Any 1240

         
Any 1240-Neix Ferran Sanxis de Castre, fill de Jaume I i la seva amant Blanca d'Antillon.

         
Any 1240- Construcció de l'església de Santa Maria de Manacor.

         
Any 1240-Mahomet rep en enfiteusi d'Arnau de Sabroncera un hort i un ase per a la feina vora els molins de Ferrer Olzet a prop del Temple.

         
Any 1240: Berenguer de Tornamira, batle de Mallorca.

         
Any 1240-Alí Alhoden obté la llibertat a canvi de pagar 200 besants en sis anys. Obté terra a l'alqueria de Canet.

         
8 de gener de 1240- "Nil arbitrantes animarum"-Breu papal en relació als grups herètics.

17 de gener de 1240 - Mor Isabel Marshal de Pembroke, esposa de Ricard d'Anglaterra en un part

23 de gener de 1240 - Mor Albert de Pisa, ministre general franciscà
         
25 de gener de 1240-Gregori IX: Ad terram regni Maioricarum. Prega a l'infant Pere, senyor de Mallorca, i a tots els templaris i hospitalaris que van participar en la conquesta, no permetin que aquesta illa i la d'Eivissa siguin poblades per sarraïns. El mateix dia concedeix al bisbe de Mallorca perquè ni ell ni els seus fidels puguin ser citats a comparèixer davant tribunals fora de la illa . També mana al bisbe de Vic i al prior de sant Pau de Barcelona que, en tant no existeixin drets que s'hi oposin , posin l'església d'Eivissa sota la immediata subjecció del bisbat de Mallorca.

         
26 de gener de 1240-Gregori IX ordena al bisbe de Mallorca que no permeti que els esclaus moros, per a poder ser lliures i marxar de Mallorca, es bategin sense tenir intenció de rebre el sagrament .

         
28 de gener de 1240-Gregori IX atorga als mallorquins el dret de comerç amb els musulmans.

11 d' abril de 1240 - Mor Llywelyn el Gran, rei de Gwynedd.
         
22 d'abril de 1240- Gregori IX permet al bisbe de Mallorca comprar i vendre esclaus els musulmans encara que siguin batiats.

28 d'abril de 1240 -La Universitat de Palència és traslladada a Salamanca

3 maig 1240  -Al poble d'Écija (Sevilla) les tropes cristianes vencen als musulmans.

24 de maig de 1240 - Mor Skule Bardson, pretendent al regne de Noruega


5 juny 1240

Victòria dels russos sobre els suecs. Al capdavant de les tropes de la veïna república de Novgorod, el jove príncep rus Alexander va derrotar als suecs a la vora del Neva. Aquesta primera victòria és el sobrenom del guanyador Nevsky i contribuirà a l'aparició de l'Imperi Rus.

         
7 de juliol de 1240- Ciutat obté el privilegi de tenir sis jurats.

27 de juliol de 1240- Pere Romeu, notari, obté el rafal Dalmanzor Dalbahal vora les torres Llevaneres i la mar.

Agost de 1240- Ramon de Cardona i muller Ramona venen a Eimeric, la meitat de l'alqueria Alienjassa Zoboach, situada en el Prat de Catí.

18 d'agost de 1240- Jaspert de Sant Feliu de Guixols acorda amb el mercader Arnau Fluxà carregar 200 quintars de figues en la seva barca amb destí a Montpeller. (ARM ECR 343. f.278 v).
         
7 de setembre de 1240 Jacob Rotger i Ramon Verdera atorguen la carta d’alforria (llibertat) a Abd al Melic.

8 de setembre de 1240- Pere Andreu i muller Guillema venen a Bernat Claramunt la meitat del rafal anomenat Raal de Palomera , terme d'Andratx del qual el comprador ja en té l'altra meitat, tengut a cens de 25 sous malguresos en nom del bisbe de Barcelona, salvats els drets i fatiga del dit Bisbe. Testimonis: Ferrer de Montanyes, Ramon de Costa, Pere de Rovira i Guillem clergue d'Andratx.(Prot. 343, f. 268 v.)
         
