Pacs

Antoni Pacs, fuster (1490)
Arnau de Pacs, enterrat a sant Francesc (1595). Vivia en el Trinquet de la Pilota
Bartomeu de Pacs, sepulcre a sant Francesc (1510)
Caterina de Pacs, enterrada a sant Francesc (1618)
Elionor de Pacs, sepulcre a sant Domènec (1451)
Elisabet Pacs Fuster, enterrada a sant Francesc (1633).Vivia en el carrer del Bisbe.
Elisabet (de Pacs) Sant Joan, enterrada a sant Francesc (1593). Vivia en el Trinquet de la Pilota/Danús
Francina Pacs Olivar, enterrada a sant Francesc (1629).Vivia a la placeta del Cabiscol.
Hug de Pacs, sepulcre a sant Francesc (1447)
Huguet de Pacs (1488)
Joan de Pacs del Rafalet, enterrat a sant Francesc (1636).Vivia en el carrer de sant Francesc.
Joana de Pacs, enterrada a sant Francesc (1598)
Joanot Pacs (1490)
Margalida de Pacs, enterrada a sant Francesc (1592), del Trinquet de la Pilota, carrer Danús.
Martí de Pacs (1490)
Miquel de Pacs (1501)
Nicolau de Pacs, sepulcre a sant Francesc (1407)
Nicolau de Pacs Sureda, mort en el setge de Granada (1490)
Paula Pacs Albertí, enterrada a sant Francesc (1598). Vivia en el Mercat.
Pere de Pacs, enterrat a sant Francesc (1594).Vivia en el Trinquet de la Pilota.
Pere de Pacs, enterrat a sant Francesc (1600)


Guillem Pagès, prevere
Raimon Palau, enterrat a sant Francesc (1313)
Raimon Palau, frare franciscà
Joan Pallarols, conseller dels mercaders (1479)
Pere de Pallas (1490)

Palmer

Palmer (Jaume, Ferrer, Pere, Pere, Jaume, Tanmino, Sebastià, Miquel, Jaume), homes d'armes d'Andratx (1528)
Pere Palmer de l'Alqueria, cap del bàndol andriitxol dels Alemany (1520)

Palou

Andreu Palou, d'Alaró,  conseller forà (1388)
Antoni Palou, (1621)
Blai Palou, mostra general a Bunyola. Aporta dues rodelles (1515)
Guillem Palou, mostra general a Bunyola (1515). Té cuirassa
Jaume Palou, mostra general a Bunyola. Aporta dues  rodelles i una ballesta (1515)
Jerònia Palou Santacília, sepulcre a sant Francesc (1569)
Jeroni Palou de Comassema Danús, enterrat a sant Domènec (1793)
Joanot Palou, mostra general, Bunyola (1515).Aporta cavall, rodella, cuirassa i ballesta.
Joanot Palou de Comassema, enterrat a sant Domènec (1780)
Mateu Palou, conseller forà de Sóller (1479)
Miquel  Palou, mostra general a Bunyola. Aporta dues rodelles, una cuirassa i sis ballestes (1515)
Miquel Palou Antich de Llorach, regidor de Palma,  enterrat a sant Domènec (1771)
Pere Palou, d'Inca,  conseller forà (1388)

Pardo

Daniel Pardo, sepulcre a sant Francesc (1443)
Isabel de Daniel Pardo (1490)
Elianor Pardo, jueva conversa, esposa de Mateu Bartomeu és la propietària de Canet (1516)
Esclarmonda Pardo Martí, sepulcre a sant Francesc (1466) (1490)
Gabriel Pardo, sepulcre a sant Francesc (1445)
Manuel de Thomàs Pardo (1490)
Pau Pardo, sepulcre a sant Francesc (1420)
Pereta Pardo Martí, a la sepultura dels Gual a sant Domènec (1482)
Perot Pardo, pare de Pereta, sepulcre a sant Francesc (1478)


Joan Parets, notari (Illa de la Sala 1449),
Camillo Silvestre Parrino, pintor, enterrat a sant Domènec (1612)

Pasqual

Bonanat Pasqual ( Arnau Sala 1449)
Cristòfol Pasqual, habitant de la Casa de Paraires a la parròquia de Sant Nicolau (1517)
Maimó Pasqual ven terres de Ferrutx a Jaume II (1307)
Pere Pasqual, picapedrer de Muro (1339)

Payeres

Bartomeu Payeras Ferrer (1915)
Nicolau Payeres, viu a l'escala de sant Domènec (1359)

Pelx

Isaac Pelx d'Inca (1392)
Salomó Pelx d'Inca (1392)

Pellicer, Pellisser, Pallicer

Pallicer (Antoni, Sebastià), homes d'armes d'Andratx (1528)
Bernat Pellicer de Sóller, conseller forà (1388)
Miquel Pellicer, paraire de Manacor, mascarat exilat a València (1522)
Pere Pellisser, saboner (1493)

Guillem Penya, conseller forà de Valldemossa (1479)
Orlando de Peralta (1392)
Pere el Cerimoniós (1372)

Perelló

Antoni Perelló, (1621)
Guillem Perelló, mascarat, exilat a València (1522)
Miquel Perelló "Tira-set", bandejat (1595)
Nadal Perelló de sant Joan ,bandejat (1595)

Eiximen Péres Escrivà de Romaní  (1491)

Jaume Pericàs, mostra general a Bunyola (1515). Aporta llança.

