Any 1920


Palma 1920

Any 1920 - Segons l'INE (Reseña estadística de la província de Baleares, 1962), les Illes Balears tenen 338.849 habitants i Palma 77.418.

Any 1920-Urbanització de "Ciudad Jardín".

Any 1920- Antoni Bauzà, de Son Serra, jove socialista,  és el secretari general del Sindicat Únic de picapedrers de Mallorca.

Gener de 1920-Fi de la publicació de "El Diario de Palma".
   
   
1 de gener de 1920 - Joan Riera Alemany és el nou batle d'Andratx.

   
10 de gener de 1920-Mor Miquel dels Sants Oliver.

   
17 de gener de 1920-Jaume Bauzà és designat en assemblea obrera, representant per al Congrés de la Pell.

Socias Gradolí

             "Baleares" protesta

   
Febrer de 1920- Esclata una bomba contra el domicili de Josep Socias Gradolí, president de la societat de tramvies, Els dirigents sindicals tramviaris, Antoni Garcia i Jaume Mercant són detinguts i empresonats.  Llorenç Bisbal fa tornar al treball als tramviaris.

   
8 de febrer de 1920- Eleccions municipals. Els socialistes aconsegueixen regidors: 2 a Manacor (amb col·laboració liberal), Lloseta i Alaró, 1 a  Palma (amb els republicans) ., Esporles i Llucmajor (en coalició amb republicans i liberals)

   
Març de 1920- Posada en marxa del Sindicat Únic Regional del Ram de la Construcció, adherit a la CNT, després de les impugnacions dels socialistes de l'assemblea de novembre i de l'expulsió de la Casa del Poble dels seus promotors, Rigo, Aloy i Salvà, militants d el'Ateneu Sindicalista.

   
Any 1920- Valldemossa té 1.767 habitants.

   
Any 1920- Jaume Bauzà Far és el nou secretari de la Federació Regional de Treballadors de Balears-CNT

   
Any 1920- Fundació del Atlètic .

   
Any 1920- Jaume Garcias Obrador,socialista, presideix la Societat d'Electricistes La Energia.

   
Any 1920- El terme d'Algaida arriba als 4084 habitants:501 a Pina,258 a Randa,1212 foravilers, 2113 a Algaida.

   
Any 1920- Jordi Aloy, Miquel Rigo i Antoni Salvà funden el grup anarquista Sembrant Flors.

Bartomeu Fons Jofre de Villegas

Bartomeu Fons i Jofre, nou batle de Ciutat.
   

Abril de 1920- Bertrand Russell i Dora Black arriben a Mallorca.

1 d'abril de 1920 - Josep Oliver Billoch pren possessió de la batlia de manacor.
   
Maig de 1920-Eduardo Vicente, socialista , present a Mallorca per a propagar  la Tercera Internacional.

   
20 de maig de 1920- Saqueig a Manacor arrel de la crisi de subsistències. Detinguts Vicente Barrio, secretari del comitè executiu espanyol de la UGT, Antoni M. Alzina, Ignasi Ferretjans i el regidor socialista Mateu Soler.

   
17 de juliol de 1920-Joan March Ordinas compra per 16.000 pessetes la meitat de Son Armadans corresponent a Fernando Truyols Despuig (14 quarterades).

   
24 de juliol de 1920- La Última Hora: Notas veraniegas.

    EN EL CORP-MAR1.
    Estamos en plena canícula. La desbandada ha empezado en Palma y el veraneo está en todo su explendor. Los chalets del Terreno y Portopí y las soporíferas casetas del Molinar se ven ya todas ocupadas y a diario vemos salir los tranvías atestados de pasajeros y los coches de alquiler en triste peregrinación ...Los que no podemos permitirnos el lujo del veraneo y muchos de los que lo disfrutan en los aristocráticos caseríos,
    y que por lo visto tienen más calor que nosotros, tenemos como único refugio los baños de mar, y así vemos que los pocos establecimientos de esta clase de que aquí disfrutamos se hallan atestados a todas las horas del día...".
    
   
31 de juliol de 1920- Joan Ensenyat Oliver de Muro és el nou rector d'Alcúdia.

   
16 de setembre de 1920- Vaga de fusters a Sóller.

   
7 de novembre de 1920- Primer congrés regional dels camperols a Ciutat amb participació d'organitzacions d'Alaró, Llucnajor, Marratxí i Lloseta. L'executiva estava formada per Ferretjans, Alzina i Manuel Ferrer.

   
26 de novembre de 1920 - Boda d'Antoni Fortuny Moragues Estadé, propietari de s'Estremera Vella amb Maria dels Desamparats Bauzà de Mirabó Maroto.

   
4 de desembre de 1920 - Trasllat de les malaltes mentals al Manicomi del camí de Jesús.

   
17 de desembre de 1920-Joan March Ordinas compra les 18 quarterades de Son Armadans propietat de Lluís Despuig Rotten per 26.000 pessetes.

                                            Francisco San Martín, capità general
                                    Francisco San Martín, capità general.

 
endavant