24 de setembre de 1240- Fra Ramon de Fraga, prior de Bellpuig obté del bisbe  Ramon de Torrella l'església d'Artà amb tots els seus drets, en tant que el bisbe es reserva la meitat dels seus fruits i la jurisdicció de la parròquia i església.

         
4 d'octubre de 1240 Joan Bennàsser "Arrom" compra un musulmà laure per 70 sous melguresos.

         
15 d'octubre de 1240- Pere de Centelles, sagristà de Barcelona, ven en alou a la vescomtessa de Bearn, per 2.500 morabetins d'or, els seus béns a Mallorca i a Menorca , entre ells, l'alqueria de Robines

         
22 d'octubre de 1240- Bernat Aymeric compra un musulmà blanc anomenat Mohamed.

1 de desembre de 1240 - Miquel Vida i la seva esposa Selviana venen a Mateu de Moster i la seva esposa Jordana un camp i una vinya a l'alqueria d'Alaró i Canarrossa per preu de 58 sous melgoresos. La vinya confronta amb la d'Arnau de Santacília, amb la vinya de Vidal Sanatrines, amb l'honor de  G.Amet i el de Bernat Domènec, amb el qual confronta també el camp fins a la Serra de Boscans.
(ECR 341, foli 126 doc. 5)

1 de desembre de 1240 - G.Campaner fa donació a Berenguer Ros d'un casal que té en franc alou a Inca a la porció dels homes de Barcelona.Confronta amb la casa de Ramon Puig i la del mateix Berenguer.
(ECR 341, foli 127v doc. 1)

9 de desembre de 1240 - Jucef Mocatil fa donació a J. de Benviure i els seus la quarta part de l'alqueria Benihalfo situada a Sineu que té en lliure i franc alou. S'estableix amb fadiga de 10 dies i lluïsme encas de pignoració o venda
(ECR 341, foli 127 doc. 4).

10 de desembre de 1240 - Arnau de Suau i la seva esposa Barcelona fan donació a Ostorme de Suau de les propietats que amb G.de Cabrera posseeixen a l'alqueria de Massanella.
(ECR 341, foli 127v doc. 4).
El mateix dia Berenguer de Montcada i la seva esposa Blanca fan donació de tres quarterades de terra en lliure i franc alou al monestir de santa Maria de la Real i al seu abat al costat de l'alcàsser Real. Confronten amb el monestir, l'honor d'Arnau Riera, l'honor de Pere Vidal i l'honor del homes de Barcelona
(ECR 341, foli 127v doc. 3).

16 de desembre de 1240 - Ferrer de Bonafé acorda la redempció d'Abdellah Benahuf, esclau sarraí seu a canvi de 15 besants de plata de pensió anuals. Ferrer li donarà dues relles , dos bous i altres eines per treballar a la seva alqueria de Benigarax (Artà).
(ECR 341, foli 129 doc. 5).
D'altra banda, Berenguer de Montcada compra per 50 besants de plata un esclau sarraí blanc anom enat Saíd
Aquest mateix dia Berenguer Burguet ven a Robert de Bellveí els esclaus sarraïns Ahmed Lunetun i Alimo Buxcher per preu de 15 sous melgoresos.
(ECR 341, foli 128v doc. 4).

19 de desembre de 1240 - Bernat Ferràs es col·loca per un any al servei de Domenja, viuda de Gracià de Pinta a canvi d'aliment, capa i túnica de burell, dues camises i dues bragues, abarques  i 35 sous melgoresos a cobrar per sant Joan i a final d'any.
(ECR 341, foli 130v doc. 2).

20 de desembre de 1240 - Berenguer de Montcada compra per preu de 22 sous melgoresos per quartera, un total de 125 quarteres d'ordi a Jaume de Mota que ha de rebre a la seva alqueria de Manacor.
(ECR 341, foli 130v doc. 1).

29 de desembre de 1240 - Berenguera Pintor i Ramona Argemir compren a Bernat Sagristà una esclava sarraïna blanca anomenada Maria per 50 sous melgoresos.(ECR 341, foli 130v doc. 6).

31 de desembre de 1240- El bisbe de Mallorca dona en establiment a Guillem Fuster unes cases a la vila d’Inca.
<