Any 1590-Aprenents de paraire fugen del mestre. Cartoixans a galeres.

Any 1590-Quatre frares de la Cartoixa de Valldemossa són enviat a galeres. Un d'ells perquè va matar de tres punyalades al prior i de dotze al vicari.Un altre frare va ser condemnat per blasfem, amenaces de cremar el convent, borratxeres, infamador i no observar la regla del convent; un tercer va ser condemnat per apostasia , per haver-se casat i viure sacriguelament a Nàpols.El quart condemnat ho va ser per concubinat escandalós,per apostasia i per haver robat.

Any 1590-Martí Carminati, mercader genovès, sol·licita dels jurats permís per establir-se a Mallorca i fer sabó.

18 de febrer de 1590 - Els jurats i consellers de Petra reunits a la casa de la Universitat de la vila aproven la instal·lació d'un convent dels agustins del Socors que no tendrà efecte. Són jurats: Miquel Genovard, Tomàs Riutort i Pou i  Joanot Genovard. Són consellers: Antoni Roca, Joan Alomar, Vicenç Rubi, Pere Vadell, Miquel Riutort de la Torre, Joan Santandreu Guineu, Miquel Riutort Caló, Jaume Michel, Miquel Font, Miquel Mesquida, Macià Amengual i Tomàs Riutort. (Bsal 1918).

22 de febrer de 1590 - Guillem Ribot de "Son Ribot", aprop de Manacor demana al rei que la seva possessió es consideri a delme pla perquè té moltes pedres. (Reial Patrimoni, 69, f.59). El mateix fa Miquel Lluís Tugores per Tanger,Biosca i Gallicant.

25 de març de 1590 - Pere Net, castellà de Santueri, obté el títol de cavaller.

Abril de 1590- Antonio Pérez del Hierro, secretari d'estat acusat de la mort de Juan de Escobedo  escapa de la seva presó a Madrid, amb l'ajut de Juana Coello, la seva esposa i fuig a Saragossa , on aconsegueix la protecció foral.

11 d'abril de 1590- Mor Fra Pere Soler de Felanitx.

Maig de 1590-Els paraires d'Inca se separen dels de Palma.

12 de maig de 1590-El bisbe Vich i Manrique es pronuncia a favor dels trinitaris en el plet que sostenen amb els mercedaris respecte a la prelació i al lliure exercici de les funcions de redempció de captius, pels qual competien.

13 d'agost de 1590 - Ramon de Verí, oïdor de l'Audiència, és armat cavaller.


6 de setembre de 1590 -Quatre fadrins aprenents amb el mestre paraire Jaume Palmer d’Alcúdia –Antoni Marquet, Rafel Llampaies, Joan i Martí seguí- fugen del seu obrador.

27 de setembre de 1590- Guillem Abrí Descatlar hereda la cavalleria del Palmer.

2 de novembre de 1590 - Antoni Blanes de Mallorca aporta una caució de Bartomeu Mas relativa al rescat que per valor de 200 escuts d'or ha de pagar a Jaafar Pashà, valí de Tunis.El mateix dia Bartomeu Mas reconeix un deute de 300 escuts d'or a Antoni Blanes per aquest concepte.

any 1595 a Mallorca ixent