Any 1320: Es reforça el castell d'Alaró. Condemna de la bigàmia. Pirateria genovesa.

Any 1320- El lloctinent reial Dalmau de Banyuls.

11 de febrer de 1320 - Jaume II d'Aragó faculta al procurador de l'infant de Mallorca Felip de Tarent, que ha de casar-se amb la seva filla Violant a treure dos cavalls (ACA, r. 217, f. 259v ).

El 27 de febrer de 1320 es cobren els serveis fets al castell d'Alaró per Valentí Portaví, que cobra pels claus posats per a penjar els escuts, Massot Boí, per aportar materials diversos, i Joan Malla per la compra d'armes.


6 d'abril de 1320 - A l'abadia d'Arbroath (Escòcia), els escocesos tornen a independitzar d'Anglaterra mitjançant la Declaració d'Arbroath.

8 d'abril de 1320 - Neix Pere I el Justicier, rei portuguès

   

12 d'abril de 1320- Jo dit Valenti he rebut de....Hugo Rollan 8 § moneda de Mallorcas per el seu algerg i fogatge.(BSAL de 1887)


19 abril 1320 - Neix Pere I, rei portuguès
 

maig de 1320- Sanç de Mallorca condemna a mort la bigàmia en cas de matrimoni consumat, i a córrer la ciutat amb la llengua clavada i exili perpetu, en cas de matrimoni no consumat.(ARM., Llibre de Jurisdiccions i stils, 176.).

6 de juny de 1320 - El lloctinent reial rep una carta reial en la que s'ordena el segrest de béns dels genovesos en compensació als atacs corsaris fets per genovesos contra navegants mallorquins. (ARM, LR 6, f 24 r)

juliol de 1320- Procés contra la pirateria genovesa en relació als atacs comesos per Lamfranco, Federico i Giovanni d'Espínola contra el mercader Arnau Bertran a la mar xipriota que haurà de ser compensat amb 1593 lliures i 12 diners que de no ser pagades seran executades contra els genovesos residents. (ARM LR 6  f 34r-v).

31de juliol de 1320 - El rei disposa l'embargament dels béns dels mercaders genovesos per tal de compensar els atacs corsaris fets pels seus compatriotes. (ARM LR 6 f 34 v)


29 d'agost de 1320 -El rei ordena al lloctinent reial que incrementi el lou que paguen els mercaders genovesos que descarreguen a Mallorca en 10 diners per lliura en compensació als atacs del cors genovès als navegants mallorquins.

          

        


Any 1320, enteixinat del corredor dels ciris , obra de Marti Mayol

 

          any 1300 a Mallorca ixent