Any 1915

    Palma té 69.235 habitants.

   
Any 1915- Es troben tres collars-pectorals, una agulla i un punyal de bronze a Son Pisà de Bunyola.
   
Any 1915- Impressió de la Gramàtica de la Llengua Catalana, de Tomàs Forteza.
   
Any 1915-Mor Joan Bauzà Mas, pintor.

 

                               

  
   
Any 1915-Guillem Reynés Font, arquitecte de la reforma de la Torre dels Caps que mira a l'Hort del Rei.

Any 1915- Troballa de les restes de la necròpoli romana d'Els Fornassos a Selva.

3 de febrer de 1915 - Boda de Salvador Castell Borràs amb Joana Aina Estarelles Quetglas a Bunyola.

23 de febrer de 1915- Mor el bisbe Pere Josep Campins. Era diabètic i morí d'àntrax.

14 de març de 1915- El primer congrés de sabaters   es celebra a Alaró i impulsa la vaga general del sector.

1 de setembre de 1915-Neix Pedro Quetglas Ferrer (Xam).

8 de setembre de 1915- Neix Jaume Mir Ramis, escultor, a Felanitx.

Javier Millan

27 d'octubre de 1915- Javier Millán García de Vargas, governador civil.
   
Novembre de 1915 - Jordi Rubió i Balaguer renuncia al  càrrec de president de la Secció Històrica-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans per incompatibilitat amb Josep Puig i Cadafalch.
   
2 de novembre de 1915- Manacor arriba a tenir tres batles en el mateix dia: Sebastià Perelló Trias, Montserrat Truyol i Pere Galmés.
   
19 de novembre de 1915 - Mor Felipe Fuster de Puigdorfila Villalonga, comte-vidu de la comtessa d'Olocau, Maria Zaforteza Verí.
   
13 de desembre de 1915 - Mor José Montis Moragues Allende-salazar Ibarra en el naufragi del vaixell "Marià Benlliure" que anava carregat de carbó en el canal de la Mànega a la vista del far de Seyllyc. Moriren 45 persones.
   
22 de desembre de 1915- Dionisio Alonso Martínez, governador civil per segona vegada.

26 de desembre de 1915 - La Societat Obrera del Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca està dirigida per : Miquel Duran Saurina (president), Bartomeu Fiol Colom (vice-president), Antoni Socias Payeras (bibliotecari), Joan Pieras Ramis (dipositari), Magí Prats Coll (vice-dipositari),  Miquel Pujades Borràs (secretari), , Jaume Fuster Miró (vice-secretari) i els vocals: Francesc Brunet Gelabert, Llorenç Duran Gomila, Joan Buades Doménech, Joan Corró Mateu.

26 de desembre de 1915 - La junta directiva de la Societat de Socors Mutus "La Constància" d'Inca està formada per: Joan Coli Pujol (president),Antoni Reus Martí (vice-president), Josep Rotger Vidal (secretari), Sebastià Arrom Ribot (Vice-seccretari), Gabriel Guasp Alzamora (dipositari), Antoni Salas Garau (contador) i els vocals: Bartomeu Payeres Ferrer,Joan Bibiloni Bibiloni, Antoni Fluxà Ramis i J. Domènech Llompart.
 
30 de desembre de 1915 - El preu del blat a Inca és de 21,50 pessetes la quartera,la d'ordi a 10 pessetes, la civada va a 9 pessetes, les faves per cuinar a 27 pessetes i la quartera de ciurons a 30 pessetes, la de blat d'Indi a 16 i les mongetes de confit a 50 pessetes la quartera.

31 de desembre de 1915 - Durant l'any a Inca moren 151 persones (11 nins, 12 nines, 64 homes i 64 dones). Neixen 210 infants (108 nines i 102 nins).   


any 1830 a Mallorca ixent