitució Francesa

 1848.11.14 "La guerra civil suissa".Engels

 1848.11.24 Pius IX es refugia a Gaeta fugint dels revolucionaris romans

 1848.11.25