José Maria Quadrado (1875)
Miquel de Quadres (el jueu Issac de Tunis, Santa Fe, 1391).

Quetgles

Bartolomé Quetglas Gayà (1964)

Quint

Antoni Quint, sepulcre a sant Domènec.(1434)
Antoni Quint és el propietari de Morell (Artà).(1518)
Cecília Quint-Burgues-Safortesa (1754)
Elionor (Valentí) Quint, enterrada a sant Francesc, en el vas dels Valentí (1647)
Isabel Quint Dameto, marquesa de Tornigo, enterrada en el vas dels Dameto a sant Domènec (1646)
Nicolau Quint Net, sepulcre a sant Domènec (1437)

Quintana

Miquel Quintana, conseller dels mercaders (1479)
Rafel Quintana, fuster, capella a Sant Francesc (1560)