10 de gener de 1231- Nunó Sanç fa donació de Porreres a Guillem de Porreres.

Any 1233- Alemany de Sàdoa obté de Nunó Sanç una mesquita de nom Rabig a Porreres.

17 de setembre de 1239- Ferrer Olzet compra Tetzeta, de Porreres.

7 d'octubre de 1239 Arnau Llitera s'estableix a Tetzeta (Porreres).

2 de maig de 1245 -Ferrer de Banyeres compra Lluc, entre Porreres i Felanitx (Banyeres), per 2000 sous malguresos a Alemany de Sadoa.

Dia 11 d'abril de 1250 el canonge Berenguer Olzet i Pere de Caldes compren a mitges l'alqueria Alquazor de Porreres.

4 d'octubre de 1260 -Jaume de Besalú s'estableix a Porreres i té per veïns Arnau Ferrer i Bernat Verger.

25 de novembre de 1285- Pere B.Mesquida, Marimon Feliu,Jaume Gotmar, Pere Móra, Perpinyà Morer,  sindics de Porreres, reten homenatge al rei Alfons.

20 d’agost de 1290- Bernat Font viu a Porreres al costat de l’església.

Any 1343- Porreres té 174 focs.

Any 1406- El mostassaf Antoni Nicolau multa Gabriel Campllong perquè la seva dona "lavava draps prop de lo pou apel·lat d’en Florit".(Ramon Rosselló, Noticiari de Porreres-Es Saig 2001, 33)

Any 1517 - Gabriel Barceló fa donació d'una casa al seu fill que confronta amb les cases de l'Almoina, la botiga d'Agustí Ferran Agost i les cases de Mateu Rosselló. (ARM, ECR 70, f. 298v).