Any 1615


Portal de la Casa Negra

Any 1615- El Sant Ofici excomunica al virrei, al regent i als doctors de la Reial Audiència (Mallorca) (Entre ells l'oïdor de l'Audiència, Onofre Salvà)

Any 1615- Bartomeu Pisà Ferragut comissari del Tribunal del Sant Ofici  a Mallorca.

19 de març de 1615-Mor assassinat Jaume Comes de Sineu.

28 de març de 1615- Pere Joan Rius, mercader paga 42 lliures i 10 sous per l'arrendament de les cases majors de Francesc Alfons de Torrella, ja finat.

29 de març de 1615 - El bisbe Fra Simó Bauçà beneeix les campanes Maria i Salvador del convent de sant Francesc de Paula.

Abril de 1615 - En un desembarc de musulmans a Punta Negra capturen una trentena de persones ("Cronicón Mayoricense", Palma, 1881 pàg.365)

24 d'abril de 1615 - Mor el dominic Fra Bartomeu Riera i és enterrat a la mateixa església de sant Domingo. Formava part del tribunal del sant Ofici.

30 d'abril de 1615-Mor el cartoixà de Valldemossa, Bartolomé Valperga.

1 de maig de 1615-Albertí Dameto obté el títol de marquès de Tornigo (després de Bellpuig).

20 de maig de 1615 - Pregàries contra la sequera.

4 de juliol de 1615-Mor assassinat Arnau Santacília,  impulsor dels bandejats dirigits pels Ferragut (Canamunt)  a Bunyola.

29 d'agost de 1615-El rei autoritza la construcció del convent de carmelites de santa Teresa de Jesús.

3 de setembre de 1615 - Boda d'Elionor Berard Dameto amb Miquel Garau d'Axartell Berga

3 d'octubre de 1615-El pintor Miquel Bestard es casa amb Joana Batle. Visqueren al Born de Santa Clara.

Desembre de 1615-Neix Pere Roig Noguera a Llucmajor, bisbe de Pamplona.

23 de desembre de 1615- Sor Anna Real, prioressa de santa Margalida compra per 600 lliures son Ferretjans de Puigpunyent a Montserrat Ferretjans.


 

any 1620 a Mallorca ixent