Any 1670 - Un assassí del bàndol dels Canamunt esdevé procurador reial.

Any 1670- Francesc Cotoner compra Son Torrella (Santa Maria) a Miquel Miralles per 27.000 lliures.

Any 1670- Son Pisà (Palma)  sorgeix per l’agregació de Son Puig, abans Son Pont, i Son Murta, abans Son Pauet.

Any 1670-Finalitza la construcció de la capella del Beat Salvador a sant Francesc.


Any 1670-Esteve Adde Daur és el cònsol d'Holanda i habita a la parròquia de santa Creu en el carrer de la Gavella Vella de la Sal.

9 de març de 1670 - Ramon Zaforteza, comte de Formiguera (Comte Mal) és nomenat procurador reial.

17 d'abril de 1670 - Pere Geroni Vallès, familiar del sant Ofici, obté de Carlos II el títol de ciutadà militar.(Arxiu Reial Audiencia - 31 de Juliol de 1724 - Fol. 7p)

24 d'agost de 1670-Pere Roig Noguera, bisbe de Pamplona.

9 de desembre de 1670 - Elionor de Berard Cotoner es casa amb Pere Joan Morell de Pastoritx Burguet.

20 de desembre de 1670- Jaume Blanquer cobra 8 lliures i 8 sous per un retrat de la reina que ha fet per encàrrec de la Universitat. (A. H. M. Llibre mayor del Compte 1670-167I, f.° 81 .)


22 de desembre de 1670-Fi de l'obra del retaule del Roser de sant Domingo.


28 de desembre de 1670-Mor el bisbe de Mallorca, Pedro Fernández Manchares  que és enterrat a la Seu.

    

     

     

segueix