Perpinyà

Perpinyà (Bartomeu, Joan), homes d'armes d'Andratx (1528)
Bonaventura Perpinyà pinta el Palau Reial de Sineu.(1309)
Nicolau Perpinyà, agermanat andritxol, defensor del castell de Bellver contra les tropes invasores de Carlos I.(1522)
Pere Perpinyà (1519) , notari i procurador d'Andratx.

Mateu Petro, conseller (1401)
Jeroni Peyri, frare de sant Domènec (1522)

Pi

Bartomeu Pi, blanquer, carrer de l'adoberia (1378) Calatrava
Bernat Pi Juny, enterrat a sant Francesc (1594)
Guillemó Pi de Felanitx (1398)

Picornell

Antoni Picornell, conseller forà de Montuïri (1479)
Jaume Picornell, mascarat, refugiat a València (1522)

Pieres

Mateu Pieras , homes d'armes d'Andratx (1528)
Mateu Pieras, (1621)


Pinyella, Sant Joan (1242)

Joan Pinyol, conseller (1401)

Piris

Antoni Piris, notari, conseller dels mercaders (1479)
Maimó Piris propietari de Son Piris d'Algaida.(1303)

Pisà

Nicolau Pisà, sepulcre a sant Francesc (1466)
Vicenç Pisà, dominic, orguener (1653)


Porta Pintada (1490)
Porta Plegadissa: execucions (1490)


Plegamans

Berenguer Plegamans, teixidor (1392)
Gabriel Plegamans, mercader (1490)
Joan Plegamans (1490)

Poc

Joan Poc, mostra general a Bunyola (1515). Té cuirassa i aporta ballesta..
Nicolau Poc, mostra general, aporta pavès i dues ballestes. Bunyola (1515)

Rafel Agustí Pomar, acte de fe a sant Domènec, executat i cremat (1691)

Ponç

Bernat Pons, notari, (Illa de la Sala 1449),
Guillem Pons d'Alaró, conseller forà (1388)
Guillem Ponç, conseller de Llucmajor (1401)
Jaume Pons, prevere (alberg carrer de la Portella, 1495)
Jaume Pons, bandejat (1595)
Martí Pons, jurat (1392)

Pont

Catalina Pont, enterrada a sant Francesc (1368)
Felip Pont, conseller per l'estament ciutadà (1479)
Jaume Pont, frare franciscà (1560)
Pere Pont, canonge, beneeix la quarta clau de l'església de Sineu (1517)

Joan Poquet, ferrer, conseller (1401)

Porcel

Porcel (Guillem, Jaume, Joan, Guillem), homes d'armes d'Andratx (1528)
Guillem Porcel de Calvià (1339)
Margalida Porcel (1339)

Portell

Gabriel Portell, sastre, executat (1490)
Joan Portell, argenter, executat (1490)


Pere Portocolom (1398)
Álex Pou, prevere beneficiat (santa Eulàlia 1652)

Lluís de Prades, bisbe (1392)Prats

Francesc Prats (1492)
Joan Prats, mestre d'aixa (1491)
Llàtzer Prats, bandejat (1595)

Jaume Prexana, mostra general a Bunyola (1515). Aporta ballesta..
Francesc Prió, conseller de Petra (1401)
Vidal Prohensal, jueu convers (1490)
Bernat Puculul -Ben Hatiz-Sineu (1230)
Francina Puig Fonts, enterrada a sant Francesc (1637)

Puigdorfila

Antoni de Puigdorfila, conseller, cavaller (1401)
Guillem Puigdorfila, conseller per l'estament militar (1479) (1490), assessor del veguer (1491)
Jeroni Pau Puigdorfila, jurat (1621) , mort a la guerra de bàndols i enterrat a sant Domènec (1643)
Joan Antoni Puigdorfila Dameto, enterrat en El Temple (1750)
Ramon Puigdorfila Despuig, enterrat a sant Domènec (1765)


Cosme Puigserver, fuster, capella a Sant Francesc (1560)
Joan de Puigventós (Felanitx) (1339)

Pujol

Pujol (Antelm, Mateu, Bartomeu, Joan, Berenguer, Antelm), homes d'armes d'Andratx (1528)
Baltasar Pujol (1490)
Joan Pujol (1515). Forma part del bàndol dels Alemany d'Andratx.
Pere Pujol, jueu convers, (Juceff Vidal) (1392)
Pere Antoni Pujol, (1621)

La Punta d'en Brotat (1651)