Any 1720

   
Any 1720- Matías Escalzo Azedo,inquisidor a Mallorca.

   
Any 1720 - Reforma de la casa del botifler Miguel Ribas de Pina Ferrà en el carrer de la Mare de Déu de la Mamella (final del carrer de Savellà).

   
Any 1720- Josep Galera,genovès, exportador de 14.223 quartans d'oli (4.660 lliures) de Mallorca.

   
Any 1720- Tres companyies del Regiment de Dragons s'allotgen a Manacor.

   
Any 1720-Sebastià Pou, escultor, cobra per la feina feta a la confraria del Nom de Jesús d'Artà.

   
24 de març de 1720-Mor Pere Net Net.

   
9 de juliol de 1720- Antoni Moragues Custurer és armat cavaller. Estava casat amb Francesca Villalonga Dameto.

   
15 d'agost de 1720 - El marquès de Casafuerte, Juan de Acuña és ascendit a capità general.


   
15 de setembre de 1720- Gabriel Cortès "Morrut", absent (fugit a Liorna), és cremat en estàtua per la Inquisició, dirigida aleshores per l'inquisidor i
copropietari de Son Vida (1721), Jordi Trullols Dameto (fill il·lustre de Palma) .

22 de setembre de 1720 -Petra:«D.a 18 a 22 dix m. p. noviis... a la tardefeu gran tempestat d' aigue y vent fonch necesari treure la Vera Creu; lo Sr. Ardiaca (Miquel Sastre) dexa de predicar» (Salvador Amengual, prevere)
   
3 d'octubre de 1720- Rafel Pinya, veí de Palma i resident a Maó, argenter d'ofici i 32 anys d'edat
demana perdó per les penes en què ha incorregut en renegar de la santa fe catòlica empès per Rafael J. Valls, fill d'un altre Valls que cremaren per pertinaç l'any 1691.
   
10 de novembre de 1720- Decret de Felipe V ordenant als súbdits emprar teles i sedes de fàbrica espanyola.      

 

 


segueix